Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely: tra�� 120 - zobrazeno 8 z 8 
Tunel pod Tureckým vrchom
O tuneli pod Tureckým vrchom sú na stránkach magazínu Železničné.info uverejnené viaceré články a fotografie. Väčšinou ide o informácie z čias výstavby tohto zatiaľ posledného vybudovaného tunela na území Slovenskej republiky. Chýbali tu fotografie konečného stavu a preto som sa na tunel pod Tureckým vrchom zašiel pozrieť. Fotoreportáž je zároveň zosumarizovaním základných údajov o tuneli.

Železničný tunel pod Tureckým vrchom prerazený

BRATISLAVA, 25. november 2010 (ŽSR) - Vo štvrtok, 25. novembra 2010, sa uskutočnilo za prítomnosti prvého podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, p. Jána Figeľa, generálneho riaditeľa ŽSR p. Vladimíra Ľuptáka, výkonného riaditeľa pre dopravné stavby OHL ŽS, a. s., p. Václava Bartoňka a zástupcov dodávateľov, priamo na mieste stavby slávnostné prerazenie železničného tunela cez Turecký vrch, ktorý je súčasťou stavby: „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100, 500-159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“.

Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (2.)

Práce na výstavbe Turecký vrch sú v plnom prúde. Po daždivých dňoch bolo konečne slnečné počasie, tak som sa zašiel pozrieť na trať medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčianskymi Bohuslavicami. Práve tu sa razí nový železničný tunel. Fotografie zachytávajú aktuálny stav na južnej a severnej strane stavby.
 

Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (1.)

Dňa 1. októbra Železnice Slovenskej republiky oznámili začiatok modernizácie železničnej trate 120 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. V rámci budovania medzinárodných železničných koridorov sa začala rekonštrukcia trate v úseku žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť 160 km/h. Modernizácia je v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce rozdelená na dve etapy.

Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina

     Železnica do Trenčína bola budovaná v rámci výstavby Považskej železnice. Spoločnosť Považskej železnice, založená v januári 1873, získala koncesiu na výstavbu železničnej trate Sopron - Bratislava – Trenčín – Žilina s odbočkou z Trnavy do Břeclavi. Napriek finančným problémom bola dňa 1. mája 1878 železnica v Trenčíne takmer realitou. Trenčín bol z pravého brehu rieky Váh železnicou spojený z Bratislavou, Viedňou a Budapešťou. Železničný most v Trenčíne bol postavený o pár rokov neskôr. V súčasnosti sa tento most spomína v súvislosti s ukončením využitia pre železnicu, a to je vhodná príležitosť uviesť zopár informácií z jeho minulosti.

Železničná estakáda medzi Pezinkom a Šenkvicami

Modernizácia trate medzi železničnými stanicami Bratislava-Rača a Trnava a zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/hod si okrem iného vyžiadalo výstavbu nového úseku medzi Pezinkom a Šenkvicami, na ktorom bola potrebná prestavba cestných mostov a výstavba železničnej estakády.

Podjazd na Žabotovej ulici v Bratislave po rekonštrukcii otvorený

V médiách bola začiatkom tohto týždňa zverejnená informácia o ukončení rekonštrukcie podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislave. Podjazd, ktorý spája Žabotovu ulicu s Jaskovým radom, bol počas rekonštrukcie uzatvorený pre motorové vozidlá. Využil som utorňajšie dobré počasie a na Žabotovu ulicu som zašiel pozrieť.

Oprava podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislave pokračuje

Oprava podjazdu na Žabotovej ulici v Bratislava pokračuje. Prejazd pre motorové vozidlá na Jaskový rad je stále uzatvorený. Podjazd na Žabotovej ulici v Bratislave vedie popod trate 120, 130 a 132. Spája Žabotovu ulicu s Jaskovým radom.
 


Home