Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Zru��en�� trate - zobrazeno 9 z 9 
Železničná trať do Stupavy zanikla
Nedávno sme Vás informovali o prebiehajúcej rekonštrukcii 1. traťovej koľaji medzi Devínskou Novou Vsou a Devínskym Jazerom. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a práce na montáži trolejového vedenia. Devínske Jazero bolo odbočkou pre trať do Stupavy. Trať Devínske Jazero – Stupava bola „de iure“ zrušená rozhodnutím ministerstva dopravy z 25. marca 2008. Tento víkend bol pre cca 6,5 kilometrov dlhú trať posledný. Trať bola fyzicky zlikvidovaná, teda zanikla aj „de facto“. Posledné okamihy jej existencie sa mi podarilo zachytiť v piatok a včera.

Po stopách elektrickej železnice Viedeň – Bratislava

V januári 2005 Mestské múzeum v Bratislave pripravilo výstavu o Viedenskej električke. Môj záujem o železnice ma zaviedol aj na túto výstavu, na ktorej bolo možné vidieť nielen historické fotografie z čias existencie elektrickej železnice, ale uverejnené boli aj mnohé faktografické údaje o nej. Aj keď som si vtedy povedal, že sa na miesta kadiaľ trať elektrickej železnice viedla zájdem pozrieť, nebolo to jednoduché, pretože štátne hranice boli v tom čase stále strážené.

Po stopách zrušenej železnice Lučenec - Halič

Rozvíjajúci sa priemysel v okolí Lučenca na prelome 19. a 20. storočia bol dôvodom pre vybudovanie viacerých miestnych železníc v jeho okolí. To platilo i pre výstavbu miestnej železnice z Lučenca do Haliče. Nedávno som sa vydal po stopách tejto zrušenej železnice. Čo všetko som o nej zistil je uvedené v článku.

Revitalizácia železníc úspešne začala

Vláda v snahe urýchliť revitalizáciu železničných spoločností na ostatnom rokovaní schválila spoločný návrh ministerstva dopravy a ministerstva financií na zrušenie železničnej trate Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom.
 

Trať Kvetoslavov – Šamorín by dnes oslávila 95 rokov

Dnes, 23. decembra 2010, si pripomíname 95. výročie uvedenia do prevádzky železničnej trate z Kvetoslavova do Šamorína. Táto naša pravdepodobne najkratšia železničná trať už neexistuje. Jej dĺžka bola necelých 5 km, podľa hkm stanica v Šamoríne ležala v polohe 4,620. Trať mala začiatok v stanici Kvetoslavov, ktorej predchádzajúci názov bol Úzor, resp. Úzsor, Úsor (ďalej len „Kvetoslavov“). Táto stanica leží na bývalej Miestnej železnici Bratislava – Komárno, dnes trati 131. S tým, čo zo zrušenej trate bolo možné vidieť v roku 2010 sa môžete oboznámiť v krátkej spomienkovej fotoreportáži.

Po stopách úzkorozchodnej trate Gelnica - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta (Smolník) (2.) – Prakovce

   Články zverejnené na stránkach magazínu Železničné.info mnohých návštevníkov zaujímajú. Svedčia o tom nielen údaje o počte ich prečítaní, ale niektoré články zaujali viacerých návštevníkov natoľko, že sami prispeli nejakou informáciou k téme, alebo mi zaslali aj fotografie a obrázky. Všetkým, ktorí mi ochotne poskytli informácie a rôzne materiály ďakujem. Informácie a materiály postupne spracúvam a príležitostne ich pridávam k jednotlivým článkom a do fotoalbumov. Veľký ohlas mal článok o zrušenej úzkokoľajnej trati z Gelnice do Smolníckej Huty. Tu je jeho pokračovanie. Nuž odhaľme ďalšie tajomstvo z histórie slovenských železníc.

Trať 175: Rimavská Sobota - Poltár

Miestna neelektrifikovaná jednokoľajná železničná trať 175:
 
Rimavská Sobota – Poltár
 
Trať zrušená 3. mája 2007 rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR.

Leto s Katkou (2.) - po stopách úzkorozchodnej trate
Gelnica - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta (Smolník)

   Dávnejšie som uvažoval, že sa pôjdem pozrieť na miesta, ktoré boli kedysi „domovom“ najstaršieho parného rušňa na Slovensku U 36.003 (Katky). Zaujímalo ma, či sa po toľkých rokoch nájdu v údolí Hnilca a Smolníka nejaké pozostatky po úzkorozchodnej trati, na ktorej chodil kedysi parný rušeň U 36.003 spolu s ostatnými rušňami.

Trať 110a: Devínske Jazero - Stupava

  Jednokoľajná miestna železničná trať 110a:   Devínske Jazero - Stupava

 Na verejnosť prenikli informácie o rozhodnutí Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR zo dňa 25.3.2008, ktorým zrušilo trať Odb. Devínske Jazero – Stupava. To je vhodná príležitosť na malú spomienku na túto krátku trať.


Home