eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������ - zobrazeno 5 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Parnm vlakom do Podunajskch Biskupc - MDD
    Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo eleznicami slovenskej republiky a Múzeom dopravy v Bratislava pozýva milovníkov elezníc v sobotu 24. mája 2008 na výlet historickým parným vlakom po Bratislave.
 
 

Noc mze a galri 2008 - program

 Da 17. mája 2008 v sobotu sa uskutoní podujatie "Noc múzeí a galérií 2008". Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy na Šancovej ulici 1/a v Bratislave bude v tento de otvorené od 10.00 hod. do 24.00 hod. Pre návštevníkov je to jedinená príleitos navštívi múzeum, zotrva do neskorých noných hodín medzi historickými exponátmi a zai nonú atmosféru.
 

Kalendr podujat v roku 2008

  eleznice Slovenskej republiky zverejnili dnes kalendár podujatí, ktoré sa v tomto roku budú nies v znamení 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko. Ako som súbil, aktualizovaný súhrnný kalendár podujatí v roku 2008 je tu. Samozrejme, e nejaké zmeny môu vdy nasta, preto sledujte aktuálne informácie.
 
 

Rozlka s Kaenou 310.433

 Spolok Výhrevne Vrútky usporiada da 16. februára t.r. rozlúkovú jazdu parného vlaku s rušom 310.433 na trase Vrútky - Kraovany - Oravský Podzámok a spä. Akcia sa uskutoní z dôvodu pripravovanej odstávky ruša 310.433 kvôli technickej prehliadke a revízii. Poas odstávky bude ruše 310.433 mimo prevádzky dlhší as. Podrobné informácie o akcii sú zverejnené na internetovej stránke Spolku Výhreva Vrútky.

Zimn jazdy historickmi vlikmi na trati 153

Klub historickej techniky vo Zvolene usporiada v sobotu 9. februára 2008 zimné jazdy historickými vlakmi na trati 153 v úseku Zvolen os. st. – Krupina – Šahy a spä. Na tomto úseku trate je od februára 2003 zastavená osobná doprava. Pôjde tu parný vlak s rušom 422.0108 a motorový vlak M 131.1053. Podrobné informácie o akcii sú uverejnené na stránke

KLUBU HISTORICKEJ TECHNIKY PRI RUŠOVOM DEPE ZVOLEN


Home