Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Nedostavan�� trate - zobrazeno 9 z 9 
Tunel pod Homôlkou – 2014
Od mojej prvej návštevy tunela pod Homôlkou uplynulo už dosť času. Na tunel som sa bol pozrieť viackrát, prvý krát to bolo v roku 2008, kedy som priniesol aj prvé informácie o tomto tuneli na nedostavaných Gemerských spojkách. Dnes som do Slavošoviec a Magnezitoviec opäť zašiel. Čo sa od mojej prvej návštevy v Kopráši a Slavošovciach zmenilo? Nuž porovnajte sami, ako sa úsilie samospráv, teda obcí Slavošovce a Magnezitovce, pretavilo do výslednej podoby. 

Po stopách nedostavanej trate Plavecký Mikuláš - Jablonica

Ďalšou traťou, ktorá sa rovnako ako trate známe pod názvom Gemerské spojky začala stavať kvôli Viedenskej arbitráži a rovnako tak sa nedostavala, je trať z Plaveckého Mikuláša do Jablonici. V júni minulého roka som sa na túto trať zašiel pozrieť. Trať som prešiel takmer celú a niektoré objekty a jej úseky som vyfotil. V nasledujúcej reportáži sa spoločne prejdeme od konečnej stanice na trati 112 Plavecký Mikuláš do stanice Jablonica ležiacej na trati 116 z Trnavy do Kútov.

Tunel pod Homôlkou – Kopráš (2.)

O tuneli pod Homôlkou je na stránkach magazínu Železničné.info už uvedená jedna reportáž a zverejnené viaceré fotografie. Tunel medzi Koprášom a Slavošovcami je najdlhší na nedobudovaných tratiach známych ako Gemerské spojky. Miestna samospráva má záujem nedokončenú trať a objekty využiť, vybudovať tu cyklistický chodník a oživiť turistický ruch. 

Putovanie po Gemerských spojkách: Revúca – Tisovec (územno-technická štúdia dostavby železničnej trate)

Mnohým záujemcom o slovenské železnice sú Gemerské spojky známe, viacerí sa boli osobne pozrieť na objekty, ktoré boli postavené počas 2. svetovej vojny. V krátkom seriáli som sa Gemerským spojkám venoval aj ja. Rozhodnutie o výstavbe týchto tratí vyplynulo z udalostí súvisiacich s 2. svetovou vojnou. Po vojne boli v roku 1949 práce na výstavbe definitívne zastavené aj napriek tomu, že viaceré úseky a objekty boli takmer dokončené. Tento stav ale mnohým nedal pokoj, a po zmenách spoločenského systému v roku 1989 sa o dostavaní niektorých úsekoch začalo hovoriť nahlas.

Putovanie po Gemerských spojkách V.: Revúca - tunel pod Dielikom

 Záujemcom o históriu našich železníc zrejme neušlo, že na stránkach magazínu Železničné.info chýba ešte jeden diel o výstavbe tratí známych ako Gemerské spojky. Je čas napraviť to. V nasledujúcom pokračovaní prejdeme úsek nedostavanej trate zo železničnej stanice Revúca, ležiacej na trati 165 Plešivec – Muráň, až k tunelu pod Dielikom a priblížime si niektoré zaujímavé objekty.

Putovanie po Gemerských spojkách IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom

    V predchádzajúcich častiach sme putovali po nedobudovaných Gemerských spojkách v úseku od Slavošoviec do Magnezitoviec, kde sme naše putovanie ukončili. V tejto časti nášho putovania sa pozrieme do Tisovca, kde taktiež prebiehala výstavba železničnej trate. Okrem novej, žiaľ nedostavanej, železničnej trate do Revúcej sa tu vybudoval tunel, ktorým sa odstránila úvrať od Pohronskej Polhory. Dnes sa pozrieme na úsek idúci zo železničnej stanice v Tisovci po tunel pod Dielikom.

Putovanie po Gemerských spojkách III.
Magnezitovce (Mníšany - Kopráš)

V predchádzajúcej časti som sa venoval tunelu pod Homôlkou, teda jeho vstupnej časti v Kopráši. Myslím si, že tento objekt a snaha o jeho "obnovu" si zaslúži našu pozornosť. K tunelu pod Homôlkou sa dá dostať z obce Kopráš po lesnej ceste, ako som spomenul v minulej časti. Prísť k nemu je možné aj od viaduktu v Mníšanoch cez tamojší krátky tunel, aj keď je táto trasa trochu náročnejšia.

Putovanie po Gemerských spojkách II.: Kopráš - tunel pod Homôlkou

V prvej časti som uviedol zopár informácií a fotografií zo Slavošoviec. Boli to fotografie niektorých stavieb nedostavanej trate a tiež tunela pod Homôlkou. V tejto časti sa spoločne pozrieme do Kopráša, na druhú stranu tunela pod Homôlkou, ktorý je, resp. mal byť najdlhším tunelom na tratiach známych ako Gemerské spojky.

Putovanie po Gemerských spojkách I. – Slavošovce

Na mnohých weboch sa nachádzajú informácie o Gemerských spojkách. A to nie sú weby len o železniciach, ale sú to aj rôzne blogy, ktoré dnes akosi letia. Ja som niektoré miesta spojené s históriou Gemerských spojok prešiel a dnes Vám prinášam prvú časť z môjho putovania. O tom, prečo sa vôbec Gemerské spojky začali stavať uvediem samostatný súhrnný článok neskôr.


Home