Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
R��zne inform��cie - zobrazeno 7 z 7 
Architektúra našich staníc (7.)
V tejto časti nášho seriálu sa budeme venovať výpravným budovám na slovenských tratiach postavených v období Slovenských železníc (1939- 1945). Ide o trate Kapušany pri Prešove – Strážske a Banská Bystrica – Dolná Štubňa. Výpravné budovy na týchto nových tratiach boli postavené v triezvom železničnom štýle, ktorý vychádzal funkcionalizmom poznačenej architektúry.

Architektúra našich staníc (6.)

Predchádzajúce časti boli venované výpravným budovám na tratiach postavených v časoch Rakúsko–Uhorska. Výstavba železníc na Slovensku pokračovala aj po rozpade monarchie v roku 1918 a vzniku Československa. Šieste pokračovanie seriálu o architektúre bude venované staničným budovám postaveným počas existencie Československej republiky v období rokov 1918 – 1939.

Architektúra našich staníc (5.)

Piata časť seriálu o architektúre našich staníc bude patriť miestnym tratiam postaveným na území Slovenska. Zameriam sa na tie, na ktorých boli železničné objekty postavené v železničnom štýle MÁV. Viaceré výpravné budovy existujú dodnes, niektorých vzhľad bol za tie roky mierne pozmenený.

Architektúra našich staníc (4.)

Vo štvrtom pokračovaní seriálu o architektúre našich staníc sa budem venovať železničnému štýlu, ktorý je na Slovensku najrozšírenejší. Ide pochopiteľne o železničný štýl MÁV, pretože mnohé trate, hlavné i vedľajšie lokálky, boli vybudované do roku 1918, teda ešte za Rakúska-Uhorska.

Architektúra našich staníc (3.)

V treťom pokračovaní o architektúre výpravných budov sa stručne zmienim o troch železniciach. Niektoré výpravné budovy sa žiaľ nezachovali do dnešných dní, niektoré boli od svojho vzniku prestavané, ale existujú dodnes. Rôznorodosť štýlov pri výstavbe železníc pokračovala.

Architektúra našich staníc (2.)

V prvej časti boli uvedené dve výpravné budovy „mestského typu“, obe v Bratislave, ktoré boli hlavového typu, teda koľajisko stanice končilo pri výpravnej budove. Pre železnice na Slovensku je však typické postranné umiestnenie výpravnej budovy. Ďalším prvkom v nasledujúcom období budovania železníc bolo zavedenie tzv. „železničného štýlu“ výpravných budov, i keď sa vyskytli niektoré výnimky.

Architektúra našich staníc (1.)

Neoddeliteľnou súčasťou železníc sú staničné budovy. Ide o výpravné, alebo prijímacie budovy, ktoré sa stavali pri výstavbe tratí. Okrem výpravných budov sa v staniciach stavali aj ďalšie objekty (sklady, koľajové váhy, vodárne, výhrevne a i.). V sérii viacerých článkov sa pozrieme na históriu niektorých z nich a pripomenieme si účel, ktorí plnili a plnia tieto objekty aj dnes.


Home