eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Mimoriadna zmena cestovnho poriadku:
Nov prpoj z Leopoldova do Bratislavy

 BRATISLAVA (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e od pondelka 3. novembra 2008 sa mimoriadne mení cestovný poriadok. Mimoriadna zmena sa týka osobného vlaku 5120, ktorý pôjde skôr a vytvorí prípoj k rýchliku 706 Stráov do Bratislavy.

 

V nedeu 26. oktbra 2008 skon platnos letnho asu a zane plati stredoeurpsky as

 BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e v nedeu 26. októbra 2008 prestane plati letný as (L) a zane plati stredoeurópsky as (SE). O tretej hodine ráno sa as posunie o jednu hodinu spä, teda na druhú hodinu. Zmena asu sa bude týka troch noných rýchlikov, ktoré zostanú stá v elezniných staniciach a pokraova v ceste budú po hodine akania u poda SE.

erven piatok na tratiach SR

 (Púchov) Dnes 10.10.2008 podveer z dôvodu poruchy na napájaní trakného vedenia medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom (tra 120) došlo k niekokohodinovému meškaniu osobných vlakov a rýchlikov medzi Bratislavou a ilinou, resp. Košicami.

 

Na Slovensku bol vlak Jna Pavla II. - TOTUS TUUS

 Na Slovensko prišiel 11. septembra 2008 špeciálny vlak poských elezníc – Vlak Jána Pavla II. Súprava, ktorá bola pomenovaná pápeským heslom Karola Wojtylu TOTUS TUUS – Celý Tvoj, prišla na pozvanie generálneho riaditea elezníc Slovenskej republiky pri príleitosti 160. výroia elezníc na Slovensku. Na prezentácii vlaku sa podieali aj elezniná spolonos Slovensko, a. s. a elezniná spolonos Cargo Slovakia, a. s. Príleitos vidie modernú súpravu v pápeských farbách a s pápeským heslom na ele vlaku mala verejnos v mestách ilina, Košice a Zvolen.

Oslavy 100. vroia Tatranskch elektrickch eleznc - program

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko pozýva nadšencov elezníc a milovníkov Vysokých Tatier na oslavy 100. výroia zaiatku prevádzky Tatranských elektrických elezníc (TE) a pozemnej lanovky zo Starého Smokovca na Hrebienok. Doplnený podrobný program!

Krtke sprvy z prevdzky: Rue ZSSK 363.133-0 na R 1202 Jadran

 Dnes predpoludním bola v Prahe mimoriadna situácia na eleznici. Kvôli výpadku elektrickej energie nepremávali vlaky. Dodávku elektriny sa podarilo obnovi a po dvoch hodinách. Z tohto dôvodu viaceré vlaky meškali. Z vlakov smerujúcich na Slovensko bol výrazne zmeškaný EC 279 J. Hašek, ktorý prišiel do Bratislavy zmeškaný a 142 minút. alším vlakom bol R 1203 Jadran, ktorého meškanie bolo v Beclavi 160 minút.

Posilnenie dopravy pred zaiatkom kolskho roka

 BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje, e pred zaiatkom školského roka 2008/2009 posilní osobnú elezninú dopravu spolu o 12 vlakov, z oho je 8 rýchlikov a 4 zrýchlené vlaky. Všetky tieto posilové vlaky sú uvedené v platnom cestovnom poriadku. O mimoriadne vozne budú posilnené aj tie pravidelné vlaky, u ktorých sa predpokladá zvýšený poet cestujúcich.

Mimoriadny vlak z Banskej Bystrice do Banskej tiavnice

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko oznamuje, e v piatok 5. septembra 2008 vypraví mimoriadny vlak na trase Banská Bystrica – Zvolen – Banská Štiavnica a spä pri príleitosti osláv Da baníkov, hutníkov a geológov.
 

eleznin spolonos Slovensko chce kpi 20 klimatizovanch vozov

 (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko plánuje poas štyroch rokov nakúpi dvadsa osobných klimatizovaných vozov 1. a 2. triedy pre rýchlos 160 kilometrov za hodinu. Ich predpokladaná cena predstavuje 1,250 mld. Sk (41,49 mil. €) a 1,415 mld. Sk (46,97 mil. €) bez dane z pridanej hodnoty.

Priazniv hospodrsky vsledok elezninej spolonosti Slovensko, a.s., za prv polrok

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) dosiahla v 1. polroku tohto roku priaznivý hospodársky výsledok - zisk 12 mil. Sk, priom plán rátal so stratou 232 mil. Sk. ZSSK zútovala na výnosoch 4,8 mld. Sk, o je o 559 mil. Sk viac v porovnaní s plánom. Náklady boli erpané vo výške takmer 4,8 mld. Sk, o je v porovnaní s plánom menej o 315 mil. Sk. ZSSK dosiahla trby z prepravy takmer 1,3 mld. Sk, štát jej uhradil poda Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vyše 2,7 mld. Sk. Náklady za poplatok za pouívanie elezninej dopravnej cesty od dodávatea SR boli zútované vo výške 887 mil. Sk a náklady na spotrebu traknej elektrickej energie vo výške 492 mil. Sk. Nakupované sluby a dodávky od elezninej spolonosti Cargo Slovakia boli zútované vo výške 855 mil. Sk.


Home