eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Mimoriadne obmedzenia na trati 170 Zvolen Bansk Bystrica Vrtky
BRATISLAVA 29. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko,  a. s. (ZSSK)  oznamuje,  e od štvrtka 4. novembra do stredy 8. decembra 2010 budú v úseku Banská Bystrica - Kostiviarska odrieknuté všetky vlaky osobnej dopravy a budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

ZSSK vyprav alie tyri mimoriadne posilov vlaky

BRATISLAVA 29. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví,  okrem posilových vlakov zverejnených v platnom cestovnom poriadku, alšie štyri mimoriadne posilové vlaky. Dôvodom je zvýšený záujem cestujúcich o prepravu poas Sviatku všetkých svätých.

Zmena na zimn as ovplyvn tri vlaky ZSSK

BRATISLAVA 25. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v nedeu 31. októbra 2010 sa mení letný as (L) na zimný stredoeurópsky as (SE). Táto zmena sa dotkne troch rýchlikov, ktoré zostanú stá vo vybraných elezniných staniciach a po hodine budú v ceste pokraova u v SE.

Vlukov prce ovplyvnia osobn eleznin dopravu

BRATISLAVA 25. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od utorka 2. novembra do štvrtka 4. novembra 2010 bude v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenín denne 6 osobných vlakov (Os) ZSSK nahradených autobusovou dopravou. Všetky ostatné vlaky osobnej dopravy budú meška asi 10 minút. Dôvodom sú výlukové práce v úseku Trenianska Teplá – Trenín.

Posilov vlaky poas Sviatku vetkch svtch

BRATISLAVA 20. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví od štvrtka 28. októbra 2010 do utorka 2. novembra 2010 spolu 24 posilových vlakov. Najviac posilových vlakov (11) pôjde v pondelok 1. novembra 2010. Dôvodom posilovania osobnej elezninej prepravy je oakávaný nárast cestujúcich v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých.
 

Do Turzovky na p mimoriadny vlak

BRATISLAVA 12. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná  spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) vypraví v nedeu 17. októbra 2010 mimoriadny osobný vlak (Os) zo iliny do Turzovky zastávky a spä na pú na hore iváková.
 

V seku Margecany Krompachy konia mimoriadne vlaky

BRATISLAVA 5. októbra  2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od štvrtka 7. októbra 2010 u nebudú  premáva mimoriadne vlaky v úseku Margecany – Krompachy, ktoré boli zavedené poas opravy cestnej komunikácie II/547  (tra 180 ilina – Košice).  

Mimoriadna zmena na elezninej trati Pchov Horn Lide

BRATISLAVA 28. septembra 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 4. októbra do štvrtka 7. októbra 2010 bude v úseku Púchov – Horní Lide odrieknutý osobný vlak 3272 bez náhrady.
 

Mimoriadne zastavenie rchlikov v Pezinku

BRATISLAVA 23. septembra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)  oznamuje, e v doch 25. a 26. septembra 2010 budú v Pezinku mimoriadne zastavova štyri  rýchliky:
 

Nov manament ZSSK

BRATISLAVA 16. septembra 2010 (ZSSK) - Zástupca jediného akcionára elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Fige svojim rozhodnutím odvolal z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditea spolonosti Ing. Milana Chúpeka, PhD., lenov predstavenstva Ing. Pavla Gábora, Ing. Jána Kováika, Ing. Igora Krška a Ing. Michala Vereša. 


Home