eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Mekanie vlakov v dsledku silnho sneenia
BRATISLAVA 31. januára (ZSSK) - elezniná stanica v Košiciach v dôsledku výdatného sneenia nie je schopná vypravova vlaky poda cestovného poriadku. Vlaky z Košíc odchádzajú s vekým meškaním, o má vplyv na pravidelnos dopravy na celom Slovensku.
 

Mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku

BRATISLAVA 5. januára (ZSSK)Od pondelka 11. januára 2010 bude ma rýchlik (R) 702 Inovec predenú jazdnú trasu. Poda doterajšieho platného cestovného poriadku jazdil na trase Trenín – Bratislava hlavná stanica, od uvedeného dátumu bude jazdi kadý pondelok a tie 6. apríla, 6. júla a 2. novembra a zo iliny do Bratislavy. R 702 Inovec nepôjde 5. apríla, 5. júla a 1. novembra 2010. 

V nedeu pjde mimoriadny posilov vlak

BRATISLAVA 31. decembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví v nedeu 3. januára 2010 mimoriadne posilový rýchlik 1506 Chopok z Košíc (odchod o 15.20 h) do Bratislavy hlavnej stanice (príchod o 20.40 h).
 
 

Krtke sprvy z prevdzky: Eso D na EC 170 Hungarii

 Dnes na vstupe na územie SR meškal vlak EC 170 Hungaria 126 minút v Štúrove. Neviem, i dôvodom meškania tohto vlaku bola zima, alebo porucha ruša, no takáto situácia môe by zaujímavá z hadiska prevádzky. Bol som zvedavý, tak som sa aj napriek zime a vetru vybral vonku striehnu na Hungariu.

Posilnenie vlakov poas vianonch a novoronch sviatkov 2009

 BRATISLAVA 8. decembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)  poas vianoných sviatkov posilní osobnú elezninú dopravu  o 67 vlakov (o 11 vlakov viac ako v roku 2008). Posilové vlaky zanú jazdi v piatok 18. decembra 2009 a posledný posilový vlak pôjde v pondelok 11. januára 2009. Najviac posilových vlakov pôjde v nedeu 20. decembra 2009 (13 vlakov), v stredu 6. januára 2010 (11 vlakov) a v nedeu 10. januára 2010 (13 vlakov).

Niektor elektriky v Tatrch doasne nahradia autobusy

     BRATISLAVA 26. októbra (ZSSK) - V utorok 27. októbra a v stredu 28. októbra 2009 bude v úseku Poprad Tatry – Starý Smokovec výluka osobnej elezninej dopravy. Osobné vlaky (Os) Tatranských elektrických elezníc (TE) elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) budú od 8.20 h do 13.30 h nahradené autobusovou dopravou. Nahradených bude 8 vlakov. Autobusy odchádzajúce z Popradu budú pristavené poveda elezninej stanice pred budovou Pošty 2.

Zmena asu ovplyvn premvku troch rchlikov

     BRATISLAVA 16.  októbra (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) oznamuje, e zmena asu ovplyvní premávku troch rýchlikov. V noci zo soboty 24. októbra na nedeu 25. októbra 2009 sa  mení letný as (L) na stredoeurópsky as (SE). O 3.00 h sa as posunie o hodinu dozadu na 2.00 h.  

Posilnenie dopravy poas Sviatku vetkch svtch

     BRATISLAVA 20. októbra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) od utorka 27. októbra 2009 do pondelka 2. novembra 2009 vypraví 30 posilových vlakov. Dôvodom je oakávaný nápor cestujúcich v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých. Najviac posilových vlakov (14) pôjde v nedeu  1. novembra 2009. Posilnené budú aj vybrané InterCity (IC), expresné vlaky (Ex), rýchliky (R), zrýchlené (Zr) a osobné vlaky (Os) o mimoriadne vozne.

ZSSK Slovensko zaplat za pravu lokomotv 2,77 mil. eur

     BRATISLAVA 5. októbra (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s. zaplatí za dodanie a zabudovanie mobilnej asti jednotného európskeho systému zabezpeenia jazdy vlakov ETCS na pä lokomotív 2,77 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Súasou investície je úprava piatich vlakových zabezpeovacích zariadení Mirel VZ1, prenášajúcich informácie z traovej infraštruktúry rušovodiom. Dodávateom uvedenej sluby sa vo verejnej súai stala rakúska firma Thales Rail Signalling Solutions, GmbH so sídlom vo Viedni. Uspela na základe dvoch prijatých ponúk, ke rozhodovala najnišia cena. Pôvodná predpokladaná hodnota 17-mesanej zákazky predstavovala 4,15 mil. eur bez dane, konená zmluvná cena je oproti nej nišia o 33,2 %. Príslušná zmluva bola uzatvorená 21. septembra. Informovala o tom elezniná spolonos.

Vluka na bratislavskej hlavnej stanici sa kon

     BRATISLAVA 25. septembra (ZSSK) - V utorok 6. októbra 2009 sa koní modernizácia 4. nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici. Od stredy 7. októbra 2009 budú vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) opä jazdi poda pôvodného cestovného poriadku 2008/2009.  
 


Home