Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely: tra�� 181 - zobrazeno 1 z 1 
Oravský (Thurzovský) tunel
Oravský (Thurzovský) tunel leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati 181 Kraľovany – Trstená. Výstavba tejto trate prebehla na sklonku 19. storočia a pôvodne viedla z Trstenej ďalej, cez Suchú Horu až do Poľska. Napojenie oravskej železnice do stanice Kraľovany si pre stiesnené priestorové podmienky vyžiadalo výstavbu jediného tunela na trati, ktorý sa nachádza v priestore stanice. 


Home