eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (4.)
     Poas uplynulého víkendu som sa opä zastavil na hlavnej stanici. Rekonštrukcia 4. nástupiša by mala by poda predpokladov ukonená do 2. septembra, teda do konca prázdnin. Rekonštrukné práce od mojej poslednej návštevy opä o nieo pokroili. Do konca prázdnin zostáva sedem týdov, take pri tomto tempe sa termín ukonenia sná dodrí. O aktuálnom stave rekonštrukných prác sa dozviete z nasledujúcej fotoreportáe.

Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (3.)

    BRATISLAVA 26. júna  - Dnes dopoludnia v Bratislave nepršalo. Vyuil som to a zašiel na bratislavskú hlavnú stanicu. U dlhší as som tam nebol, preto som bol zvedavý v akom stave sú rekonštrukné práce na štvrtom nástupišti. Je vidie, e práce aj napriek nepriazni poasia napredujú. Dôkazom je aj nasledujúca krátka fotoreportá. 

Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (2.)

    BRATISLAVA 6. júna (elezniné.info) - Dnes som opä zašiel na bratislavskú hlavnú stanicu, aby som zistil ako pokroili rekonštrukné práce štvrtého nástupiša. Aj napriek tomu, e poasie nebolo na fotenie ideálne a dokonca zaalo trochu popcha, spravil som zopár záberov. O tom, v akom stave je po mesiaci prác štvrté nástupište sa dozviete v nasledujúcej krátkej fotoreportái.

Rekontrukcia tvrtho nstupia na bratislavskej hlavnej stanici

    V sobotu som pri príleitosti Da múzeí zašiel do múzea dopravy na bratislavskej hlavnej stanici. Okrem návštevy samotného múzea som sa zašiel pozrie aj na 4. nástupište, ktoré sa zaalo rekonštruova. Poas trvania rekonštrukcie obas zájdem na hlavnú stanicu v Bratislave, aby som o postupe rekonštrukných prác informoval návštevníkov magazínu elezniné.info. O aktuálnom stave rekonštrukných prác je nasledovná prvá fotoreportá.

Modernizcia 4. nstupia na hlavnej stanici v Bratislave

   BRATISLAVA 5. mája (ZSSK/SR) - eleznice Slovenskej republiky  v nedeu  10. mája 2009 zanú rekonštruova 4. nástupište na bratislavskej hlavnej stanici. Ukonenie rekonštrukcie  je plánované  2. septembra 2009. Z uvedeného dôvodu elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) upravila organizáciu vlakovej dopravy.  

Modernizcia eleznice v Trenne sa op posva

     TRENÍN 5. apríla (WEBNOVINY) – Modernizácia elezninej trate v Treníne sa tento rok napriek pôvodným oakávaniam nezane. V ideálnom prípade sa s prestavbou eleznice, ktorá si vyiada zbúranie letnej plavárne a desiatok rodinných domov, zane na jar budúceho roku. Agentúru SITA o tom informovala hovorkya elezníc Slovenskej republiky (SR) Martina Pavlíková.

eleznin stanica Revca

   elezniná stanica Revúca leí v km 32,159 na trati 165 z Plešivca do Muráa. Da 21. novembra 1893 prišiel z Plešivca do Revúcej prvý slávnostný vlak a 22. novembra 1893 zaala na trati riadna prevádzka. Mesto Revúca je známe tým, e tu bolo 16. septembra 1862 zaloené Prvé slovenské gymnázium.

Na stanici Bratislava vchod unikol fenol zo elezninej cisterny

BRATISLAVA 31. marca (WEBNOVINY) - Z prepravnej elezninej cisterny na bratislavskej stanici Bratislava východ dnes popoludní unikol fenol. Po nahlásení úniku o 15:41 zasahovali elezniní hasii. Teraz je na mieste 20 hasiov hlavného mesta a chemická jednotka z Malaciek, povolali aj Kontrolné chemické laboratórium, informovala hovorkya Prezídia Hasiského a záchranného zboru (HaZZ) Silvia Janoviová.

eleznin stanica Bnrve MV

     V sobotu 21. marca t.r. bol prvý jarný de. Pofukoval síce studený vietor, ale bolo konene viac slnka a to ma ahalo niekam vonku nieo odfoti. Rozhodol som sa zájs do Lenártoviec a Bánréve (MÁV), teda do dvoch pohraniných staníc leiacich od seba asi dva kilometre. V Lenártovciach som bol u viackrát foti, ale chcel som sa ís pozrie najmä do Bánréve, do stanice, ktorá má úzky súvis s históriou slovenských elezníc. O mojom sobotajšom výlete do Bánréve MÁV je nasledovný príspevok.

eleznin stanica Mur

   elezniná stanica Murá leí v km 40,926 a je poslednou a zárove koncovou stanicou na trati 165, ktorá vychádza z Plešivca.
 
Slávnostné otvorenie trate z Plešivca do Muráa bolo 21. novembra 1893 a od 22. novembra 1893 zaala pravidelná prevádzka.


Home