eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Zrka osobnch vlakov v Bratislave
Dnes popoludní (pribline o 15.30 h) sa v Bratislave stalo elezniné nešastie. Zrazili sa za sebou idúce dva osobné vlaky. Poda agentúrnych informácií pri nehode utrpeli aké a ahké zranenia viaceré osoby vrátane jedného rušovodia, ktorý zostal zakliesnený v rušni. Celkom je zranených vyše 20 osôb. Kvôli zráke bola prerušená doprava na tratiach 120 a 130 v úseku medzi hlavnou stanicou v Bratislave a zastávkou Bratislava Vinohrady. Vlaky premávajú cez stanicu Bratislava-Nové Mesto. O nešastí informovali ZSSK, TASR a SITA.

Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov

Pred týdom boli zverejnené informácie o nepretritej víkendovej výluke na trati 160 medzi stanicami Tura nad Bodvou – Dvorníky-Zádiel, resp. Hrhov. V sobotu bolo celkom príjemné letné poasie, tak som sa vybral foti niekam na tra, a pretoe slnené poasie pokraovalo aj v nedeu, pri trati som nechýbal ani v nedeu. o sa mi podarilo poas víkendu vyfoti, je uverejnené v nasledujúcej fotoreportái.

Levoanka na dva dni oila

Poas tohto víkendu (7. a 8. júla 2012) premávali na trati 186 Spišská Nová Ves – Levoa pútnické vlaky. V minulom roku som nemal monos ís foti pútnické vlaky, ale v tomto roku som túto udalos zaradil do svojho plánu. To aj z dôvodu, e sa v tejto oblasti pripravuje výstavba dianice, ktorá zmení celý kraj, a tie je otázne, i poas výstavby pútnické vlaky budú chodi. Niekoko fotografií pútnických vlakov zo slnenej soboty je v nasledovnej fotoreportái.

Od nedele 25. marca 2012 plat letn as

V noci zo soboty 24. marca na nedeu 25. marca 2012 sa mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as. V nedeu v noci o 02.00 hod. stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 hod. letného asu. Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne i medzinárodné vlaky.
 

RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno

Osobnú dopravu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno dnešným dom prevzala spolonos RegioJet, a.s. Od soboty, 25. februára 2012, prebiehala skúšobná prevádzka s cestujúcimi. Vera štátna elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) naposledy vypravila osobné vlaky a dnes ezlo prevzala súkromná spolonos RegioJet.

Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud

V sobotu 25. februára 2012, spolonos RegioJet zahájila avizované skúšobné jazdy pre udí na trati 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. U o týde, od nedele 4. marca 2012, by spolonos RegioJet mala na tejto trati zabezpeova osobnú dopravu namiesto elezninej spolonosti Slovensko, a. s. Tra z Bratislavy do Dunajskej Stredy prešla pred nedávnom rekonštrukciou, ktorou sa zlepšili jej parametre.

Pre zl poasie mekal rchlik Horehronec

Slovenský meteorologický ústav vydal na štvrtok 5. januára 2012 výstrahu, pre niektoré regióny a tretieho stupa, pred silným vetrom a silným sneením. Sneenie a silný vietor je poasie, ktoré vytvára predpoklady pre vznik problémov aj v elezninej doprave. Výstraha SHMÚ sa nanešastie vera aj naplnila. Okrem toho, e mokrý sneh a silný vietor zapríinil výpadky elektriny, zapríinil aj problémy v elezninej doprave. 

Zver roka elezniciam nevyiel

Dnes predpoludním pre poruchu ruša meškal rýchlik 930 Ipe z Košíc do Zvolena os.st. Vlak prišiel do cieovej stanice zmeškaný 83 minút. Na vlak vo Zvolene akal prípojný rýchlik, ktorý nakoniec odišiel zo Zvolena asi po polhodinovom akaní. Ešte nepriaznivejšia situácia nastala popoludní na trati z Bratislavy do Beclavi. Vlak EC 170 Hungaria z Budapešti do Berlína tu strhol trakné vedenie. Kvôli tejto mimoriadnej udalosti meškal nielen tento vlak, ale i niekoko alších vlakov EuroCity, ktoré boli pre výluku oboch koají trate 110 vedené z Kútov odklonom cez Senicu a Trnavu.

Oddnes vo vlakoch plat nov cestovn

V iastke . 102/2011 Zbierky zákonov bolo zverejnené oznámenie Úradu pre reguláciu elezninej dopravy . 323/2011 Z. z. Úrad pre reguláciu elezninej dopravy poda § 9 ods. 2 zákona . 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal výnos Úradu pre reguláciu elezninej dopravy z 10. októbra 2011 . 6/2011, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu elezninej dopravy zo 14. decembra 2010 . 5/2010 o regulácii cestovného v elezninej doprave (oznámenie . 484/2010 Z. z.).

V nedeu kon letn as

Cez víkend sa mení as. V nedeu 30. októbra 2011 v noci o tretej hodine sa as posunie o hodinu spä na druhú hodinu. Na území Slovenskej republiky táto zmena ovplyvní jazdu dvoch noných rýchlikov R 614 Zemplín Humenné – Bratislava a R 615 Zemplín Bratislava - Humenné.


Home