eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 2 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
eleznin stanica Preov - jese 2007
     V prvej asti som Vám priblíil stav, ktorý bol na elezninej stanici v Prešove na jese 2006. To u v plnom prúde prebiehala jej rekonštrukcia, ktorá spoívala v rekonštrukcii koajiska pre osobnú dopravu a výstavbe nástupíš a podchodu k nim. V tejto reportái sa pozrieme na súasný stav. Minulý víkend som teda opä zavítal do tohto krajského mesta, aby som zistil, ako stavebné práce pokroili. Bol som milo prekvapený, pretoe stavebné práce sú takmer hotové. Jedine odchodové návestidlá neboli zatia funkné.

eleznin stanica Preov - jese 2006

     Asi pred rokom som sa zašiel pozrie na elezninú stanicu v Prešove. Zaala sa toti jej rekonštrukcia, ktorá spoívala vo výstavbe nástupíš a podchodu k nim. Mesto Prešov, ako jedno z krajských miest Slovenskej republiky, sa tak konene dokalo zmien, ktoré jeho elezninú stanicu leiacu na IX. európskom koridore kvalitatívne zmenia a cestovanie sa tu stane príjemnejším a pohodlnejším.


Home