eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
ZSSK Slovensko nakpi 12 dieselovch vlakov od OS Vrtky
   BRATISLAVA 20. apríla (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s. nakúpi dvanás medziregionálnych dieselových osobných vlakov od spolonosti OS Vrútky, a.s. za 52,972 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. Vlaky majú by pre osobného elezniného dopravcu dodané poas šiestich rokov a ôsmich mesiacov v Nových Zámkoch a Humennom. Zaiatoná predpokladaná cena za nákup vlakových súprav predstavovala 53 mil. € bez dane. 

V koickom ruovom depe op Prebdzanie Katky

    BRATISLAVA 6. apríla (ZSSK) - V sobotu  25. a v nedeu 26. apríla 2009 sa areáli rušového depa v Košiciach uskutoní IX. roník „Prebúdzanie Katky“ a oslavy 125. výroia prevádzky tohto parného ruša. Program zane slávnostným zapálením oha v peci parnej mašinky. Aktualizované: Doplnený program! 

LETO 2009 - Za 8 vlakom po Slovensku

BRATISLAVA    (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., opä pre letnú sezónu 2009 pripravila zaujímavé ponuky a lacnejšie cestovanie vlakom pre organizované skupiny. Produkty VLAK A VLÁIK, VLAK A TATRY a VLAK A VRÁTNA zanú plati u 1. mája 2009. Ponuky sú urené organizovaným skupinám iakov, študentov škôl a úastníkom letných táborov do 20 rokov veku. Cena pre jedného lena organizovanej skupiny je 8 € (241,01 Sk). Skupina sa skladá z minimálne 10 lenov, priom do skupiny sa neráta sprievodca.

ZSSK kvli Vekononm sviatkom posiln dopravu vlakmi

      Bratislava 26. marca (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., (ZSSK) oznamuje, e poas vekononých sviatkov posilní osobnú elezninú dopravu o 30 posilovacích vlakov. Chodi budú od stredy 8. apríla do stredy 15. apríla 2009. Všetky posilovacie vlaky sú uvedené aj v platnom cestovnom poriadku. ZSSK posilní o mimoriadne vozne aj pravidelné vlaky InterCity, expresné vlaky, rýchliky, zrýchlené a osobné vlaky. 

Prechod na letn as zo soboty 28.3. na nedeu 29.3.2009 ovplyvn eleznin dopravu

    V nedeu 29. marca 2009 sa zmení stredoeurópsky as na letný as.
 
    V noci zo soboty 28. marca na nedeu 29. marca 2009 sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho asu posunú hodiny na 3.00 hod. letného stredoeurópskeho asu.  
 

Prv zmena cestovnho poriadku vlakov 2008-2009

    BRATISLAVA 18.2.2009 (ZSSK) - Od nedele 8. marca 2009 zane plati plánovaná 1. zmena cestovného poriadku. Prináša zmeny v radení, v zmene názvu vlakov, i príchodov a odchodov do jednotlivých elezniných staníc a zastávok. Skvalitnia sa aj prípoje medzi jednotlivými vlakmi. 
 
 

ZSSK vyhlsila nov sa na poschodov vozne

BRATISLAVA   (Webnoviny) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK), a.s. vyhlásila opakovanú verejnú súa s predpokladanou cenou od 80 mil. € do 88,5 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. Súasou prvej asti zákazky je dodanie 10 poschodových riadiacich vozov a 20 poschodových vloených vozov na rýchlos 160 kilometrov za hodinu, ako aj úprava 10 lokomotív pre poschodovú súpravu systémom tlaená - ahaná (Push - Pull) v predpokladanej hodnote 73 mil. € a 80 mil. € bez dane.

Telekomunikan sie je u v poriadku

   Bratislava 29. januára 2009 (Webnoviny) - innos telekomunikanej siete na elezniciach u bola obnovená. Cestovné lístky a miestenky sa u predávajú štandardným spôsobom. Príinou poruchy bolo zahltenie siete smerovaom datovej siete v Novej Bani, informoval riadite odboru komunikácie elezninej spolonosti Slovensko Miloš ikovský.

Na elezniciach skolabovala telekomunikan sie, nepredvaj sa miestenky

   Bratislava 29. januára (Webnoviny) - Na všetkých elezniných staniciach na Slovensku je od štvrtkového rána od 6:00 mimo prevádzky komplexný systém pre vybavovanie cestujúcich, pretoe vypadla sie elezniných telekomunikácií.  

ZSSK Slovensko nakpi vlaky od eskej firmy koda Vagonka

   BRATISLAVA 21. januára (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK), a.s. nakúpi za sedem rokov desa elektrických poschodových vlakov na rýchlos 160 kilometrov za hodinu od eskej firmy Škoda Vagonka a.s. Ostrava. Cena za dodanie vlakov, ktoré budú zabezpeova elezninú dopravu v okolí iliny a Košíc, predstavuje 96,2 mil. € bez dane z pridanej hodnoty.


Home