eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
Predstanin nmestie v Bratislave
Zaiatkom marca mestská as Bratislava–Staré Mesto zverejnila územné rozhodnutie o plánovanej výstavbe na Predstaninom námestí. Poda tohto rozhodnutia by sa mal v priestore námestia vybudova komplex pozostávajúci z dvoch administratívnych centier, jedného obchodného centra, hotela a postavená má by nová viacúelová staniná hala. Výstavba sa bude týka aj mestskej dopravy v okolí.

eleznin zastvka Bho (tra 120)

elezniná zastávka Báho leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina medzi stanicami Šenkvice a Cífer. elezniná tra prechádza cez obec, ktorú rozdeuje na dve asti. V súvislosti s výstavbou V. koridoru táto elezniná zastávka v rokoch 2005-2006 dostala novú tvár. Nasledujúca fotoreportá je venovaná zastávke v Báhoni.
 

eleznin stanica BratislavaLama

elezniná stanica Bratislava–Lama leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 100 (resp. 110) medzi stanicami Bratislava hl. st. a Devínska Nová Ves. elezniná tra z Gänserndorfu do Bratislavy bola do prevádzky uvedená 20. augusta 1848, take dejiny eleznice v Lamai sa zaali písa u v roku 1848. V roku 1902 bola do prevádzky uvedená aj druhá koaj medzi Bratislavou a Devínskou Novou Vsou. O 65 rokov neskôr bola tra Bratislava – Kúty elektrifikovaná TNS 25 kV, 50 Hz a prvý elektrický vlak do Bratislavy prišiel 10. novembra 1967.

eleznin stanica enkvice

elezniná stanica v Šenkviciach leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Pôvodná stanica bola v Šenkviciach postavená ešte poas výstavby prvej konskej eleznici na Slovensku. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a Serede. Napriek finanným problémom bola 19.10.1845 tra dokonená po Šenkvice.
 

eleznin stanica Pezinok

elezniná stanica v Pezinku leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Orientovaná je v severojunom smere a je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica patrí medzi najstaršie stanice, postavená bola na prvej eleznici na Slovensku s animálnou trakciou. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a Serede, jej prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840 a zo Svätého Jura do Pezinka 30.6.1841.

eleznin stanica Svt Jur

elezniná stanica vo Svätom Jure patrila medzi najstaršie na Slovensku. Dnes je z nej u len zastávka. Leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Orientovaná je v severojunom smere a je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica vo Svätom Jure bola postavená na prvej eleznici na Slovensku ešte s animálnou trakciou. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840. 

Rekontrukcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (6.)

      Poas uplynulého víkendu som sa konene mohol ís pozrie na bratislavskú hlavnú stanicu. Informácie o tom, e 4. nástupište je hotové, u boli zverejnené koncom augusta. Na stránkach magazínu elezniné.info som uviedol niekoko reportái z rekonštrukcie 4. nástupiša, ale chýbala tu reportá s fotografiami po ukonení rekonštrukných prác. Okrem samotného nástupiša sa zmeny dotkli aj koajiska. O aktuálnom stave 4. nástupiša sa môete dozvedie z krátkej fotoreportáe.

eleznin stanica Bratislava-Raa

     elezniná stanica Bratislava-Raa leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Stanica je orientovaná v severojunom smere a je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica v Rai patrí medzi najstaršie stanice na Slovensku. Postavená bola v rámci budovania prvej eleznice na Slovensku s animálnou trakciou. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840. 

Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (5.)

     Od mojej poslednej návštevy na bratislavskej hlavnej stanici uplynul mesiac. Nieeby som nemal záujem tam ís, ale iné okolnosti mi to nedovoujú. Sám som bol zvedavý, ako pokroila rekonštrukcia 4. nástupiša. Preto som poiadal o pomoc priateov a vaka ich ochote je tu alšie pokraovanie. O tom v akom stave je rekonštrukcia sa môete dozvedie z nasledujúcej fotoreportáe.

eleznin zastvka Bratislava Vinohrady

     elezniná zastávka Bratislava Vinohrady leí na trati 120 a súasne na trati 130. Je to jedna z mála elezniných zastávok, v ktorej pravidelne zastavujú nielen osobné vlaky, ale aj rýchliky. Zastávka leí na Raianskej ulici v Bratislave. Jej poloha je výhodná pre rýchle spojenie s mestom, ktoré je zabezpeené elektrikami, z nich niektoré tu majú konenú zastávku. Denne cez zastávku prejdú stovky cestujúcich, podstatne viac, ako cez nealekú elezninú stanicu Bratislava predmestie. Je to predovšetkým z dôvodu, e takmer všetky vlaky smerujú na hlavnú stanicu.


Home