eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
Rekontrukcia tretieho nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (6.)
   Vera som po dlhšom ase opä zašiel na hlavnú stanicu pozrie, o sa zmenilo od mojej poslednej návštevy. Práce na rekonštrukcii 3. nástupiša napredujú rýchlo a nezastavia sa ani v nedeu. Ako to vyzeralo vera na hlavnej stanici sa môete dozvedie v nasledujúcej krátkej fotoreportái. Doplnené fotografie z 24.8.2008!

Rekontrukcia tretieho nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (5.)

    Kee najblišie dva víkendy budem mimo Bratislavy, zašiel som na hlavnú stanicu pozrie a zisti, ako pokroili práce na rekonštrukcii 3. nástupiša. O dnešnom stave (20.7.2008) je tu uvedená krátka reportá. Doplnené fotografie z 26.7.2008 Doplnené fotografie zo 6.8.2008

Rekontrukcia tretieho nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (4.)

   Po dvoch týdoch som vera (28.6.2008) zašiel na hlavnú stanicu, aby som zistil, o sa zmenilo od mojej poslednej návštevy. Od zaiatku rekonštrukcie ubehli u dva mesiace a tretie nástupište a koajisko dostáva nový vzhad.  Aktualizované a doplnené fotografie z 12.7.2008!

Rekontrukcia tretieho nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (3.)

   V piatok 13. júna t.r. som opä zašiel na hlavnú stanicu, aby som zistil, ako pokroili rekonštrukné práce. ia, aj najlepšia technika niekedy zlyhá a tak sú moje piatkové fotky zatia nedostupné na harddisku v mojom trucovitom poítai. Vera som mal iné záujmy, ale dnes som na hlavnú stanicu opä zašiel, take aktuálne fotky z rekonštrukcie tretieho nástupiša sú tu.

eleznice zrekontruovali eleznin stanicu v Starom Smokovci

 Prednedávnom boli zverejnené informácie o tom, e eleznice chcú rekonštruova elezninú stanicu v Starom Smokovci. Do 6. júna tohto roku sa malo zrekonštruova 2. a 3. nástupište, elezniný zvršok a osvetlenie. elezniná stanica Starý Smokovec leí na úzkorozchodnej trati 183 z Popradu na Štrbské Pleso. Zo stanice odbouje úzkorozchodná tra 184 do Tatranskej Lomnice.

Vlet v Kapuanoch pri Preove

 Jedného pekného da, v sobotu 7. júna 2008, som sa ja Noro a Peter stretli v Prešove. Chvíu sme sa rozprávali o vlakoch a eleznici a kee bolo celkom dobré poasie rozmýšali sme, kam ís urobi pár zaujímavých záberov. Nakoniec sme sa rozhodli ís do Kapušian pri Prešove, pretoe to nie je aleko od Prešova, a ani jeden z nás tam na elezninej stanici ešte nebol.

ivot v st. arisk Lky

 elezniná stanica Šarišské Lúky sa nachádza na trati 193 Prešov – Humenné a na trati 194 Prešov – Bardejov. V súasnosti je stanica vyuívaná prevane pre nákladnú dopravu, ale stoja tu aj osobné vlaky. Aj ke tu necestuje vea udí, pretoe stanica je aleko od obytných domov, udia tu cestujú do práce v blízkom priemyselnom parku zvaným Širpo.

Rekontrukcia tretieho nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (2.)

   V sobotu 17. mája t.r. som šiel na Noc múzeí a galérií do Múzea dopravy v Bratislave. Predtým som sa však zastavil na hlavnej stanici, kde prebieha rekonštrukcia tretieho nástupiša. Práce prebiehajú pomerne rýchlo. Z dôvodu rekonštruckie došlo aj ku zmene osobnej dopravy, priom niektoré vlaky boli presmerované na iné stanice a niektoré budú ma konenú a východziu inú stanicu.

Rekontrukcia tretieho nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (1.)

     Da 1. mája 2008 zaala oficiálne rekonštrukcia tretieho nástupiša na hlavnej stanici v Bratislave. Z tohto dôvodu došlo aj ku zmene osobnej dopravy, priom niektoré vlaky boli presmerované na iné stanice a niektoré budú ma konenú a východziu inú stanicu. V piatok som zašiel na stanicu pozrie, i sa u okrem presmerovania vlakov zaalo aj nieo robi. AKTUALIZOVANÉ: Doplnené fotografie zo da: 10. mája 2008

Nehoda na Bratislavskej hlavnej stanici

 Dnes, 18. apríla 2008 došlo v Bratislave na hlavnej stanici ku kolízii vlakov. Do posledného voza vlaku EC 278 J. Hašek z Budapešti do Prahy stojaceho pri prvom nástupišti narazil zozadu posunujúci ruše. Pri náraze došlo k vykoajeniu posledného voza a k zraneniu menšieho potu cestujúcich. O nehode informovala P. Doplnené fotografie poškodeného voza D Apee.


Home