Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
��RT - zobrazeno 4 z 4 
Správa o príprave a realizácii výstavby ŠRT Košice - Bratislava - Viedeň
BRATISLAVA  17. februára 2009 (MDPT SR) - Dňa 4. mája 2007 bolo podpísané v Moskve memorandum o porozumení medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  a Ruskými železnicami, otvorená a.s. (RŽD) s cieľom posilnenia vzájomnej spolupráce v oblasti vykonávania železničných a zmiešaných prepráv, zvyšovania objemov nákladných a osobných prepráv a zvýšenia konkurencieschopnosti železničnej dopravy Slovenska  a Ruska. (Materiál na rokovanie vlády SR)

Správa o príprave a realizácii výstavby širokorozchodnej trate Košice - Bratislava - Viedeň

BRATISLAVA 5. decembra 2008 (MDPT SR) - Dňa 4. mája 2007 bolo podpísané v Moskve memorandum o  porozumení medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  a Ruskými železnicami, otvorená a.s. (RŽD) s cieľom posilnenia vzájomnej spolupráce v oblasti vykonávania železničných a zmiešaných prepráv, zvyšovania objemov nákladných a osobných prepráv a zvýšenia konkurencieschopnosti železničnej dopravy Slovenska  a Ruska...

Vyhodnotenie ankety o predĺžení ŠRT z Hanisky pri Košiciach do Viedne

 Nejaký čas je na stránkach magazínu Železničné.info zverejnená anketa súvisiaca s predĺžením širokorozchodnej trate z Hanisky pri Košiciach do Bratislavy, resp. Viedne. V súčasnosti sa o tomto projekte opäť hovorilo v súvislosti s podpísaním druhého memoranda medzi Slovenskom, Ukrajinou a Ruskom. To je vhodná príležitosť nielen na vyhodnotenie ankety, ale aj na zhrnutie zatiaľ zverejnených informácií o pripravovanom projekte. Úvodom chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa do tejto ankety zapojili a vyjadrili svoj názor.

Širokorozchodná železničná trať: Haniska pri Košiciach ŠRT - Maťovce ŠRT

Širokorozchodná železničná trať:

Haniska pri Košiciach ŠRT - Trebišov ŠRT - Maťovce ŠRT


Home