eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Mimoriadna situcia na eleznici vo Vysokch Tatrch a Bratislave
 (Bratislava/Vysoké Tatry) elezniná spolonos Slovensko, a. s., informuje o prerušení osobnej elezninej dopravy. K prerušeniu dopravy došlo vo Vysokých tatrách a v Bratislave z dôvodu spadnutých stromov na elezninú tra.
 

Krtke sprvy z prevdzky Ex 131 Moravia dnes

 Dnes doobedu som sa išiel na bratislavskú hlavnú stanicu pozrie ako pokroila rekonštruckia tretieho nástupiša. Okrem toho som pochopitene sledoval prevádzku vlakov. Expres 131 Moravia mal dnes meškanie asi polhodinu. Rýchlik 605 Dargov odchádzajúci z Bratislavy tie. Dargov bol nakoniec vypravený so zmeškaním 10 minút, ešte pred príchodom Moravie. Po jeho odchode prišiel k 1. nástupišu z Viedne vlak IC 405 Tatran do Košíc. No medzitým k 2. nástupišu prišiel zmeškaný Ex 131 Moravia. Na ele vlaku bol ruše 362.005, o ma zaujalo, pretoe z Beclavi chodia na tomto vlaku rušne ZSSK radu 350.
 

Zmena prchodov a odchodov vlakov v Bratislave

 elezniná spolonos, a.s., oznamuje, e pre rekonštrukciu tretieho nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici dôjde od nedele 29. júna 2008 a do odvolania k alšej zmene organizácie osobnej elezninej dopravy. Upozornenie: Od piatku 5. septembra 2008 dochádza k alšej zmene! TU.

eleznice vypravia mimoriadne vlaky na p do Levoe

 elezniná spolonos Slovensko, a. s., informuje cestujúcu verejnos o monosti cestovania vlakmi na tradinú Mariánsku pú do Levoe. Mimoriadne vlaky na pú do Levoe budú chodi v sobotu a nedeu 5. a 6. júla 2008 a budú ma v Spišskej Novej Vsi prípoje od vlakov a k vlakom na trati Košice – ilina. Mimoriadne vlaky budú chodi poda cestovného poriadku, ktorý je uvedený aj tu.

Ex 376/377 Galileo Galilei pjde v Prahe odklonom

 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e od pondelka 30. júna do nedele 10. septembra 2008 nebude vlak Ex 376/377 Galileo Galilei z Budapešti do Bratislavy, Prahy a Františkovych Lázní a spä zastavova v elezninej stanici Praha Smíchov. Dôvodom odklonovej trasy expresného vlaku Galileo Galilei sú výlukové a rekonštrukné práce v elezninej stanici Praha hl. nádraí. Podrobnosti o zmene v doprave na území Prahy mono získa na internetovej stránke eských drah.

eleznice vypravia na futbalov ME mimoriadne vlaky

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko, a.s. oznamuje, e pri príleitosti majstrovstiev Európy vo futbale budú medzi Viedou a Bratislavou vypravené mimoriadne vlaky. Vlaky budú premáva poas konania šampionátu, od soboty 7. júna do piatku 30. júna. Do elezniných staníc budú prichádza a odchádza v noných a skorých ranných hodinách.
 

Obmedzenie osobnej elezninej dopravy v Koiciach kvli vluke

 elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti, e v pondelok 19. mája 2008 budú niektoré osobné vlaky chodi s miernym obmedzením z dôvodu výluky kvôli výstavbe cestného podjazdu na Palackého ulici v Košiciach.
 

ZSSK vyprav mimoriadne InterCity vlaky Koice - Bratislava - Koice

 elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e vypraví mimoriadne InterCity vlaky na trase Košice – Bratislava a spä, a to v stredu 7. mája 2008 a vo štvrtok 8. mája 2008 nasledovne:


 

Zmeny v osobnej elezninej doprave v Bratislave od 1. mja 2008

 elezniná spolonos, a. s. oznamuje, e z dôvodu rekonštrukcie tretieho nástupiša na elezninej hlavnej stanici v Bratislave, dôjde od 1. mája 2008 k zmene v elezninej doprave. Upozornenie: Zmeny v doprave od 5. septembra 2008 TU.

Prebdzanie najstarieho parnho rua na Slovensku U 36.003 Katky

 V sobotu 26. apríla a v nedeu 27. apríla 2008 sa v Košiciach pre priaznivcov elezníc uskutoní 8. roník slávnostného prebúdzania parnej mašinky Katky. Program akcie prebúdzania najstaršieho parného ruša U 36.003 je uverejnený tu.
 


Home