eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Petcia za obnovenie elezninej osobnej dopravy
Vláda Slovenskej republiky na rokovaní da 22. októbra 2014 prijala návrh opatrení finanného, ekonomického a sociálneho balíka v elezninej osobnej doprave (TU!). Tento balíek bol prijatý s rozpormi, napríklad odborníci aj laická verejnos ho povauje za diskriminaný. Zvláš citlivo ako nespravodlivý je vnímaný v regiónoch, v ktorých bola elezniná osobná doprava postupne od roku 2003 zastavená.

Promo jzda Pendolina do Koic

Od nového jízdního ádu spoj SuperCity 240/241 Pendolino výrazn zkrátí cestu mezi Prahou, Popradem a Košicemi...
 
 
 

Letn as kon v nedeu nadrnom

Cez víkend koní letný as a táto zmena sa dotkne aj cestovania nonými vlakmi zo soboty na nedeu. V nedeu, 26. októbra 2014, sa o tretej hodine rannej as posunie o hodinu spä, na druhú hodinu. Na území Slovenskej republiky táto zmena ovplyvní jazdu troch noných rýchlikov, a to: R 442 Šírava Humenné - Praha, R 614 Zemplín Humenné – Bratislava a R 615 Zemplín Bratislava - Humenné. Zmena asu sa dotkne aj noných medzinárodných vlakov.

RegioJet z Prahy do Koc u od polovice oktbra

Súkromný vlakový dopravca RegioJet poiadal správcu elezninej infraštruktúry na Slovensku eleznice Slovenskej republiky (SR) o zavedenie vlakov IC 1003 na trase Praha - Ostrava - ilina a do Košíc a IC 1010 na trase Košice - ilina - Ostrava - Praha u od polovice októbra 2014. RegioJet plánuje pre svojich cestujúcich uvádzaciu cenu cestovného z Prahy do Tatier u od 9 Eur.

Tam, okolo Levoe...

Poas Levoskej púte oíva aj tra zo Spišskej Novej Vsi do Levoe. Vea pútnikov sa do Levoe vyberie pešo, po vlastných, ale niektorí vyuijú vlaky. Do Levoe som sa vera po dvoch rokoch opä vydal aj ja, aby som pútnické vlaky na inak opustenej trati vyfotil. Pohad na vlaky na tejto trati síce poteší oko milovníka elezníc, horšie je to so stavom budov zastávok v Harichovciach a Levoských Lúkach, ktoré sú ešte viac schátrané ako pred dvoma rokmi.

Od nedele 30. marca 2014 plat letn as

V noci zo soboty 29. marca na nedeu 30. marca 2014 sa mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as. V nedeu v noci o 02.00 h stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 h letného asu. Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne a medzinárodné vlaky.

Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica

Dnes, 4. augusta 2013, došlo poas jazdy k problémom z brzdami na osobnom vozni 1. triedy na vlaku R 814 Domica. Voze Aeer 61 56 19-70 042-5 bol v stanici Roava pre prehrievanie bzd vyradený zo súpravy rýchlika do Bratislavy a odstavený na koaji . 4. Pri mimoriadnej udalosti zasahovali aj hasii HaZZ.
 

O cestovnch lstkoch

Cestujúci vlakom si spravidla zakúpi cestovný lístok vopred, bu priamo na elezninej stanici v pokladni, alebo v predpredajných automatoch. Dnes je moné cestovné lístky zakúpi aj z domu prostredníctvom internetu. Cestovné lístky vo vlakoch kontrolujú sprievodcovia vlakov. Na niektorých tratiach sa cestovné lístky kupujú priamo vo vlaku u sprievodcu. V krátkom lánku sa pozrieme do nedávnej minulosti a pripomenieme si ako a aké cestovné lístky na vlak sa predávali.

lt vlaky na itnom ostrove

Spolonos Regiojet je na Slovensku známa tým, e prevádzkuje osobné vlaky na trati z Bratislavy do Komárna. lté vlaky sú lákadlom pre fotografov a pár záberov som urobil aj ja. Moderné motorové jednotky známe pod prezývkou Talent však nepriahujú len fotografov. Podstatné je, e súkromná spolonos Regiojet svojou obchodnou stratégiou dokázala do vlakov pritiahnu podstatne viac udí, ne štátna elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK). Do septembra t.r., teda len za prvý polrok svojho pôsobenia, prepravila spolonos Regiojet takmer sedemsto tisíc cestujúcich. Teda toko, koko štátny moloch ZSSK za rok.

Letn as kon v nedeu

Pozor, cez víkend sa mení as. V nedeu 28. októbra 2012 si pripomenieme nielen vznik eskoslovenska v roku 1918, ale v noci o tretej hodine sa as posunie o hodinu spä, na druhú hodinu. Na území Slovenskej republiky táto zmena ovplyvní jazdu dvoch noných rýchlikov R 614 Zemplín Humenné – Bratislava a R 615 Zemplín Bratislava - Humenné. Zmena asu sa dotkne aj noných medzinárodných vlakov.


Home