Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Naša vízia... (fejtón)
Peter, 17.01.2011 (7712 prečítané)

Naša spoločnosť je na slovenskom železničnom dopravnom trhu nováčik, je síce veľmi mladá, ale súčasne aj veľmi ambiciózna spoločnosť. Naša spoločnosť vznikla rozdelením samej seba na seba a na niečo iné. Jej vznik vychádzal zo zásad štátnej dopravnej politiky v železničnej osobnej doprave.

Naša spoločnosť je zatiaľ lídrom v oblasti poskytovania služieb v osobnej železničnej doprave. V službách a starostlivosti o zákazníka nadväzujeme na železničiarsku tradíciu. Preprava osôb v osobnej železničnej preprave je hlavným zdrojom príjmov našej spoločnosti, samozrejme, hneď po štátnych dotáciách. Každoročne dostávame od štátu zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť toľko, že sme skutočným lídrom.

Pre našich zákazníkov ponúkame širokú škálu produktov a služieb s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a individuálny prístup. Tieto naše produkty a služby ponúkame najmä na tratiach so zastavenou osobnou dopravou, ktorých počet sa našťastie neustále zvyšuje.

V našej spoločnosti sú najcennejším kapitálom ľudia. Postupne sa ich síce zbavujeme prepúšťaním, ale firemná kultúra spoločnosti pestuje atmosféru, v ktorej zamestnanci majú možnosť rozvinúť naplno svoj potenciál a tvorivé myslenie, a uplatniť sa tak na trhu práce aj inde.

Našej spoločnosti samozrejme prináleží významné miesto v medzinárodnej železničnej doprave a je členom dôležitých európskych a svetových inštitúcií, lebo inak by nemohla vykonávať svoju činnosť, všakže.

Naša vízia je jasnejšia z roka na rok. Náš podiel v preprave cestujúcich už niekoľko rokov úspešne postupne klesá. V minulosti sa tak dialo predovšetkým na úkor flexibilnejšej a z hľadiska priestorovej dostupnosti výhodnejšej autobusovej dopravy. Teraz, našťastie, je hlavným činiteľom odlivu cestujúcich rozmach nízkonákladových leteckých spoločností a práve individuálny motorizmus, z ktorého má štát vyšší ekonomický efekt.

Tieto úspechy nás oprávňujú naplniť strategické zámery spoločnosti v osobnej preprave. Znamená to najmä nezastaviť pokles cestujúcich, naopak, urýchliť úbytok počtu zákazníkov zvýrazňovaním nevýhod železničnej prepravy a dokonale odpudzovať potenciálnych nových zákazníkov. Navyše sa v nasledujúcom období očakáva zavŕšenie deformácie verejnej správy a prechod originálnych kompetencií pri obstarávaní výkonov vo verejnom záujme na vyššie územné celky, takže vďaka nekompetentným rozhodnutiam sa naše plány, dúfame, úspešne zavŕšia.

Bezpečnosť a ekologická prijateľnosť sú našou vysokou devízou. Veď predsa, čím menej vlakov budeme prevádzkovať, tým viac sa zvýši bezpečnosť na železničných tratiach a zároveň sa skvalitní životné prostredie.

Okrem bezpečnosti je rozhodujúca kvalita v preprave osôb. Je to základný predpoklad nespokojnosti zákazníkov, ktorým ponúkame v zime studený odchov kvôli pokazenému kúreniu a v lete saunu kvôli nefungujúcej klimatizácii v našich vlakoch. Zvýšenie kultúry cestovania predstavuje pre železnice veľké nebezpečenstvo, preto obozretne sa tomu úspešne vyhýbame. Pohodlné cestovanie, počas ktorého si cestujúci môže oddýchnuť, relaxovať, prípadne efektívne využiť čas prepravy najmä pri cestách na dlhšie vzdialenosti, je síce vo vyspelej Európe stále viac uprednostňované pred individuálnym motorizmom. No u nás nie sme tak vyspelí, preto si to dovoliť nemôžeme, a aj preto naše vlaky sem tam odriekneme a niektoré úspešne pravidelne meškajú.

Na základe analýzy sú v budúcich rokoch možnosti v činnosti našej spoločnosti v znižovaní ponuky vlakových spojení, neefektívnejšom využití parku koľajových vozidiel, pri zvyšovaní produktivity práce vlakového personálu znižovaním jeho počtu. Ponuka nových vlakov bude smerovaná do veľmi ďalekej budúcnosti. Prirodzené spádové oblasti a časovo vyhovujúce priame spojenia medzi veľkými mestami v rámci regiónov a medzi nimi budeme postupne likvidovať.

Ďalšie smerovanie našej spoločnosti ovplyvňujú vnútorné a vonkajšie podmienky, ktoré by mali umožniť dlhodobé čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, stabilný pokles cestujúcich, stratu aj posledného zvyšku konkurencieschopnosti, zabezpečenie trvalého zvyšovania nespokojnosti zákazníkov, budovanie coolového imidžu a orientáciu na core business s využívaním outsourcingu obslužných činností, ale tomu poslednému v našej úspešnej spoločnosti nikto zatiaľ nerozumie. Našťastie. Naše heslo v duchu štátnej dopravnej politiky: Jeden vlak, jeden cestujúci!

 


Home