eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Poas prechodu na euro bude obmedzen internetov predaj
BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. ponúka monos zakúpi si cestovné doklady cez internet. Platba je realizovaná cez elektronické bankovníctvo prostredníctvom produktov Tatra banky, Slovenskej sporitene, spolonosti Orange Slovensko, produktom Všeobecnej úverovej banky a prostredníctvom platobných kariet s logom Maestro, MasterCard, VISA a VISA Electron.

ZSSK vyprav alie mimoriadne vlaky

BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti, e okrem u avizovaných posilových vlakov poas vianoných a novoroných sviatkov vypraví v utorok 23.12.2008 a v nedeu 28.12.2008 alšie tri  mimoriadne posilové vlaky z Bratislavy do Humenného cez Prešov a spä a z Košíc do Bratislavy.

ZSSK chce zvenie cestovnho od leta o 5% a 7%

BRATISLAVA (SITA/WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s., zabezpeujúca osobnú elezninú dopravu plánuje poiada o zvýšenie cestovného pravdepodobne od druhého polroka 2009. Ako v rozhovore pre agentúru SITA vo štvrtok alej povedal generálny riadite ZSSK Slovensko Milan Chúpek, potrebovali by zvýšenie cien za cestovanie po eleznici aspo o 5 % a 7 %.

Posilnenie vlakov poas vianonch a novoronch sviatkov

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e poas vianoných sviatkov posiluje osobnú elezninú dopravu dovedna o 56 vlakov. Posilové vlaky zanú jazdi vo štvrtok 18. decembra 2008 a posledný posilový vlak pôjde v stredu 7. januára 2009. Zárove budú posilnené aj niektoré pravidelné vlaky IC, Ex, R, Zr a Os o mimoriadne vozne, pretoe sa oakáva  zvýšený záujem o cestovanie  pred a po vianoných sviatkoch.

eleznin koajov vozidl v grafikone 2008-2009

BRATISLAVA  (ZSSK) - V novom grafikone vlakovej dopravy (GVD) 2008-2009 elezniná spolonos Slovensko, a.s. plánuje zvýši poet klimatizovaných a rekonštruovaných vozov o viac ako 40. Štyridsa nových vozov predstavuje len necelých 5% z celkového potu 850 vozov, ktoré sú denne v prevádzke. Modernizované klimatizované vozne sú v súasnosti radené vo všetkých IC vlakoch, rýchlikoch z Bratislavy cez ilinu do Košíc a spä a tie vo vybraných zrýchlených vlakoch.

Ako postupova pri mekan vlaku

 BRATISLAVA (ZSSK) - Predstavenstvo elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK)  schválilo materiál, ktorý stanovuje pravidlá pre zamestnancov spolonosti, ktorými sa majú riadi v prípade  meškania vlaku.

 

eleznice zruili sa za 1,5 miliardy korn, nikto sa neprihlsil

BRATISLAVA (Sme) - Štátom ovládaný osobný prepravca elezniná spolonos Slovensko (ZSSK) zrušil súa na dodávku 12 vlakových súprav za pribline 1,5 miliardy korún (49,79 milióna eur). Poda elezníc neprejavila o zákazku záujem iadna firma. Zrušenie súae eleznice oznámili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. i sa bude súa opakova a za akých podmienok, zatia spolonos neinformovala.

Vluka na trati 188 v seku Vek ari - Sabinov

BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, e od utorka 11. novembra do nedele 16. novembra 2008 bude výluka osobnej elezninej dopravy na trati 188 v úseku Veký Šariš – Sabinov.
 
 

Vluka na trati 140/150/151 v seku urany Nov Zmky

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e od utorka 4. novembra do nedele 9. novembra 2008 bude v úseku Nové Zámky - Šurany prebieha výluka osobnej dopravy. Dôvodom výluky je rozsiahla rekonštrukné práce v uvedenom úseku. Z tohto dôvodu budú vlaky ZSSK v úseku Nové Zámky – Bánov – Šurany a spä nahradené autobusovou dopravou.
 

Posilov vlaky poas Sviatku vetkch svtch

BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. posiluje osobnú elezninú dopravu poas Sviatku všetkých svätých dovedna o 26 vlakov. Posilové vlaky zanú jazdi u vo štvrtok 30. októbra 2008 a budú jazdi do pondelka 3. novembra 2008. 
 
  


Home