Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Elektrick�� ru��ne - zobrazeno 10 z 10 
Elektrický rušeň radu 140 (ex E 499.0)
Štvornápravový elektrický rušeň radu 140 (ex E 499.0) je určený pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s TNPS 3 kV, js. Rušeň je skriňového vyhotovenia. Skriňa je uložená na dvoch dvojnápravových podvozkoch. Rušeň je univerzálny, určený bol pre vozbu nákladných, osobných vlakov a rýchlikov. V súčasnosti rušne tohto radu už nie sú v prevádzke. 

Elektrický rušeň radu 242 (spomienka na plecháče)

Donedávna bolo na slovenských tratiach možné v prevádzke vidieť elektrické rušne ČD radu 242, prezývané „plecháč“. Rušne tohto radu sú konštrukčne odvodené od rušňov radu 240, pričom pojazd a elektrická časť je v podstate zhodná. Výrobu ďalších elektrických rušňov pre striedavý trakčný systém 25 kV, 50 Hz si vyžiadala pokračujúca elektrifikácia. Z dôvodu vysokej ceny sklolaminátu boli skrine rušňov vyrobené z oceľových plechov, od čoho je odvodená aj ich prezývka.

Jedna kapitola jedného rušňa skončila

Bolo 1. júla 2005, kedy sa na svoju prvú jazdu z Košíc do Bratislavy v novom šate vybral rušeň 362.015. Na viacerých miestach Slovenska pršalo, napriek tomu jazdu tohto mimoriadneho vlaku sledovalo viacero ľudí. Bol to prvý rušeň, ktorý dostal reklamný „náter“ s logom známej spoločnosti. Reklamný náter na rušni vydržal až do tohtoročnej jari, kedy po oprave, rušeň dostal aj nový náter reprezentujúci ZSSK.

Elektrický rušeň Eg 6

Pre prevádzku na uhorskom úseku Elektrickej lokálnej železnice Bratislava – Viedeň vyrobila spoločnosť Ganz dva elektrické rušne s označením Eg 5 a Eg 6. Rušne boli prispôsobené pre normálnu železničnú prevádzku, mali nárazníky a štandardné ťažné ústrojenstvo, a ďalšie nárazníky pre zavesenie vlečných vozňov vo výške 560 mm nad temenom koľaje. Rušne spĺňali požiadavku pre prevádzku na trati umiestnenej na cestnej časti mostu Františka Jozefa I. nad Dunajom max zaťaženie 6,5 t na jednu nápravu.

Elektrický rušeň radu 240 (ex S 499.0)

Štvornápravový elektrický rušeň radu 240 (ex S 499.0) je určený pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s TNPS 25 kV, 50 Hz. Rušeň je skriňového vyhotovenia. Skriňa je uložená na dvoch dvojnápravových podvozkoch. Rušeň je univerzálny, určený je pre vozbu nákladných, osobných vlakov a rýchlikov. Rušne radu 240 tvoria základňu koľajových vozidiel pre trate elektrifikované TNPS 25 kV, 50 Hz.

Elektrický dvojsystémový rušeň radu 362 a radu 363

Elektrický dvojsystémový rušeň radu 362, resp. radu 363 je štvornápravový podvozkový rušeň skriňového vyhotovenia s dvoma stanovišťami rušňovodiča na čelách. Usporiadanie náprav je Bo´Bo´. Trakčné napájacie napätie môže byť 3 kV jednosmerné alebo 25 kV 50 Hz jednofázové striedavé. Rušeň je určený pre výkony na elektrifikovaných tratiach, na ktorých sa stýkajú uvedené dva napájacie systémy. Rušne radu 362 sú určené pre vozbu rýchlikov.

Zrekonštruovaný elektrický rušeň radu 230, alebo 51. MSV v Brne (5.)

     Ďalším zaujímavým exponátom na veľtrhu v Brne bol zrekonštruovaný elektrický rušeň 230.095-2. Elektrické rušne radu 230 sa vyrábali od roku 1966 v Škode Plzeň pod ich pôvodným označením radu S 489.0. Tieto univerzálne rušne sú určené pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s napájacou trakčnou sústavou 25 kV, 50 Hz. Rušeň vystavený v Brne je jeden zo siedmych rušňov, ktoré zrekonštruuje firma Pars Nova pre objednávateľa ČD Cargo.

Elektrický viacsystémový rušeň Škoda 109 E (ČD 380), alebo 51. MSV 2009 v Brne (1.)

     V utorok, 15. septembra, bol voľný deň. Keď som uvažoval, ako ho využiť, z viacerých možností som sa rozhodol ísť do Brna, kde sa tento týždeň koná už 51. medzinárodný strojárenský veľtrh. Tak sa aj stalo a v utorok ráno som vyrazil do Brna. Mojim prioritným záujmom boli pochopiteľne exponáty z oblasti železničnej dopravy. Keďže viaceré exponáty ma zaujali viac, rozhodol som sa napísať namiesto jednej reportáže, reportáži viacero a ponúknuť tak čitateľom moje postrehy podrobnejšie. V prvej časti sa budem venovať elektrickému rušňu Škoda Plzeň 109 E, a to aj preto, že Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., chce kúpiť dva tieto elektrické rušne.

Elektrický akumulátorový rušeň radu 199.4

   Dvojnápravový elektrický akumulátorový rušeň radu 199.4 je určený predovšetkým pre posun v rušňových depách. Rušeň má skupinový pohon oboch náprav. Uprostred hlavného rámu je umiestnená vežová kabína strojvodcu, okrem kabíny sú na hlavnom ráme umiestnené aj dva kapotové predstavky s postrannými ochodzami.  

Jednofázový elektrický rušeň radu 230 - ex S 489.0 (25 kV, 50 Hz)

 Jednofázový elektrický rušeň radu 230 (predchádzajúce označenie S 489.0) je určený pre univerzálnu traťovú službu. Rušeň je štvorosí s usporiadaním Bo´Bo´. Dva dvojosé podvozky majú samostatný pohon každej osi. Elektromotory sú pevne uložené v podvozkových rámoch. Krútiaci moment sa na os prenáša cez kĺbovú spojku. Skriňa rušňa je vyrobená zo sklolaminátu. Rušeň má pneumatickú samočinnú a priamočinnú brzdu DAKO a ručnú brzdu. Do rušňov S 489.0019 a S 489.0020 bola nainštalovaná elektrodynamická odporová brzda o výkone 2000 kW.  


Home