eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Mimoriadne vlaky pre nvtevnkov MS v adovom hokeji
elezniná spolonos Slovensko, a. s.  (ZSSK)  oznámila, e vypraví mimoriadne rýchliky pre návštevníkov Majstrovstiev sveta v adovom hokeji na trati Bratislava Nové Mesto – ilina.
 
 

eleznin doprava bude cez Vekonon sviatky posilnen

Vzhadom na predpokladaný zvýšený poet cestujúcich z dôvodu Vekononých sviatkov bude elezniná doprava posilnená o alšie vlaky. Posilnené o alšie vozne budú aj tie osobné vlaky a rýchliky, kde je predpoklad zvýšeného potu cestujúcich. Všetky vlaky sú uvedené v cestovnom poriadku.

Krtke sprvy z prevdzky: Rue 210.051-6 mimoriadne na vlaku EC 171 Hungaria

Dnes poobede som zašiel na bratislavskú hlavnú stanicu pozrie, i tam náhodou nenatrafím na poschodovú súpravu „push-pull“, ktorá mala prís dnes z Nových Zámkov do Bratislavy. Na stanici som bol v ase, kedy prichádza vlak EC 171 Hungaria z Berlína do Budapešti. Nevenoval som však tejto skutonosti nejakú mimoriadnu pozornos, a pretoe som nechcel postáva na preplnenom prvom nástupišti, prešiel som pred príchodom Hungarie na druhé nástupište. A kým som si nevšimol, e...

Vluka na trati Trebiov Vhyba Slivnk bude pokraova

BRATISLAVA 25. marca 2011 (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko, a.s.  (ZSSK) oznamuje, e nepretritá výluka trate Trebišov – Výhyba Slivník bude pokraova aj v doch 29. – 30. marca 2011 (da 29. marca 2011 v ase od 8.10 h do da 30. marca 2011 - 14.00 h).

V nedeu 27. marca 2011 sa men as, vlaky bud meka

V noci zo soboty 26. marca na nedeu 27. marca 2011 sa zmení stredoeurópsky as na letný stredoeurópsky as. V nedeu v noci o 02.00 hod. stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 hod. letného asu.  Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne i medzinárodné vlaky.

Vluka na trati Trebiov Vhyba Slivnk

BRATISLAVA 15. marca 2011 (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v doch 16. – 17. a 22. - 24. marca 2011 v ase od 8.10 h (po vlaku R 443) do 20.00 h bude nepretritá výluka trate Trebišov – Výhyba Slivník. Z toho dôvodu budú vlaky jazdi odklonom cez Michaany. Upozornenie: Výluka pokrauje alej, viac informácií TU.

Mimoriadna zmena cestovnho poriadku od 4. aprla 2011

BRATISLAVA 8. marca 2011 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e dom 4. apríla 2011 bude plati mimoriadna zmena cestovného poriadku na tratiach Humenné – Trebišov – Michaany/Košice, ierna nad Tisou – Michaany – Košice, Bánovce – Veké Kapušany a Košice - Hidasnémeti. 

Mimoriadne a posilov vlaky poas vianonch sviatkov

BRATISLAVA 13. decembra 2010 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví poas vianoných sviatkov dva mimoriadne vlaky a 48 posilových vlakov. Prvé posilové a mimoriadne vlaky pôjdu v stredu 22. decembra 2010 a budú jazdi do pondelka 10. januára 2011. Najviac posilových vlakov (11) pôjde v nedeu 2. januára 2011.

Pre pokoden trolejov vedenie vera vlaky mekali

BRATISLAVA 30. novembra 2010 (ZSSK) - Vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) vera podveer v smere do a z Bratislavy meškali pre poruchu na dopravnej infraštruktúre – trolejovom vedení. O 16.53 h došlo k prepáleniu nosného lana na traknom vedení (TV) a následnému previsu TV. Do tohto previsu vošiel Os 3032 v smere od odboky Vinohrady, ím sa trakné vedenie strhlo. V opanom smere od odboky Moiar vošiel Os 2020, poškodil sa zbera na rušni a alšie asti pevného zariadenia infraštruktúry.

Mimoriadna zmena cestovnho poriadku na trati Koice Humenn

BRATISLAVA 22. novembra 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 29. novembra 2010 do stredy 1. decembra 2010 bude na trati Košice – Michaany – Trebišov – Humenné mimoriadne zmenený cestovný poriadok. Dôvodom je výluka elezninej trate v úseku  Trebišov – Výhyba Slivník. Poas výluky budú vlaky ZSSK jazdi odklonom cez Michaany.


Home