eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 9 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Nov nzvy vlakov od 1. aprla
 elezniná spolonos Slovensko, a.s. informuje, e od zajtra 1. apríla 2008 dochádza ku zmene názvov niektorých vlakov.

Vlak InterCity (IC) Gerlach (402/403) sa bude vola IC Šariš, rýchlik (R) Váh (601/612) sa bude vola R Quelle a rýchliku R Povaan (610/611) sa zmení názov na R Avízo.

Zmena asu ovplyvn aj vlaky

elezniná spolonos Slovensko upozoruje, e v súvislosti s prechodom na letný as, budú niektoré vlaky v nedeu zmeškané. Pôjde o tri noné rýchliky R 614 Zemplín z Humenného do Bratislavy, R 615 Zemplín z Bratislavy do Humenného a R 422 Cassovia z Košíc do Prahy.
 

Posilov vlaky cez Vekonon sviatky

 elezniná spolonos Slovensko, a.s. v súvislosti s Vekononými sviatkami vypraví posilové vlaky. Podrobné informácie o cestovaní posilovými vlakmi nájdete v cestovnom poriadku, na ísle Kontaktného centra ZSSK 18 188 alebo na webovej stránke ZSSK.
 

Modernizcia ruovho a vozovho parku ZSSK, a.s.

 Nedávno sa v médiách objavili informácie o tom, e elezniná spolonos Slovensko, a.s. chce zakúpi nové rušne a vozne pre prímestskú a regionálnu dopravu. Materiál o modernizácii a rozvoji hnacích koajových vozidiel a vozov je zverejnený u dlhší as na stránke Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a aj na govnete.
 

tt ide nakupova regionlne vlaky

Pohodlné cestovanie v nových istých a rýchlejších poschodových vlakoch na trasách, kde udia denne dochádzajú do práce, by malo by na Slovensku realitou v budúcom roku. Z eurofondov sa majú kúpi poschodové vlaky, ktoré by mali presvedi udí, aby autá nechali doma a necestovali v zápchach autobusmi. elezniná spolonos verí, e práve nové vlaky nakúpené za peniaze štátu a Európskej únie, jej pomôu zastavi kadoroný asi päpercentný prepad potu cestujúcich. (celý lánok...)

Vlda znova vyprav vlaky na dlh

 (Pravda) elezniná spolonos Slovensko by mala tento rok vypravi rovnaký poet vlakov ako vlani. Zatia však od vlády nedostane peniaze na celý rozsah dopravy. Vyplýva to zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, ktorú uzavrel minister dopravy ubomír Vány s manaérmi elezninej spolonosti Slovensko pred niekokými dami.

Politici však firme prisúbili, e jej poas roka doplatia, ak bude ma štátna kasa prebytok. elezniná spolonos plánuje stratu. A nevie vylúi, e slabo vyaené vidiecke vlaky bude nahrádza novými spojmi na hlavných tratiach. (celý lánok...)

Odklony vlakov cez Galantu sa konia

 BRATISLAVA 26. novembra (ZSSK) - Od utorka 27. novembra 2007 budú všetky vlaky osobnej dopravy z Bratislavy v smere do Leopoldova a spä, ktoré pre výlukové práce SR jazdili odklonom cez elezninú stanicu Galanta, premáva opä po svojich pôvodných trasách poda platného cestovného poriadku. Vybrané vlaky, ktoré premávali odklonom, budú opä jazdi cez elezninú stanicu Trnava.

Vo vlakoch ud ubda, klesaj trby

 BRATISLAVA (Pravda) Vlaky na Slovensku sa tento rok vyprázdujú, cestujúcich ubúda. Napriek snahe sa elezninej spolonosti Slovensko nepodarilo naplni kasu a dosiahnu trby, aké si naplánovala. A to ani jeden mesiac od zaiatku roka. Roný plán pritom u s monými komplikáciami rátal. V porovnaní s minulým rokom sa v trbách darilo predbieha minulý rok len na zaiatku roka.

Po trištvrte roku má elezniná spolonos v kase o 150 miliónov menej, ako plánovala, teda necelých 1,7 miliardy korún. Poet cestujúcich prekroil plán len v dvoch mesiacoch - v apríli a v auguste. udia si však kupovali lacnejšie lístky a cestovali na kratšie vzdialenosti, preto boli trby firmy pod plánom od januára a do septembra. Za celý rok spolonos poíta s obratom takmer 2,5 miliardy korún. (celý lánok...)

Vluka na trati 191 v seku Bnovce nad Ondavou Trebiov

BRATISLAVA 22. októbra (ZSSK) - Od pondelka 22. októbra do štvrtka 25. októbra 2007 budú v ase od 9.00 h do 19.00 h všetky vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) v úseku Bánovce nad Ondavou – Trebišov nahradené autobusovou dopravou. Dôvodom mimoriadnej zmeny je výluka v uvedenom úseku.


Home