eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
eleznica pre deti 2011
lenovia Spolku Výhrevne Vrútky (SVV) s podporou elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSCS) pripravili aj v roku 2011 pravidelnú prezentáciu historických aj súasných elezniných vozidiel. Akcia pod tradiným názvom eleznica pre deti sa bude kona v sobotu 4. a v nedeu 5. júna 2011 v priestoroch Rušového depa vo Vrútkach.

Albatrosom do Trenna na hrad

Blíi sa Medzinárodný de detí a s ním aj podujatia, ktoré pripravili elezniiari pre najmenších. Albatros klub pri RD Bratislava hlavné pripravil v spolupráci so ZSSK, SR, ZSCS pre záujemcov výlet parným vlakom do Trenína pod názvom „S Albatrosom na Treniansky hrad“. Akcia sa uskutoní v sobotu 28. mája 2011, parný vlak do Trenína odchádza zo stanice Bratislava hl.st. o 9:15 h.

Noc mze a galri 2011 program

Pri príleitosti Medzinárodného da múzeí sa u po siedmy raz uskutoní akcia známa pod názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci majú jedinenú príleitos navštívi expozície a výstavy múzeí a galérií. Pre milovníkov elezníc a jej histórie bude urite zaujímavá návšteva Múzea dopravy a areálu Múzejno-dokumentaného centra v Bratislave–Rai. 

Posledn rozlka...

Váení obania Muráa, Revúcej, Lubeníka, Jelšavy, Hucína, Plešivca a alších obcí Muránskej doliny, Gemera a Slovenska! Priatelia a milovníci elezníc! 

Zajtra je v elezninom mzeu prv parn de

Zajtra, v sobotu 16. apríla 2011, sa uskutoní Prvý parný de - otvorenie sezóny v elezninom múzeu Bratislava východ. Múzeum bude pre návštevníkov otvorené od 10.00 do 18.00 h. Vstup do areálu depa Východné (Rendez) je voný.

Prebdzanie Katky 2011

Jarná udalos, ktorá kadorone vyláka do košického depa davy detí v sprievode dospelých, je spojená s vláikmi i parou. Jej organizátori ju nazvali Prebúdzanie Katky - parnej mašinky, ktorá v letnej sezóne ahá vozne na Detskej eleznici v ermeli a stala sa takou populárnou, e o niekoko dní vstúpi do jedenásteho roníka. Ak chcete vidie, ako sa zapáli ohe v peci Katky, „rušoparádu“ a vea iných sprievodných akcií, príte 16. a 17. apríla do areálu rušového depa v Košiciach.

Vstava elezninej techniky a Mikulska jazda 2010 s Albatrosom

elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., a ALBATROS KLUB pri RD Bratislava hlavné usporiadajú da 5. decembra 2010 na trati Bratislava hl.st. – Trnava – Leopoldov – Sere – Galanta – Bratislava hl.st. Mikulášsku jazdu s parnou lokomotívou 498.104 Albatros.

Oslavy 100. vroia otvorenia elezninej trate Nemov Lednick Rovne (program)

V sobotu 30. a nedeu 31. októbra 2010 pri príleitosti stého výroia uvedenia do prevádzky trate Nemšová – Lednické Rovne pôjdu mimoriadne vlaky na trati 124 Trenianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne. V sobotu pôjdu dva páry motorových vlakov a tretí pár bude parný vlak. V nedeu pôjdu tri páry motorových vlakov. 

Po rokoch op motorkou do Katarnskej Huty

Priaznivci elezníc z RAILPAGE.NET v spolupráci s obcou Cinobaa, elezninou spolonosou Slovensko, a.s., a obianskym zdruením Veterán klub elezníc Poprad, pripravili mimoriadnu jazdu motorovým vlakom na trase Luenec - Katarínska Huta a spä, ktorá sa uskutoní v sobotu 25. septembra 2010. Vlak bude zloený z MV 810 v pôvodnom laku a PV 011.

Celoslovensk zraz historickch elezninch vozidiel Rendez 2010 - program

V sobotu 19. a v nedeu 20. júna 2010 usporiada Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., v spolupráci s ostatnými organizáciami a klubmi 12. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel. Struný program akcie je uvedený tu.


Home