eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Mimoriadne vlaky do atna
     BRATISLAVA 7. septembra 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) vypraví v utorok 15. septembra 2009 mimoriadne vlaky na Národnú pú do Šaštína na Slávnos Sedembolestnej Panny Márie a z troch smerov. Pútnici môu vyui vlakové spojenia z okolia Prievidze, Novák, Partizánskeho, Topoian, Luianok, Nitry, Hlohovca, Leopoldova, adce, iliny, Povaskej Bystrice, Púchova, Ilavy a Dubnice nad Váhom, priom prípojnými pravidelnými vlakmi môu prestúpi aj záujemcovia z Turianskych Teplíc a Handlovej.

Nstupite je hotov, vluka pokrauje

     BRATISLAVA 27. augusta 2009 (ZSSK) - Vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s., budú jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku platného od nedele 10. mája 2009, aj napriek tomu, e modernizácia 4. nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici bude dom 1. septembra 2009 ukonená. eleznice Slovenskej republiky budú realizova modernizáciu výhybiek, ktorá potrvá do 6. októbra 2009.

Vluka Hidasnmeti Miskolc ovplyvn jazdu vlakov do Koc

BRATISLAVA 24. augusta 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., oznamuje cestujúcim, e poda oznámenia Maarských elezníc (MÁV) bude od utorka 15. septembra do štvrtka 17. septembra 2009 vylúená osobná elezniná doprava v úseku Hidasnémeti – Miskolc. Rovnaká výluka bude aj od utorka 27. októbra do štvrtka 29. októbra 2009. Obe výluky ovplyvnia jazdu vlakov osobnej dopravy na, resp. zo Slovenska do Maarska a spä.

Vlakom na oslavy SNP tam aj sp za cenu jednosmernho lstka

     BRATISLAVA 20. augusta 2009 (ZSSK)Na oslavy 65. výroia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici  ponúka elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) monos cestova vlakom lacnejšie – cestovný  lístok na cestu tam bude, po oznaení peiatkou organizátora, plati aj pri spiatonej ceste. Oslavy budú v Banskej Bystrici v sobotu 29. a v nedeu 30. augusta 2009.

EC 174/175 Jan Jesenius pjde mimoriadne do Budapeti Nyugati pu.

     BRATISLAVA 17.  augusta 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s., oznamuje, e v pondelok 7. septembra a utorok 8. septembra 2009 pôjde vlak EuroCity (EC) 174/175 JAN JESENIUS mimoriadne do a z elezninej stanice Budapešti Nyugati pu. Vlak pravidelne chodí na trase Hamburg Altona – Praha – Bratislava – Budapeš Keleti pu. 

Rchlik Jadran jazd op a do Splitu

     BRATISLAVA 3. augusta 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 3. augusta 2009 chodí priamy leadlový voze radený v rýchliku R 474/475 Jadran z Bratislavy do Splitu opä do svojej cieovej stanice poda platného cestovného poriadku.  
 

ZMENA: Leadlov voze do Splitu jazd po Perkovi v Chorvtsku

     BRATISLAVA 29. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od stredy 29. júla 2009 chodí priamy leadlový voze z Bratislavy do Splitu po elezninú stanicu Perkovi a spä. Leadlový voze je radený v rýchliku R 474/475 Jadran. Dôvodom zmeny je mimoriadna situácia po nehodovej udalosti na chorvátskych elezniciach.  

Leadlov voze z Bratislavy do Splitu jazd len po Zhreb

     BRATISLAVA 28. júla (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e pre mimoriadne udalosti medzi elezninými stanicami Perkovi – Split v Chorvátsku jazdí medzištátny rýchlik R Jadran 474/475 a do odvolania s obmedzeniami.  
 

Po slovenskch koajniciach bud jazdi spravy systmom Push Pull

     BRATISLAVA 27. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) ukonila v poradí tretie verejné obstarávanie na nové súpravy pre osobnú elezninú dopravu typu Push – Pull. V rámci erpania fondov z Európskej únie boli realizované dovedna tri verejné obstarávania, a to na nákup 10 poschodových vozov, 20 poschodových vloených vozov, úprava 10 rušov série 263 a nákup 2 elektrických viac systémových rušov. Zmluva o dodaní nových elezniných vozidiel bola uzatvorená 30. júna 2009.

Doprava v seku Zohor Malacky obnoven

     BRATISLAVA 24. júla 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje, e v úseku Zohor – Malacky je od  12.55 hod.  obnovená osobná elezniná doprava po jednej koaji. Os 2012 s odchodom  z Bratislavy hlavnej stanice o 13.41 hod. je prvý vlak, ktorý odíde poda platného cestovného poriadku.  Zo stanice Kúty odíde prvý osobný vlak  2021 o 14.02 hod. 


Home