eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Zmena opatren na trati Koice - Kysak Preov
BRATISLAVA 23. júna 2010 (ZSSK) - V úseku Košice – Prešov (cez Kysak) sa osobná elezniná doprava po záplavách konsoliduje a takmer všetky vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s., (ZSSK) u jazdia poda platného cestovného poriadku a bez obmedzení. V platnosti zostávajú obmedzenia, ktoré sa týkajú jedného zrýchleného vlaku  na trati Košice – Prešov, ktorý bude  v úseku Kysak – Prešov nahradený inou súpravou.

Odrieknut osobn vlaky na trati Plave Krynica PKP

BRATISLAVA 22. júna 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) informuje, e z dôvodu znienej elezninej infraštruktúry po povodniach nebudú vedené medzištátne osobné vlaky  8750 – 8753 na trati Plave – Krynica PKP. Vlaky mali poda platného cestovného poriadku premáva v období od 19. júna do 29. augusta  2010. Uvedené vlaky budú odrieknuté bez náhrady. 

Osem rchlikov u jazd na vchodnom Slovensku bez obmedzen

BRATISLAVA 22. júna 2010 (ZSSK) - Niektoré rýchliky (R) a zrýchlené vlaky (Zr) elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK)  na trati Košice – Kysak – Prešov jazdia dnes od 12.00 h (utorok 22. júna 2010) bez obmedzení poda platného cestovného poriadku, a to R 800, 801, 810, 811, 932, 933, 934, 1931. Napriek tomu niektoré zrýchlené a osobné vlaky budú a do odvolania v tomto úseku odrieknuté, resp. nahradené autobusovou dopravou. AKTUÁLNE INFORMÁCIE TU

Rchlik Varsovia bude jazdi z Koc

BRATISLAVA 10. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e  od 18. júna do 4. septembra 2010 bude rýchlik (R) 1380/1381 Varsovia jazdi len v úseku Košice – Kezsthely/Szolnok. V úseku Košice – Plave – Varšava a spä bude R 1380/1381 Varsovia odrieknutý bez náhrady.

Obnova elezninej dopravy Koice Michaany a Michaany Humenn

BRATISLAVA 11. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) informuje, e 11. júna 2010 od 12.30 h došlo k obnoveniu prevádzky na trati Trebišov – Výhyba Slivník. Zmeny na tratiach Košice – Michaany a Michaany - Humenné v elezninej osobnej doprave platné od 5. júna 2010 sú zrušené. Vlaky v úseku Košice – Humenné premávajú poda platného cestovného poriadku. 

Zmeny Kysak Preov, Spisk Vlachy - Spisk Podhradie

BRATISLAVA 11. júna 2010 (ZSSK) –  elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)  oznamuje, e od  11. júna 2010 od 18.00 h bude obmedzená elezniná osobná doprava na trati Kysak – Prešov. Dôvodom je nezjadnos 1. traovej koaje medzi stanicami Kysak a Kostoany nad Hornádom (vlaky môu by vedené iba vozidlami ahkej stavby). 

Mimoriadne opatrenia na trati Kysak Preov Humenn

BRATISLAVA 10. júna 2010 (ZSSK) - Od piatku 11. júna 2010 budú 4 rýchliky (R) elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) v úseku Kysak – Prešov – Humenné jazdi poda mimoriadnych opatrení. Na trati Kysak – Prešov budú a do odvolania jazdi iba vlaky tzv. ahkej stavby. Dôvodom je zachovanie maximálnej bezpenosti cestujúcich pre povodne a ich následky. Aktuálne informácie TU!
 

Po povodniach stle preruen a obmedzen eleznin doprava

BRATISLAVA  7. júna 2010 (ZSSK)Po povodniach je aj naalej prerušená alebo obmedzená osobná elezniná doprava  na tratiach:
 
Aktuálne informácie TU!
 

eleznin doprava medzi Kysakom a Koicami obnoven

BRATISLAVA 5. júna 2010 (ZSSK) - elezniná doprava na trase Košice - ilina bola dnes  o 15. hodine opä obnovená.  Vlaky budú jazdi s miernym meškaním pre zníenú rýchlos a jednokoajnú prevádzku v úseku Kysak – Kostoany nad Hornádom. Obnovená bola aj prevádzka v úseku Rimavská Sobota - Rimavská Baa.
 

Preruenie elezninej dopravy

BRATISLAVA 5. júna 2010 (ZSSK) - elezniná doprava na trase Košice - ilina bola opä zastavená dnes o 8.47 h pre zaplavenie trate na trase  Kysak – Kostoany nad Hornádom. Správca infraštruktúry, eleznice SR, sa nevyjadril k monosti obnovenia dopravy, kee stav hladiny vody závisí od intenzity vypúšania vody z vodnej nádre Ruín. AKTUALIZOVANÉ !!


Home