eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Pozvnka na akcie Albatros klubu
Albatros klub pri RD Bratislava hlavné v spolupráci so elezninou spolonosou Slovensko, a.s., elezninou spolonosou Cargo Slovakia, a.s., a eleznicami Slovenskej republiky usporiada výstavu elezninej techniky, ktorá sa uskutoní od 29. novembra do 3. decembra 2011 na hlavnej stanici v Bratislave. V nedeu 4. decembra 2011 sa uskutoní Mikulášska jazda z Bratislavy do Komárna.

Tip na vlet: Mikul vo vlaku

Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo eleznicami Slovenskej republiky Vás v sobotu 3. decembra 2011 pozýva na Mikulášsku jazdu historickým parným vlakom po Bratislave.
 

Tip na vkend: Ukonenie sezny v elezninom mzeu Bratislava vchod

Da 24. septembra 2011 sa v priestoroch elezniného múzea v starom rušovom depe Bratislava východ uskutoní rozlúenie s múzejnou sezónou. Podujatie s názvom Ukonenie sezóny v elezninom múzeu Bratislava východ usporiada Múzejno-dokumentané centrum SR VVÚ v spolupráci s Klubom priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ a Klubom elezninej nostalgie Bratislava východ.

Tip na vlet: Parnm vlakom na Plaveck hrad

Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ (KPHZD) v spolupráci zo eleznicami Slovenskej republiky (SR) a Múzejno-dokumentaným centrom SR pripravil jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia, ktorá sa uskutoní da 15. septembra 2011. V Plaveckom Podhradí môu výletníci navštívi zrúcaninu Plaveckého hradu.

Sobota bude patri Grand Prix Slovensko 2011

Klub historickej techniky Zvolen zverejnil program populárnej súae - pretekov parných rušov, známych tie ako „Grand Prix Slovensko“, ktoré sa uskutonia v sobotu 10. septembra 2011 na nákladnej stanici vo Zvolene. Najväšie podujatie svojho druhu v Európe organizuje Klub historickej techniky Zvolen od roku 1998 v spolupráci s ostatnými partnermi s podporou najmä SR, ZSSK, ZSCS.

Ppesk vlak TOTUS TUUS blahoslavenho Jna Pavla II. prde op na Slovensko

Pápeský vlak TOTUS TUUS blahoslaveného Jána Pavla II. v rámci svojej misie po krajinách „Vyšehradskej 4“ príde opä na Slovensko. Cieom misijnej cesty je priblíi osobu a dielo blahoslaveného Jána Pavla II. Od 9. septembra do 12. septembra 2011 si pápeský vlak  budú môc veriaci i záujemcovia prezrie postupne na elezniných staniciach v Prešove, Košiciach, Zvolene a Banskej Bystrici. Vstup a prehliadka pápeského vlaku je zdarma.

Vlakom na Medzinrodn leteck dni SIAF 2011

V sobotu 27. a nedeu 28. augusta 2011 sa na letisku Slia budú kona Medzinárodné letecké dni SIAF 2011. elezniná spolonos Slovensko, a.s., pripravila akciu, v rámci ktorej môu návštevníci vyui „spoloný lístok“, ktorý bude plati na vlak, na kyvadlovú dopravu na letisko Slia a zárove ako vstupenka na podujatie. Spoloný lístok si cestujúci môu zakúpi len cez sie Ticketportal. Klub historickej techniky Zvolen v súvislosti s podujatím pripravil mimoriadne jazdy historického motorového vlaku medzi stanicou Banská Bystrica a letiskom Slia.

Tip na vlet: Vkend s motorkou na Kysuciach

Po nedávnej vydarenej akcii, mimoriadnej jazdy do Radošiny a ango jázd z Piešan do Vrbového, pripravila Spolonos Povaskej dráhy ilina jazdy historickým vláikom na trati adca – Turzovka – Makov. Cez víkend 13. a 14. augusta 2001 budú ma záujemcovia monos previes sa historickou súpravou zloenou z motorového voza M131.1443 a prívesného voza Blm na elezninej trati na Kysuciach. Príte sa povozi Makovskou strelou!

Rendez 2011 program 13. ronka celoslovenskho zrazu HKV

V doch 25. a 26. júna 2011 sa uskutoní v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ u 13. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel - Rendez 2011. Podujatie usporiadajú eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., v spolupráci so slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel za podpory celého radu sponzorov.

Historickm vlakom na achtick hrad a MFF MYJAVA 2011

Zaujímavú akciu na jún pripravilo mesto Myjava a Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ. Pri príleitosti 52. roníka Medzinárodného folklórneho festivalu s cieom zvýši atraktívnos podjavorinského, kopaniiarskeho a horáckeho kraja pôjde v sobotu 18. júna a v nedeu 19. júna 2011 historický motorový vlak z Bratislavy priamo do Myjavy a spä.


Home