Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
L - �� - zobrazeno 10 z 26 
|1-10| |11-20| |21-30|
Následky povodne v Lubeníku
Počas tohtoročného leta príroda vo svete, ale aj u nás, ukázala svoju silu. V piatok podvečer, 29. júla 2016, sa Revúcej a v jej okolí spustila z oblohy taká silná prietrž mračien, že na niektorých miestach napadlo až 130 litrov vody na jeden meter štvorcový. Také obrovské množstvo vody nestíhalo odtekať a stúpajúca voda začala zaplavovať všetko, čo jej prišlo do cesty.

Nové nástupište v Rožňave

V auguste tohto roku na železničnej stanici v Rožňave prebiehala rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1. Príležitostne som na rožňavskú stanicu zašiel a rekonštrukčné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je už vybudované a slúži cestujúcej verejnosti. Niekoľko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportáži.

Rekonštrukcia v stanici Rimavská Seč

Od 23. júla 2012 prebieha kompletná rekonštrukcia koľaje č. 2 v stanici Rimavská Seč na trati 160 Zvolen – Košice. Do Rimavskej Seči som už dvakrát zašiel, aby som priebeh rekonštrukcie zaznamenal. Niekoľko fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie je vo fotoreportáži.
DOPLNENÉ NOVÉ FOTOGRAFIE!

Železničná stanica Plavecký Mikuláš

Železničná stanica v Plaveckom Mikuláši je poslednou na trati 112 vedúcej zo stanice v Zohore. Osobná doprava na trati Zohor – Plavecký Mikuláš bola zastavená 2. februára 2003, potom krátky čas osobnú dopravu zabezpečovala BRKS. Už niekoľko rokov je pre zlý stav železničnej trate doprava v úseku Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš zastavená úplne, ale o tejto skutočnosti sa na stránke správcu železničnej infraštruktúry nedozviete. 

OZ Kamenica bojuje o Starú Kremničku

Vyjadrenie OZ KAMENICA k listu ŽSR: Opäť pozdrav od železníc, ktorý patrí medzi likvidačné. V liste nám navrhujú dve alternatívy zachovania koľaje na stanici v Starej Kremničke, ktoré nie je v našich silách splniť. Tieto podmienky by boli pravdepodobne vysoké a neprijateľné aj pre mnohé komerčné firmy.
 

Železničná stanica Stará Kremnička

Železničná stanica Stará Kremnička leží v km 235,985 na jednokoľajnej trati 171 Zvolen – Diviaky medzi stanicami Hronská Dúbrava a Bartošova Lehôtka. Trať bola súčasťou Severnej uhorskej železnice, ktorej úsek Zvolen (nákladná stanica) – Vrútky bol do prevádzky uvedený dňa 12. augusta 1872.

Hrozí zánik výpravnej budovy železničnej stanice v Nitre?

V súvislosti s plánovanou elektrifikáciou železničnej trate z Leopoldova do Nitry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili aj svoj úmysel postaviť novú výpravnú budovu v železničnej stanici Nitre. Napriek tomu, že ŽSR údajne neplánujú súčasnú výpravnú budovu zbúrať, doteraz zverejnené informácie vyvolávajú pochybnosti.

Železničná stanica Nitra

Železničná stanica Nitra leží na trati Nové Zámky – Prievidza (140) v km 33,705, podľa cestovného poriadku v km 36,000. Orientovaná je v severojužnom smere. História vzniku stanice siaha do 19. storočia, kedy niektoré železnice na Slovensku budovala Rakúska, resp. neskôr Rakúsko-Uhorská spoločnosť štátnej železnice (StEG). Spoločnosť StEG vznikla 1. januára 1855 a výstavbu železníc na Slovensku ovplyvňovala dlhšie obdobie.

Železničná zastávka Nižná Šebastová

V kedysi samostatnej obci Nižný Šebeš, dnes miestnej časti Prešova – Nižná Šebastová leží železničná zastávka Nižná Šebastová, ktorá sa nachádza v km 53,87 na tratiach ŽSR 193 Prešov – Humenné a 194 Prešov – Bardejov medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany pri Prešove. Táto zastávka vznikla už pri výstavbe trate do Bardejova v roku 1893. Svoj účel plnila hlavne vďaka neďalekým kúpeľom Išľa. Keď tieto kúpele zanikli v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, začal úpadok tejto zastávky...

Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom

Železničná stanica v Novom Meste nad Váhom leží na trati 120 z Bratislavy do Žiliny. Železničné spojenie Nového Mesta nad Váhom s Bratislavou bolo otvorené už 2. júna 1876. Odvtedy železničná stanica viackrát zmenila svoju podobu. Naposledy v roku 2007 v rámci výstavby V. koridoru.


Home