Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
T - �� - zobrazeno 4 z 4 
Nová zastávka v bratislavskej Vrakuni
Starosta Mestskej časti Bratislavy Vrakune sa rozhodol riešiť problémy s dopravou. Z Vrakune smerom na Ostredky ide len úzka dvojprúdová cesta II/572, ktorej kapacita je nedostatočná, preto tu vznikajú každodenné zápchy, v ktorých viaznu aj autobusy MHD. Z tohto dôvodu sa starosta MČ Vrakune rozhodol vybudovať na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy a Komárna zastávku, aby mohli obyvatelia Vrakune cestovať do centra mesta aj vlakom, resp. opačným smerom. 

Železničná stanica Vydrník (KBŽ)

Lokalita v okolí obce Vydrník sa stala vyhľadávanou fotografmi. Zo stráne nad obcou sa fotografovi odkryje panoráma Vysokých Tatier, ktorá vytvára nádhernú kulisu železničnej trate. Niektorí možno vedia, ale mnohí ani netušia, že na svojich fotografiách okrem vlaku a Tatier zachytili aj pozostatky pôvodnej trate Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ).

Železničná stanica Zlaté Moravce

Železničná stanica Zlaté Moravce leží v km 61 na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati Leopoldov – Kozárovce (ŽSR 141). Do stanice je zaústená tiež jednokoľajná neelektrifikovaná trať z Nových Zámkov (ŽSR 151). Stanica je orientovaná v severojužnom smere a výpravná budova leží napravo od koľajiska.

Železničná stanica Tisovec

Železničná stanica Tisovec leží na jednokoľajnej trati 174 Brezno – Jesenské. Orientovaná je v severojužnom smere. História železníc v Tisovci siaha do roku 1874, kedy sa v rámci výstavby Gemerských priemyselných železníc vybudovala aj železničná trať z Jesenského do Tisovca. Železničná stanica leží nad mestom, je vzdialenejšia od jeho centra, preto bližšie k centru mesta (smerom na Jesenské) bola zriadená zastávka Tisovec mesto.


Home