Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 120-129
Čachtická spojka
Peter, 19.10.2010 (8939 prečítané)

Na našich tratiach je množstvo zaujímavých miest. O niektorých sú tu už uvedené informácie, o ďalších budú postupne pribúdať. V nasledujúcom článku sa pozrieme na tzv. Čachtickú spojku. Čachtická spojka je necelý kilometer dlhá trať, ktorá bez úvrate spája trať 120 v smere od Piešťan s traťou 121 do Vrboviec.

Začiatok spojky leží v km 97, 576 trate 120 Bratislava – Žilina, kde sú na dvojkoľajnej trati umiestnené výhybky č. 50/51 (dnes 48/49). Spojka teda odbočuje v tomto mieste a veľkým oblúkom (odhadom 135°) sa približuje k trati 121, ku ktorej je pripojená prostredníctvom výhybiek č. 54/55, kde spojka v km 0,847 končí. Spojka spolu s traťou 121 a traťou 120 vytvára koľajový triangel. Čachtická spojka je elektrifikovaná TNPS 25 kV, 50 Hz, a rovnako je elektrifikovaný úsek trate 121 a trakčné vedenie končí v km 1,692. Maximálna rýchlosť na spojke je 40 km/h. 
 
Vchodvé návestidlá do železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom
(úplne vľavo vchodové návestidlo trate 121 )
 Čachtická spojka
  
Ja som sa do Nového Mesta nad Váhom zašiel pozrieť a prešiel som si celý triangel. V tom období, rok 2007, už prebiehala rekonštrukcia železničnej stanice a trate v rámci modernizácie V. koridoru.
 
Odbočka do areálu trakčnej napájacej stanice (TNS)
Čachtická spojka
 
Návestidlá pred odbočkou do areálu TNS
Čachtická spojka
 
Doprava bola v oboch smeroch po koľaji č. 2
Čachtická spojka
 
Svoje putovanie som začal pri vchodových návestidlách do železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom od Piešťan. Koľaj č. 1 bola pre rekonštrukciu vo výluke, takže sa dalo po nej ísť. Cestou k výhybkám Čachtickej spojky som minul odbočku do areálu trakčnej napájacej stanice. Po krátkej chôdzi som prišiel k miestu, kde z trate 120 odbočuje spojka. Zašiel som až pred návestidlá odbočky. Potom som sa pustil po jednokoľajnej spojke.
 
Čachtická spojka - odbočka
Čachtická spojka 
   
Trať 120 - návestidlá pred Čachtickou spojkou
Čachtická spojka
 
Čachtická spojka - napravo opustené stavadlo
Čachtická spojka
 
Čachtická spojka - výhybka č. 51
Čachtická spojka 
 
Čachtická spojka
Čachtická spojka
 
Zatiaľ sa mi, žiaľ, nepodarilo zistiť, kedy bola spojka vybudovaná. Odhadujem, že to bolo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Zaujímavosťou z histórie je, že okolo roku 1980 cez Čachtickú spojku premával pravidelný nočný rýchlik z R 178/179 Devín Prahy do Bratislavy a opačným smerom a sezónny rýchlik Mamaia z Prahy do Mangalie. Dnes po spojke vlaky chodia asi len ojedinele.
 
Čachtická spojka
Čachtická spojka
 
Čachtická spojka - zapojenie do trate 121
Čachtická spojka
 
Trať 121 - smer Čachtice
 Čachtická spojka
 
Trať 121- návestidlo pred spojkou od Čachtíc
Čachtická spojka
 
Stavadlo doslúžilo už dávnejšie
Čachtická spojka
  
Na spojke sú dve priecestia s poľnými cestami, chránené sú iba krížmi. Chôdza po necelý kilometer dlhej spojke netrvá dlho a po pravej strane sa približuje trať 121. Na začiatku a tiež na konci je zapojenie spojky z bezpečnostných dôvodov chránené odvratnou koľajou končiacou zarážadlom. Rovnako na oboch miestach stojí objekt stavadla, ktoré sa však dnes už nevyužívajú. Pomaly chátrajú a čakajú na svoj koniec.
 
Trať 121 - smer Nové Mesto nad Váhom
Napravo trať spojky
Čachtická spojka
 
Trať 121 - naľavo vlečkové koľaje
Čachtická spojka
 
Blížime sa k východziemu bodu nášho putovania
Čachtická spojka
 
Výhybka č. 48XA
Čachtická spojka 
 
Pomaly sa vydávam na cestu späť po trati 121 smerom k Novému Mestu nad Váhom. V okolí trate je záhradkárska kolónia, a neďaleko vedú aj vlečkové koľaje. Trať vedie v oblúku a približuje sa k trati 120 a k železničnej stanici. Po ľavej strane vidno už zmeny z dôvodu rekonštrukcie stanice. Vlečková koľaj bola predtým napojená do stanice, ale v čase mojej návštevy bola v úseku od stanice zrušená a zaústená do trate 121 cez výhybku č. 48XA. Pomaly sme sa dostali k miestu, kde sme naše virtuálne putovanie po triangli začali.
 
Koľajová spojka tratí 121 a 120
Čachtická spojka
 
Železničná stanica v Novom Meste nad Váhom a tiež trať 120 v úseku od Piešťan po Nove Mesto nad Váhom bola medzičasom zrekonštruovaná, ale Čachtická spojka bola zachovaná, i keď jej využitie v súčasnej železničnej doprave je otázne.
 
Viac fotografií z Čachtickej spojky je vo fotoalbume. Fotografie zachytávajú stav z roku 2007. Počas rekonštrukcie trate 120 došlo k výmene výhybiek spojky a k ich prečíslovaniu. Aj keď som do Nového Mesta nad Váhom odvtedy zašiel viac krát, viac som sa venoval rekonštrukcii stanice, a nové pomery na spojke som nezadokumentoval. To je ale dobrý dôvod, prečo sa tam opäť vybrať.  © autor

Home