eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Murnskou strelou na hradn hry
Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska pri Košiciach (KHKV) pripravil na sobotu 31. mája 2014 zaujímavú jazdu z Košíc do Muráa, kde sa budú kona hradné hry. Pre záujemcov je pripravená aj kyvadlová jazda z Muráa do Revúcej a spä. Historický motorový vlak má odchod o 7.15 h zo stanice Košice. Plánovaný príchod do Košíc je veer o 18.08 h.

Ruoparda Koice 2014 - prebdzanie Katky

V sobotu 26. a nedeu 27. apríla 2014 sa v Rušovom depe Košice (ul. Pri bitúnku 2) uskutoní 14. roník populárnej akcie „Rušoparáda Košice 2014“ (Prebúdzanie Katky). Program akcie na oba víkendové dni je zverejnení tu. Organizátormi akcie sú elezniná spolonos Slovensko, a. s., eleznice Slovenskej republiky, mesto Košice, Obianske zdruenie Detská eleznica a alšie organizácie.

Mimoriadne jazdy parnch a motorovch vlakov v roku 2014

Kadorone sa pre verejnos, milovníkov a fanúšikov elezníc uskutoujú mimoriadne jazdy parných, i motorových vlakov. Múzejno-dokumentané centrum SR síce zatia nezverejnilo na vlastných stránkach kompletný kalendár elezninej nostalgie na rok 2014, ale poda plagátu, ktorý mono nájs na väších elezniných staniciach, sme pre Vás pripravili prehad akcií, ktoré sa uskutonia poas letnej sezóny od apríla do konca augusta tohto roku.

Nostalgick jazda Rajeckou Anou a nov mzeum dopravy

Povaské múzeum v iline sa rozširuje o alšiu, v poradí 6. expozíciu, ktorá je zameraná na dejiny dopravy. Historický vláik bude ma tento rok nezvyajnú a výnimonú úlohu: privezie prvých cestujúcich do pripravovaného múzea v Rajeckých Tepliciach.
 

Pozvnka na RENDEZ 2013

V doch 15. a 16. júna 2013 sa uskutoní v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ u 15. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel - Rendez 2013, ktorý je zárove oslavou 165. výroia elezníc na Slovensku. Podujatie usporiadajú eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Klub elezninej nostalgie Bratislava východ, Klub priateov histórie elezninej dopravy v spolupráci s alšími slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel (z Bratislavy hl. st., Púchova, Prievidze, Vrútok, Zvolena, Popradu, Tisovca a Hanisky pri Košiciach) za podpory celého radu sponzorov. Hlavným mediálnym partnerom podujatia bude Rádio Expres.

Prebdzanie Katky, ruoparda Koice 2013 - program

V sobotu 20. a nedeu 21. apríla 2012 sa v Rušovom depe Košice (ul. Pri bitúnku 2) uskutoní 13. roník populárnej akcie „Prebúdzanie Katky“ – rušoparáda Košice 2013. Program akcie na oba víkendové dni je zverejnení tu. Akcia sa koná v duchu 165. výroia vzniku elezníc na Slovensku, ktoré si v tomto roku pripomíname. Organizátormi akcie sú elezniná spolonos Slovensko, a.s., a Obianske zdruenie Detská eleznica.

Kalendr elezninej nostalgie na rok 2013

eleznice Slovenskej republiky zverejnili kalendár nostalgických vlakov na rok 2013. Zoznam podujatí a jázd historických vlakov nie je konený, pretoe niektoré akcie nemajú zatia urený termín. Aj napriek tomu si môe kadý u teraz naplánova, ktorej akcie sa zúastní. Kalendár je bohatý a je z oho si vybra. Zostáva dúfa, e plánované akcie sa aj uskutonia, prípadne sa uskutonia aj alšie zaujímavé akcie a jazdy. Akcie pripravuje MDC VVÚ SR v spolupráci s OZ.

Rendez 2012 - program

V doch 23. a 24. júna 2012 sa uskutoní v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ u 14. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel - Rendez 2012. Podujatie usporiadajú eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Klub elezninej nostalgie, Klub priateov histórie elezninej dopravy v spolupráci s alšími slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel (z Bratislavy hl. st., Púchova, Prievidze, Vrútok, Zvolena, Popradu a Hanisky pri Košiciach) za podpory celého radu sponzorov.

eleznica pre deti 2012

Blíi sa Medzinárodný de detí a pri tejto príleitosti sa kadorone uskutoujú rôzne podujatia a mimoriadne jazdy vlakov. Bude to tak aj tento rok. Najbliší víkend bude v znamení viacerých podujatí, ponuka je naozaj pestrá, take kadý si môe vybra. Zostáva len dúfa, e aj poasie bude dobré, minimálne také, e nebude prša.

Noc mze a galri 2012

Pri príleitosti Medzinárodného da múzeí sa aj tento rok uskutoní celoslovenské podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci múzeí po celom Slovensku budú ma monos 19. mája 2012 prezrie si expozície a výstavy a zúastni sa bohatého sprievodného programu, ktorý bude trva do neskorých veerných hodín.


Home