Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 16.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia - zobrazeno 10 z 39 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40|
Motoráčiky prejdú humanizáciou (fejtón)
Naša ambiciózna spoločnosť, ktorá údajne nadväzuje na železničnú tradíciu, je mladá, ale naše motoráčiky sú staré. Tie staršie kusy našich motoráčikov sú staršie ako naša ambiciózna spoločnosť predtým ako vznikla delením samej seba na seba a ešte niečo iné.
 

Prečo je výstražný štrajk rušňovodičov?

Mnohí sa dnes tvária prekvapene a nechápajúco, prečo vlastne tí železničiari štrajkujú. Pravdepodobne títo ľudia nevnímajú svoje okolie, nevedia čo sa okolo nich deje, alebo to, čo vnímajú, naozaj nedokážu pochopiť. Pokiaľ ide o jednoduchých ľudí, dá sa to pochopiť, horšie je, keď sú prekvapení a nechápu aj tí, ktorí železnice riadia.

Motorka už dotrúbila (komentár)

V sobotu 30. apríla 2011 sme sa rozlúčili s Muránskou strelou, tak miestni obyvatelia volali vlak, ktorý chodil na trati z Plešivca do Muráňa. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK) sa rozhodla na viacerých tratiach osobnú dopravu zredukovať, na tratiach 164 a 165 bola osobná doprava 1. mája zastavená úplne. Dôvodom redukcie je údajne ekonomická situácia, pretože ministerstvo financií nie je ochotné na osobnú dopravu dať viac ako 205 mil. eur ročne.

Keď motorka naposledy zatrúbi

Železnice Slovenskej republiky zverejnili „revitalizačný“ grafikon vlakovej dopravy platný od 1. mája 2011. Od tohto dňa bude zastavená osobná doprava na viacerých tratiach a na ostatných bude počet vlakových spojení zredukovaný. V súvislosti so schváleným materiálom Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy usporiada odbornú prednášku na tému „Revitalizácia železníc na Slovensku“, ktorú povedie generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Vyhodnotenie ankety: súhlasíte s presunom finančných prostriedkov...

V súvislosti s návrhom na presunutie finančných prostriedkov určených na modernizáciu železničných tratí v prospech výstavby diaľnic som aktivoval anketu na túto tému. Za päť týždňov sa do ankety zapojilo 378 návštevníkov stránok magazínu Železničné.info, ktorým zároveň vyjadrujem svoje poďakovanie. V článku sa dozviete výsledok hlasovania i s komentárom.

Návrh na redukciu vlakov je údajne hotový

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK) v rámci tzv. „revitalizácie“ navrhla úplne zrušiť 374 vlakov, u 74 vlakov uvažuje s ich zrušením v určitom úseku jazdy a pri 36 vlakoch mení úroveň obmedzenia ich jazdy (na určité dni v týždni).
 

Za veľa peňazí, málo muziky (komentár)

Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja predložilo do pripomienkového konania „program revitalizácie železničných spoločností“. Materiál žiaľ nie je úplný, chýba mu tá najpodstatnejšia časť, a to zoznam vlakov určených na zrušenie. Je to zrejme z taktických dôvodov, aby materiál nevyvolal príliš silnú vlnu odporu. Materiál rieši situáciu vo všetkých troch železničných spoločnostiach, no keďže občanov sa dotkne predovšetkým spomínané rušenie vlakov, pozrime sa na časť, ktorá sa týka osobnej dopravy.

Hrozí slovenským lokálkam zánik? (3.)

V poslednom období sa opäť hovorí o hospodárení železničných spoločností. Žiaľ, kritický hlas ide aj od tých, ktorí na nepriaznivej situácii majú svoj podiel. Najväčším problémom železníc na Slovensku tkvie v tom, že pre všetky vlády železnice predstavovali len trpené nutné zlo, ktoré odčerpáva zo štátneho rozpočtu množstvo finančných prostriedkov. Železnice boli doteraz využívané najmä ako zdroj príjmu zo štátnych zákaziek, či už išlo o rôzne rekonštrukcie koľajových vozidiel, alebo výstavbu infraštruktúry financované zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Pokiaľ železnice nebudú chápané ako bezpečný, ekologický a spoľahlivý spôsob prepravy dostupný pre širokú verejnosť, situácia sa nezmení. Tu je krátke zamyslenie sa nad demontážou železničnej osobnej dopravy.

Naša vízia... (fejtón)

Naša spoločnosť je na slovenskom železničnom dopravnom trhu nováčik, je síce veľmi mladá, ale súčasne aj veľmi ambiciózna spoločnosť. Naša spoločnosť vznikla rozdelením samej seba na seba a na niečo iné. Jej vznik vychádzal zo zásad štátnej dopravnej politiky v železničnej osobnej doprave.

Hrozí slovenským lokálkam zánik? (2.)

Od nedele 12. decembra 2010 platí nový grafikon železničnej dopravy. Krátko predtým, len v piatok 10. decembra, Železničná spoločnosť oznámila, že jediný pár osobných vlakov na trati 134 Šaľa – Neded bude nahradený autobusom. Je pravdou, že viesť jediný pár vlakov na ktorejkoľvek trati pripomína skôr paródiu na železničnú dopravu, než snahu zabezpečiť obslužnosť územia priľahlého k trati.


Home