Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Tra������������ov������������ stroje
Nákladná motorová drezina Tatra Vm
Peter, 27.07.2009 (16011 prečítané)

     Na železničných tratiach nechodia len osobné vlaky, rýchliky, či nákladné vlaky. Pre údržbu železničných tratí, trolejového vedenia a železničných objektov železničné spoločnosti disponujú rozličnou špeciálnou technikou a motorovými vozíkmi, či drezinami. Pre rýchlu dopravu materiálu a ľudí na potrebné miesto na železničnej trati bolo vyvinuté malé a rýchle koľajové vozidlo – nákladná motorová drezina Tatra Vm.

Po vzniku Československa v roku 1918 novovzniknuté ČSD potrebovali pre údržbu širokej siete tratí malé a rýchle koľajové vozidlá na dopravu pracovnej sily a materiálu na požadované miesto na trati. Vznik nákladných motorových vozíkov siaha do roku 1923, kedy firma Wohanka vyrobila prototyp takéhoto koľajového vozidla. Sériová výroba touto firmou sa ale nezačala. Šance sa preto chytila kopřivnická Tatra, ktorá začala podobné motorové vozíky pre ČSD vyrábať pod typovým označením T 14. Na ČSD dostali vozíky označenie Vm (vozík motorový). Prvé vozíky mali plochý dvojvalcový vzduchom chladený motor T 11 s objemom 1056 ccm a výkonom 12 HP. Neskôr sa do vozíkov montovali výkonnejšie štvorvalcové motory typu T 30 s kubatúrou 1678 ccm a výkonom 24 HP. Vozíkov s motormi uvedených typov firma Tatra v období rokov 1929 až 1932 dodala pre ČSD v menšom počte (29 + 6). Ďalšou modernizáciou bolo použitie výkonnejšieho motora typu T 52 s objemom 1910 ccm a výkonom 27,4 HP. Motorových vozíkov s týmto motorom bolo vyrobených v období rokov 1936 až 1954 celkom 586 kusov, prevažná väčšina (cca 500 ks) bola vyrobená až po skončení 2. svetovej vojny.
 
Motorový vozík T 14/52 bez kabíny
Motorový vozík T 14/52 bez kabíny
 
Do roku 1947 sa tieto vozíky vyrábali bez kabíny, potom sa na vozíky montovala jednomiestna kovová kabína, na ktorej bolo alfanumerické označenie skladajúce sa z dvoch písmen Vm a päťmiestneho čísla, kde prvé dve číslice udávali rok výroby a ďalšie tri inventárne číslo. Od roku 1954 výroba vozíkov bola premiestnená do Trnavy, kde sa v podniku Stavostroj vyrábali až do roku 1968. Počas prevádzky došlo k viacerým rekonštrukciám vozíkov, pri ktorých sa na vozíky namontovala dvojmiestna drevená kabína a tlaková brzda. V tomto vyhotovení sa dodnes zachovalo pár vozíkov, ktoré sú súčasťou zbierky MDC.
 
Motorový vozík T 14/52 s kabínou
Motorový vozík T 14/52 s kabínou
 
Motorový vozík Vm tvorí pevný obdĺžnikový rám z valcovaných profilov. Na ráme je uložená drevená plošina s rozmermi 2,5 m x 2,5 m. Stredná časť plošiny je odnímateľná, takže cez otvor je  prístupný štvorvalcový vzduchom chladený motor T 52 s objemom 1910 ccm a výkonom 27,4 HP. Motor je uložený medzi nápravami na pravej strane, vedľa motora na ľavej strane sú umiestnené vzduchojemy pre tlakovú brzdu. Motor cez ručne radenú dvojstupňovú prevodovku s vnútornou reverzáciou poháňa pomocou článkovej reťaze „Coventry“ zadnú nápravu. V zadnej časti napravo pod plošinou je umiestnená palivová nádrž.
 
Štvorvalcový vzduchom chladený motor T 52
- umiestnený je na ráme pod plošinou medzi nápravami
Motorový vozík T 14/52
 
Vzduchojemy sú umiestnené na ráme vedľa motora
Motorový vozík T 14/52
 
Krútiaci moment sa prenáša pomocou článkovej reťaze na zadnú nápravu
Motorový vozík T 14/52
 
Vozíky nemajú štartér - štartuje sa ručne pomocou kľuky
Motorový vozík T 14/52
 
Palivová nádrž je vzadu napravo pod plošinou
Motorový vozík T 14/52
 
Skrinka na náradie je vpredu na ľavej strane pred vzduchojemami
Motorový vozík T 14/52
 
Klaksón je napravo za kabínou pod plošinou,
pravé koleso prednej nápravy má pieskovanie
Motorový vozík T 14/52
 
Zadný svetlomet a pieskovanie kolesa zadnej nápravy sa používa pri jazde dozadu
Motorový vozík T 14/52
 
Vpredu a vzadu na vozíku sú na konzolách uchytené znížené nástupné plošiny. V prednej časti vozíka je napravo umiestnená dvojmiestna kabína, v ktorej je stanovište strojvodcu. Umiestnené sú tu meracie a ovládacie prvky: riadiaca páka, nožné pedále (brzda, plyn a spojka), ručná brzda, manometer, atď. Štartovanie motora je ručné pomocou kľuky. Pre otočenie vozidla na trati je možné použiť zdvihák s točňou, umiestnený v ťažisku vozíka.
 
Kabína motorového vozíka T 14/52
Motorový vozík T 14/52
 
Spracované podľa publikácie:
 
  • 25 rokov MDC, ŽSR 2008

Home