eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
ARRIVA posiluje spojenie Nitry s Prahou
Nitra, 30. marca 2017 – Vlaky ARRIVA na trase Nitra – Trenín – Olomouc – Praha  zanú od 1. apríla jazdi kadý de. V piatok, sobotu a v nedeu dokonca dvakrát denne. ARRIVA na tejto linke zdvojnásobuje aj kapacitu sedadiel. Základné cestovné z Nitry do Prahy stojí 16,67 eur a z Nitry do Trenína 4,63 eur.

ZSSK testuje zapoian rue Vectron

elezniná spolonos Slovensko, a. s., (ZSSK), si bezodplatne výmenným spôsobom prenajala od eskej spolonosti ODOS – Cargo nový ruše Vectron s oznaením 193.222 od výrobcu Siemens Mobility. Na oplátku ZSSK uvedenej spolonosti poskytla jeden vlastný ruše radu 363.
 

Prv priamy vlak medzi Nitrou a Prahou vypravia u tento piatok

Nitra, 14. decembra 2016 – V piatok 16. decembra vypravia z Prahy do Nitry prvý priamy vlak ARRIVA. Od soboty rána bude vlak premáva aj opaným smerom. Lístky je moné kúpi u dnes. Základný lístok z Nitry do Prahy stojí 16,67 eur. Cestujúci majú vo vlaku k dispozícii pripojenie na internet, elektrické zásuvky, pitnú vodu zdarma a monos zakúpi si oberstvenie.

Prv priame vlakov spojenie Nitry s Prahou

Spolonos ARRIVA spustí od decembra do prevádzky alšie vlaky a vstúpi na nové linky. Výrazne zvýši aj poet vlakov na trase Trenín – Praha a niektoré z nich budú vyráa u z Nitry.
 
 
 

Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave

Veterán klub ZSSK pripravil dnes príjemné prekvapenie pre cestujúcich rýchlikom R 932 Gemeran z Košíc, od decembra 2015, len do Zvolena. Historický motorový ruše 754.034, kouha jedna, si na Gemeri jednoducho povedal, e v takej horúave alej ani krok. 
 
 
 

Komentr: Sa na rchliky Bratislava Bansk Bystrica by mal minister dopravy zrui

Zaiatkom roku 2015 sa objavili prvé oficiálne informácie o tom, e Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (alej len „ministerstvo dopravy“) uvauje vypísa súa na rýchliky na trati Bratislava - Banská Bystrica. Trvalo to uritý as, ale nakoniec súa bola v novembri 2015 vyhlásená a prihlásilo sa do nej viacero spoloností. Tieto by mali po získaní podrobných podkladov predloi cenové návrhy.

Pri Novej Bani sa vykoajil vlak SR

Bratislava 3. júna 2016 (SR/ZSSK) - eleznice Slovenskej republiky (SR) informujú verejnos a cestujúcich, e dnes, 3. júna 2016, sa v úseku Hronský Beadik – Nová Baa vykoajil sluobný vlak SR, take doprava na hlavnom ahu Bratislava – Zvolen je výrazne obmedzená.
 
 
 

V nedeu prvkrt vyraz z Trenna do Prahy expresn vlak ARRIVA

V nedeu 6. marca 2016 prvýkrát vyrazí expresný vlak ARRIVA z Trenína a Trenianskej Teplej do Prahy. Na túto trasu sa vydá kadú nedeu popoludní, spä z Prahy sa bude vraca v sobotu ráno. Základné cestovné Trenín – Praha bude stá 12,96 eur, študenti s ISIC kartou zaplatia o 10 % menej. Trasu dlhú 407 km prejde priamy vlak za pä hodín. Trenín tak získa priame spojenie nielen s eským hlavným mestom, ale tie s univerzitnými mestami ako sú Olomouc a Pardubice, do ktorých dochádza mnoho slovenských študentov.

Pendolino na Slovensku op skonilo

V súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala v stredu, 22. júla 2015, na elezninom priecestí v Studénke, kde došlo ku zráke vlaku SC Pendolino s kamiónom, sa eské dráhy (D) rozhodli pozastavi prevádzku elektrických jednotiek radu 680 Pendolino na Slovensko. Take od 23. júla 2015 je na vlakoch EC 241 Praha Košice a EC 240 Košice – Praha nasadená náhradná súprava tvorená rušom a klasickými vozami.

Pozor na zmenu asu v nedeu 29. marca 2015

V noci zo soboty 28. marca na nedeu 29. marca 2015 sa mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as. V nedeu 29. marca 2015 v noci o 02.00 h stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 h letného asu. Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne a medzinárodné vlaky.
 


Home