Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
R��zne inform��cie - zobrazeno 10 z 12 
|1-10| |11-20|
Mechanické závory v Hačave zanikli
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) koncom januára zverejnili informáciu o výluke na trati 174 v úseku Hnúšťa – Tisovec. Dôvodom výluky bola aktivácia nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ). V Hačave išlo o tri priecestia, ktoré boli dovtedy zabezpečené mechanickými priecestnými zariadeniami (PZM). Boli to mechanické závory s jednodrôtovým ovládaním. Na tento skvost železničného stredoveku som sa bol dávnejšie pozrieť.

Líniový vlakový zabezpečovač

Zabezpečovacie zariadenia určené pre železničnú dopravu sa vyvíjali od vzniku železníc. Ich účelom bolo pochopiteľne zvýšenie bezpečnosti, ale aj zvýšenie komfortu obsluhy a pod. V bývalom Československu boli vyvinuté viaceré typy vlakových zabezpečovačov a Československé štátne dráhy (ČSD) v rozsiahlej miere zaviedli líniový vlakový zabezpečovač (VZ), ktorý vyvinul Výzkumný ústav dopravní v Prahe v rokoch 1953 až 1960. Čo je to VZ, aký je princíp jeho činnosti a k čomu slúži? Líniový VZ sa používa na tratiach ŽSR dodnes.

Železnice na Slovensku v číslach (2.)

Železnice na území Slovenska majú viac ako 160 ročnú tradíciu. Začali vznikať prvej polovici 19. storočia. Od tej doby železničné trate na Slovensku nielen vznikali, ale i zanikali. To, akú dĺžku má železničná sieť na Slovensku a niektoré ďalšie základné údaje o slovenských železniciach sú uvedené v článku. Údaje budú priebežne dopĺňané, v závislosti od zmien, ktorými železnice prechádzajú. Ide nielen o modernizáciu železničných tratí, výstavbu nových mostov, tunelov a pod., ale žiaľ aj o rušenie železničných tratí.

Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí“. Cieľom materiálu je navrhnúť riešenia a opatrenia na zníženie počtu nezabezpečených priecestí, nahradiť na vybraných priecestiach úrovňové križovanie cestnej komunikácie a železničnej trate mimoúrovňovým a legislatívne upraviť vzťahy medzi manažérom infraštruktúry a dotknutými subjektmi.

Historický kalendár (1.)

kalendári dejín železníc na Slovensku na dnešný deň pripadá tiež jedna udalosť z roku 1961. Dnes uplynulo 52 rokov odvtedy, čo bola zelektrifikovaná celá trať z Košíc do Žiliny. Posledným úsekom bol úsek trate z Košíc do Margecian. V krátkom článku si pripomeňme túto udalosť.

Železničné (dráhové) tunely na Slovensku

Na železničných tratiach je podľa údajov ŽSR 76 tunelov, z toho 69 je jednokoľajných a 7 dvojkoľajných. Existujú aj ďalšie tunely, ktoré z dôvodu preloženia trate alebo jej zrušenia už nie sú využívané pre železničnú dopravu. Na Slovensku máme aj nedokončené trate, na ktorých boli vybudované tiež tunely. Okrem toho sa plánuje výstavba nových tunelov. V prevádzke je tiež jediný tunel pre električky, ktorý bol v Bratislave vybudovaný pod hradom a pôvodne slúžil cestnej doprave. Posledným budovaným tunelom je Turecký vrch, ktorý by mal byť do prevádzky uvedený v apríli 2013. Stručný prehľad existujúcich, plánovaných aj zaniknutých tunelov je spracovaný v tabuľke.

Automatický blok (autoblok)

Na železničných tratiach premávajú rôzne vlaky. Sú to osobné vlaky a rýchliky, nákladné vlaky, pracovné vlaky a napr. tiež rušňové vlaky. Všetky vlaky jazdia po koľajach. Na jednej koľaji sa však nemôžu ani predbiehať, ani križovať a nemôžu jazdiť ani podľa rozhľadu. Rôzne vlaky majú aj rôznu rýchlosť. Z týchto dôvodov sa musí jazda vlakov organizovať. Pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy sa používajú zabezpečovacie zariadenia. Jedno z nich je automatický blok (autoblok), ktorý patrí medzi najdokonalejšie traťové zabezpečovacie zariadenia. Ako vlastne autoblok pracuje?

Mechanické závory na slovenských tratiach

Pri mojom putovaní po slovenských železničných tratiach nachádzam rôzne technické zaujímavosti. Medzi ne podľa mňa patria aj mechanické závory, i keď sa to niekomu nemusí pozdávať. No posúďte sami, aké vlastne mechanické závory sú. 

Železnice na Slovensku v číslach

Železnice na území Slovenska majú viac ako 160 ročnú tradíciu. Začali vznikať prvej polovici 19. storočia. Od tej doby železničné trate na Slovensku nielen vznikali, ale i zanikali. To, akú dĺžku má železničná sieť na Slovensku a niektoré ďalšie základné údaje o slovenských železniciach sú uvedené v článku. Údaje budú priebežne dopĺňané, v závislosti od zmien, ktorými železnice prechádzajú. Ide nielen o modernizáciu železničných tratí, výstavbu nových mostov, tunelov a pod., ale žiaľ aj o rušenie železničných tratí.

Koľajový zvršok (1.) – koľajnice, podvaly

Železnica to nie sú len vlaky, ktorými ľudia cestujú, prepravujú sa tovary, či iné predmety. Železnica to sú aj trate, po ktorých vlaky premávajú. V sérii krátkych článkov si priblížime výstavbu tratí po technickej stránke a to od prvopočiatkov až do súčasnosti. Prvá časť je venovaná koľajniciam a podvalom, ktoré sú súčasťou železničného zvršku.  


Home