Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely - zobrazeno 10 z 46 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50|
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnovená
V máji tohto roku sme Vás informovali o výstavbe nových železničných mostov na trati z Brezna do Tisovca. Včera skončila viacmesačná výluka, počas ktorej boli nové mosty skutočne vybudované. Dnes som do Tisovca zašiel, aby som sa na nové mosty pozrel.
 

Na trati Tisovec – Brezno postavia nové mosty

Na železničnej trati z Tisovca do Brezna by mali byť postavené dva nové železničné mosty. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia cesty I/72. Je to niekdajšia cesta II/530. Kto išiel z Tisovca do Brezna autom vie, že táto cesta je najmä od Bánova po Zbojskú úzka a kľukatá, a keď sa na nej stretnú väčšie nákladné autá, alebo autobus s nákladným autom, majú problém prejsť vedľa seba. Rekonštrukcia prebieha práve v tomto kritickom úseku (Zbojská – Tisovec–Bánovo), kde sa cesta mimoúrovňovo trikrát križuje so železničnou traťou, ktorá je tu vedená na dvoch viaduktoch známych ako pod Dielom a Čertov.

Most na trati 131 vo Vrakuni

Železničná trať z Bratislavy do Dunajskej Stredy bola do prevádzky uvedená 23. augusta 1895. Neskôr, 17. novembra 1896, bola prevádzka zahájená z Dunajskej Stredy do Komárna. Vo Vrakuni (predtým Verekňa) železničná trať pretína Malý Dunaj, ktorý spoločne s tokmi Dunaja a Váhu vytvára Žitný ostrov.

Tunel pod Tureckým vrchom

O tuneli pod Tureckým vrchom sú na stránkach magazínu Železničné.info uverejnené viaceré články a fotografie. Väčšinou ide o informácie z čias výstavby tohto zatiaľ posledného vybudovaného tunela na území Slovenskej republiky. Chýbali tu fotografie konečného stavu a preto som sa na tunel pod Tureckým vrchom zašiel pozrieť. Fotoreportáž je zároveň zosumarizovaním základných údajov o tuneli.

Štiavnická Anča ešte žije

Od 9. decembra 2012 bola ukončená osobná doprava na ďalších slovenských tratiach, resp. ich úsekoch. Medzi ne mala patriť aj trať z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Na poslednú chvíľu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ustúpilo tlaku miestnej samosprávy a doprava na tejto trati za určených podmienok zatiaľ zostala, i keď je veľmi pravdepodobné, že v marci 2013 tu doprava bude taktiež zastavená.
 

Kraľoviansky tunel 2.

Kraľoviansky tunel 2. leží na elektrifikovanej železničnej trati 180 Košice – Žilina, medzi stanicami Kraľovany a Turany. Vybudovaný bol pri výstavbe druhej koľaje medzi Žilinou a Spišskou Novou Vsou, s ktorou sa začalo ešte pred vznikom Slovenského štátu a Slovenské železnice v stavebných prácach pokračovali. Niektoré úseky boli dokončené ešte počas vojny. Nový dvojkoľajný Kraľoviansky tunel bol dokončený až po ukončení druhej svetovej vojny v roku 1948.

Oravský (Thurzovský) tunel

Oravský (Thurzovský) tunel leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati 181 Kraľovany – Trstená. Výstavba tejto trate prebehla na sklonku 19. storočia a pôvodne viedla z Trstenej ďalej, cez Suchú Horu až do Poľska. Napojenie oravskej železnice do stanice Kraľovany si pre stiesnené priestorové podmienky vyžiadalo výstavbu jediného tunela na trati, ktorý sa nachádza v priestore stanice. 

Železničný most v Hlohovci

Most nad riekou Váh v Hlohovci leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati Kozárovce – Leopoldov 141 medzi stanicami Hlohovec a Leopoldov. Podľa údajov ŽSR most leží v km 23,896. Súčasný most nie je pôvodný, ale vybudovaný bol po druhej svetovej vojne.

Tunel pod Poľanou

Tunel pod Poľanou (tunel gen. M. R. Štefánika, Myjavský tunel) leží na jednokoľajnej trati 121 medzi stanicami Vrbovce a Myjava. Jeho dĺžka je 2422 m. Tunel pod Poľanou bol po vybudovaní najdlhší v Československu.
 

Viadukty v okolí Hanušoviec nad Topľou

Úsek súčasnej trate 193 medzi Kapušanmi pri Prešove a Strážskym bol vybudovaný na základe politického rozhodnutia slovenskej vlády z roku 1939. Touto fotoreportážou si priblížime postupne súčasný stav štyroch viaduktov v okolí Hanušoviec nad Topľou v smere od Strážskeho do Prešova.


Home