Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Parn�� ru��ne - zobrazeno 3 z 3 
Keď sa povie Uhranka, parný rušeň 331.037
Malý tendrový parný rušeň, ktorý poznajú mnohí. Parné rušne už dávno nie sú v pravidelnej prevádzke, no zatiaľ sa pri rôznych príležitostiach dá tento parný rušeň vidieť v činnosti. Najčastejšie so súpravou historických železničných vozňov, aby sa mohli milovníci železníc previezť a nasýtiť sa nostalgiou. Nasledujúci článok je venovaný Uhranke.
 

Leto s Katkou III. – úzkorozchodný parný rušeň U 36.003 Katka

 Druhej časti sme navštívili údolie Smolníka, teda miesta, kde bola kedysi prevádzkovaná úzkorozchodná trať zo Smolníckej Huty do Mníška nad Hnilcom, resp. do Gelnice. Osobná doprava na tejto trati bola zastavená 27. mája 1961 a 30. apríla 1965 došlo k zastaveniu aj nákladnej dopravy. Následne bola trať zrušená a zlikvidovaná. V tejto časti sa budem venovať stručne úzkorozchodnému rušňu U 36.003, ktorý nesie meno Katka.

Z archívu: Rýchlikový parný rušeň ÖBB (kkStB) 310.23 v Bratislave

    Pred dvoma rokmi 8. decembra 2005 prišiel na mimoriadnom vlaku z Viedne do Bratislavy rýchlikový parný rušeň 310.23. Pripomeňme si túto udalosť prezentáciou skromnej zbierky fotografií, na ktorých som pobyt tohto rušňa v Bratislave zaznamenal. Pri tejto príležitosti uvediem zároveň niektoré technické údaje tohto rakúskeho parného rušňa.


Home