Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn�� politika - zobrazeno 10 z 31 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40|
Národný program reforiem SR 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) vypracovalo národný program reforiem pre rok 2018. Tu je zverejnená skrátená časť tohto materiálu, ktorá sa dotýka železníc a železničnej dopravy. Kompletný materiál je zverejnený na stránke MF SR.

 

Návrh na realizáciu opatrení v železničnej osobnej doprave

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila už vopred avizovaný a kontroverznú diskusiu vyvolávajúci politický návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave. Napriek tomu, že materiál je pomerne „riedky“, obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorých sa opatrenia týkajú. Z tohto dôvodu tu zverejňujeme kompletný vládou schválený materiál.

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo materiál „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“. Materiál zahŕňa všetky druhy dopravy, cestnú, železničnú, vodnú a leteckú, z tohto dôvodu je príliš rozsiahly. Ja som tento materiál upravil tak, že obsahuje informácie týkajúce sa predovšetkým železničnej dopravy. Zároveň som vynechal niektoré časti, ktoré sú síce zaujímavé, ale majú informatívny charakter a boli už zverejnené v iných materiáloch. Kompletný materiál je dostupný na portáli právnych predpisov.

Informácia KPFS o štrajkovej pohotovosti

Federácia strojvodcov vyhlásila dňa 29. 12. 2011  štrajkovú pohotovosť. O dôvodoch, ktoré nás k tomuto kroku viedli, sme informovali generálnych riaditeľov ZSSK CARGO a ZSSK a následne na tlačovej besede aj zástupcov médií.
 

Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách

Vláda SR na dnešnom zasadaní prerokovala materiál „Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách“, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V záverečnej časti materiálu je uvedený postup pri zavádzaní integrovaných dopravných systémov (IDS). Materiál vláda vzala na vedomie; teda neuložila ministrom žiadne konkrétne úlohy (zrejme z dôvodu konania predčasných volieb) pri zavádzaní IDS.

Zmeny v orgánoch ŽSR od 1. novembra 2011

V septembri 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 259/2001 Z. z. Prezident republiky zákon už podpísal, takže v najbližších dňoch bude zákon zverejnený v Zbierke zákonov. Účinnosť zákona je od 1. novembra 2011. Predmetom schválenej novely je zmena v orgánoch ŽSR.

Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo do pripomienkového konania materiál „Program modernizácie železničnej infraštruktúry na roky 2011- 2014. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Vzhľadom na neakceptovateľne vysoké predpokladané realizačné náklady materiál odporúča prehodnotiť projektovaný koncept modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Kysak.

Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania materiál „Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu. Medzi tieto podniky patria Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informácie o poslednej menovanej spoločnosti pravdepodobne z dôvodov pripravovanej privatizácie nie sú uvedené. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Upravený materiál je zverejnený tu, obsahuje informácie o hospodárení len ŽSR a ZSSK, vrátane príloh.

Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK

Dnes bol na rokovanie vlády predložený informatívny materiál pod názvom Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Materiál obsahuje chronologický prehľad o investíciách do modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK, ktoré môžu byť pre záujemcov o železnice užitočné.  

Na železniciach bude 27. mája 2011 výstražný štrajk!

Vzhľadom na vývoj železníc na Slovensku sa Odborové centrály združené v Zväze Odborových Organizácií v Železničnej doprave rozhodli pre razantnejší krok. Štrajkové výbory Federácie strojvodcov (FS SR) a Odborová organizácia výpravcov a dispečerov (OAVD) sa dohodli, že v piatok 27. mája 2011 v čase od 14:50 do 15:50 h bude zastavená všetka železničná doprava tam, kde budú v službe členovia FS SR a OAVD! Aktualizované 26.5.2011: OAVD nejde do štrajku!


Home