eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Poas sviatkov pjde viac vlakov
BRATISLAVA 20. októbra 2011 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK), oznámila, e v súvislosti so sviatkom Všetkých svätých bude posilnená osobná doprava o 25 vlakov, ktoré sú uvedené v cestovnom poriadku. Pre mimoriadny záujem ZSSK vypraví alších 8 mimoriadnych rýchlikov. Zárove budú o alšie vozne posilnené viaceré pravidelné vlaky Intercity, expresné vlaky, rýchliky, zrýchlené a osobné vlaky. (aktualizované)

ZSSK vyplat nhrady cestujcim

BRATISLAVA 11. októbra 2011 (ZSSK) - Vedenie elezninej spolonosti Slovensko (ZSSK) sa ospravedluje za ujmy a komplikácie, ktoré spôsobila cestujúcej verejnosti nehoda na hlavnom elezninom koridore v Trenianskych Bohuslaviciach v nedeu 9. októbra. Napriek tomu, e na nej ZSSK nenesie priamu vinu, vyplatí spolonos cestujúcim náhrady. A to za neuskutonenie a nedokonenie cesty, za pouitie inej dopravy na docestovanie a za prenocovanie pri prerušení cesty. Vyplatenie náhrad bude moné po splnení stanovených podmienok do 10 novembra 2011.

Piatkov rno na elezninej stanici v Preove

Na piatkové ráno, 9.9.2011, som si naplánoval menšiu „fotoakciu“ na mne najblišej elezninej stanici v metropole Šariša, v Prešove. Cieom mojej akcie nebolo fotografovanie vozidiel, ktoré sa na tejto stanici vyskytujú kadodenne, ale práve naopak, v toto ráno mali na prešovskú stanicu dorazi hne dve zaujímavosti. Ta prvá bola návšteva Albety – EPJ 671.004/071/971.004, ta druhá bola príchod pápeského vlaku TOTUS TUUS z Poska. Ako som pochodil sa dozviete v tejto krátkej fotoreportái.

Mimoriadne vlaky na Nrodn p do atna

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) informovala, e da 15. septembra 2011 vypraví mimoriadne vlaky na Národnú pú do Šaštína na Slávnos Sedembolestnej Panny Márie. Tri mimoriadne pútnické vlaky z Prievidze, Banskej Bystrice a Skalitého pôjdu priamo do Šaštína, dva mimoriadne vlaky zo Zlatých Moraviec a Nitry budú prípojné k pútnickým vlakom. Mimoriadne pútnické vlaky prídu do Šaštína v ase pred zaiatkom hlavnej slávnostnej pontifikálnej omše so zaiatkom o 10:30 h.

Krtke sprvy z prevdzky: Rue 362.161 D na EC 171 Hungarii

Zhodou okolností som dnes cestoval vlakom EuroCity 171 Hungaria do stanice Beclav. Na tomto vlaku spravidla chodia rušne ZSSK radu 350. V stanici, kde som nastupoval, som však na ele vlaku zbadal ruše D 362.161-2. No v mojej nástupnej stanici som Hungariu nefotil, navyše som nastúpil do posledného voza. V mojej cieovej stanici Beclav som z vlaku vystúpil. Pretoe vlak sa nepohýnal, chcel som túto zriedkavejšiu situáciu odfoti. Ale...

Z archvu: Spomienka na Poloniu

Obas prezerám svoj skromný archív fotografií elezníc. Nedávno, ke som sa tak túlal archívom, zbadám fotografie Polonie. Nie je to tak dávno, len pár rokov dozadu, ale u dnes majú pre ma tieto fotky historickú hodnotu. Kee vlak premával v pracovnom ase, odfoti som ho mohol len cez voné dni, preto tých fotografií vea nevzniklo. O to viac sú pre ma cennejšie. 

Vlet za mimoriadnymi vlakmi do Topoianok

Pri príleitosti púte k Panne Márii Škapuliarskej v Topoiankach elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) vypravila mimoriadny vlak na trase Nové Zámky – Kozárovce – Zlaté Moravce – Topoianky a spä. Druhý vlak, Os 5805, z Úan nad itavou, mal predenú trasu a zo Zlatých Moraviec tento vlak pokraoval do Topoianok. Oba vlaky sa poobede vracali spä.

Tip na vlet: vlakom do Topoianok

Pri príleitosti 325. jubilejnej  púte k Panne Márii Škapuliarskej, ktorá sa uskutoní v Topoiankach, elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) vypraví v nedeu 17. júla 2011 mimoriadne vlaky na trase Nové Zámky – Kozárovce – Zlaté Moravce – Topoianky a spä. Zárove bude predená trasa osobného vlaku Os 5805 z Úan nad itavou, ktorý bude zo Zlatých Moraviec pokraova do Topoianok, a poobede pôjde vlak Os 5806 z Topoianok spä do Úan nad itavou.

Mimoriadne vlaky na Marinsku p

LEVOA 21. júna 2011 – Pri príleitosti sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoi poas víkendu 2. a 3. júla 2011 pôjdu na trati Spišská Nová Ves – Levoa mimoriadne pútnické vlaky.
 

Mimoriadny vlak ilina Turzovka

BRATISLAVA 24. mája 2011 (ZSSK) -  elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznámila, e v nedeu 29. mája 2011 vypraví mimoriadny osobný vlak zo iliny do Turzovky zastávky a spä.  Mimoriadny vlak bude vypravený pri príleitosti  jarnej púte ku Kaplnke Panny Márie Kráovnej pokoja na Horu iváková.


Home