Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely: tra�� 154 - zobrazeno 2 z 2 
Štiavnická Anča ešte žije
Od 9. decembra 2012 bola ukončená osobná doprava na ďalších slovenských tratiach, resp. ich úsekoch. Medzi ne mala patriť aj trať z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Na poslednú chvíľu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ustúpilo tlaku miestnej samosprávy a doprava na tejto trati za určených podmienok zatiaľ zostala, i keď je veľmi pravdepodobné, že v marci 2013 tu doprava bude taktiež zastavená.
 

Banskoštiavnický (Kolpašský) tunel

Banskoštiavnický, resp. Kolpašský vrcholový tunel leží na trati 154 z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, tesne pred poslednou železničnou stanicou Banská Štiavnica.


Home