Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Infra��trukt��ra - zobrazeno 1 z 1 
Most na trati 131 vo Vrakuni
Železničná trať z Bratislavy do Dunajskej Stredy bola do prevádzky uvedená 23. augusta 1895. Neskôr, 17. novembra 1896, bola prevádzka zahájená z Dunajskej Stredy do Komárna. Vo Vrakuni (predtým Verekňa) železničná trať pretína Malý Dunaj, ktorý spoločne s tokmi Dunaja a Váhu vytvára Žitný ostrov.


Home