Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
E - K - zobrazeno 7 z 7 
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (2.)
Po roku som zašiel do Košíc, aby som sa pozrel, ako pokročila rekonštrukcia budovy železničnej stanice. Tá sa mala týkať najmä prístavby, ktorou sa existujúca budova rozšíri. Vo vnútri už v niektorých priestoroch začali svoje služby ponúkať rôzne spoločnosti. V akom stave sa teda nachádza rekonštrukcia výpravnej budovy v Košiciach?

Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila

O pripravovanej rekonštrukcii prijímacej budovy v Košiciach sme vás informovali začiatkom roku 2012. V tomto období je ukončená prvá etapa rekonštrukcie, ktorá sa týkala úpravy vnútorných priestorov haly prijímacej budovy. Taktiež bolo odstránené vonkajšie priečelie. Po kolaudácii doteraz zhotovených stavebných úprav, bude rekonštrukcia pokračovať druhou etapou, rámci ktorej bude vybudovaná prístavba a nadstavba prijímacej haly smerom do predstaničného priestoru.

Železničná stanica Komjatice

Železničná stanica v Komjaticiach leží na jednokoľajnej trati ŽSR 140 z Nových Zámkov do Prievidze. Vybudovaná bola v rámci výstavby trate zo Šurian do Nitry, ktorá bola do prevádzky daná dňa 19. novembra 1876. Stanica je orientovaná v severojužnom smere. Na vchode od Nových Zámkov a od Nitry sú dodnes v prevádzke mechanické návestidlá (dvojramenné), rovnako sú na oba smery funkčné aj odchodové mechanické návestidlá.

Železničná stanica Košice prejde obnovou

Koncom minuloročných letných prázdnin sme si s Norom dohodli stretnutie na košickej stanici. Chceli sme zadokumentovať jej súčasnú podobu. Už dlhší čas sa totiž pripravuje rekonštrukcia železničnej stanice v Košiciach, konkrétne sa obnova týka výpravnej budovy. Ako to na Slovensku býva už zvykom, aj táto rekonštrukcia mešká, ale podľa najnovších informácií by sa mala konečne začať už v tomto štvrťroku. Pozrime sa teda spoločne do Košíc na stanicu.

Kolárovo, stanica, kde sa koľaje v tráve strácajú

Predĺžený sviatočný víkend a takmer letné počasie na západnom Slovensku. To je kombinácia, ktorá si priam žiadala ísť niekam fotiť vlaky. Ja som sa rozhodol ísť fotiť do Kolárova. Áno, viem, do Kolárova vlaky už dávno nechodia, ale fotiť je tam stále čo. Napríklad výhybkové návestidlá vyrastajúce z trávy. Veď posúďte sami.

Železničná stanica Fiľakovo

Železničná stanica vo Fiľakove leží na neelektrifikovanej trati 160 Zvolen – Košice. Je odbočnou stanicou pre trať 164 Fiľakovo – Somosköújfalu (MÁV). Vybudovaná bola počas výstavby Uhorskej severnej železnice, neskôr železničnej trate MÁV, Salgótarján – Lučenec – Zvolen v roku 1871. Úsek Somosköújfalu (MÁV)- Fiľakovo št. hr. - Lučenec dlhý 26,0 km bol otvorený 4. mája 1871 a úsek z Lučenca do Zvolena dlhý 52,0 km bol otvorený 18. júna 1871. 

Výlet v Kapušanoch pri Prešove

 Jedného pekného dňa, v sobotu 7. júna 2008, som sa ja Noro a Peter stretli v Prešove. Chvíľu sme sa rozprávali o vlakoch a železnici a keďže bolo celkom dobré počasie rozmýšľali sme, kam ísť urobiť pár zaujímavých záberov. Nakoniec sme sa rozhodli ísť do Kapušian pri Prešove, pretože to nie je ďaleko od Prešova, a ani jeden z nás tam na železničnej stanici ešte nebol.


Home