eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
Vlaky zaali jazdi
BRATISLAVA 5. júna 2010 (ZSSK) - elezniná doprava na trase Košice - ilina bola obnovená dnes (5. júna)  o 1.30 h. Vlaky cez kritické miesta jazdia zníenou rýchlosou. Ak sa nezhorší povodová situácia, najmä v dôsledku vypúšania vodného diela Ruín, vlaky budú premáva poda cestovného poriadku.

V dsledku povodn obmedzen eleznin doprava

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko nevypravuje z Košíc smerom na ilinu iadne rýchliky, kee v úseku trate Spišské Vlachy - Krompachy je prerušená elezniná doprava. Rýchliky z Bratislavy a z Prahy konia svoju cestu  v Spišských Vlachoch a v elezniných staniciach na trase od Popradu po Spišské Vlachy. Súpravy z týchto vlakov ZSSK vyuíva na výpravu rýchlikov smerom na ilinu a Bratislavu. Osobné vlaky premávajú v obmedzenej miere na trase Košice  - Margecany  a rovnako v obmedzenej miere na trase od iliny po  Spišské Vlachy.

Vlaky na vchodnom Slovensku pjdu odklonom

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - Z dôvodu nezjazdnosti trate Trebišov – Výhyba Slivník budú všetky vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) od 5. júna mimoriadne jazdi odklonovou trasou cez elezninú stanicu Michaany. Aktuálne informácieTU!
 

Aktulna situcia na eleznici (2)

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - Pre nepriaznivé poasie sú niektoré vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) zmeškané, resp. nahradené autobusovou dopravou (NAD).
 
 
 

Obmedzenia vlakov v seku Kysak - Kostoany nad Horndom

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - Pre nepriaznivé poasie došlo k podmytiu traovej koaje medzi elezninými stanicami Kysak - Kostoany nad Hornádom. Z tohto dôvodu budú vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. od 5.  júna 2010 a do odvolania jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku. Aktuálne informácie TU!
 

Aktulna situcia na eleznici

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK)Pre nepriaznivé poasie jazdia niektoré vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) s obmedzeniami. Osobné vlaky a rýchliky v úseku Košice – Kysak majú meškanie od 15 do 30 minút. Na ostatných tratiach je elezniná doprava plynulá, v rizikových úsekoch sú vlaky doasne nahradené autobusovou dopravou (NAD).
 

Poasie komplikuje cestovanie (4)

BRATISLAVA 3. júna 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) upozoruje cestujúcich, ktorí plánujú svoju cestu vlakom smerom na východné Slovensko do Košíc, aby vsúasnej situácii zváili svoju cestu vlakom. Na trase ilina -  Margecany - Košice sa pre poasie komplikuje cestovanie a vlaky ZSSK majú spomalenú rýchlos najmä v okolí Košíc (Malá Lodina). Priom dochádza k meškaniu vlakov cca  o 30 min.

V niektorch sekoch autobusy namiesto vlakov (2)

BRATISLAVA 3. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) nahradila vlaky náhradnou  autobusovou dopravou v úsekoch, kde nepriaznivé poasie spôsobilo zosuvy pôdy, podmytie trate.
 
 

Nepriazniv poasie ovplyvnilo eleznin dopravu (1)

BRATISLAVA 2. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK)  pod vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok prerušila osobnú elezninú dopravu:
 
 

Nov elektrick poschodov jednotka sa predstav verejnosti

BRATISLAVA 21. mája 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko,  a. s. (ZSSK) predstaví po prvýkrát verejnosti novú elektrickú poschodovú jednotku (EPJ) série 671. Nová jednotka bude pristavená pre cestujúcu verejnos v piatok 28. mája 2010 od 13.00 h do 17. 00 h na prvom nástupišti  v elezninej stanici ilina.


Home