Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Vyhodnotenie ankety: súhlasíte s presunom finančných prostriedkov...
Peter, 11.03.2011 (5309 prečítané)

V súvislosti s návrhom na presunutie finančných prostriedkov určených na modernizáciu železničných tratí v prospech výstavby diaľnic som aktivoval anketu na túto tému. Za päť týždňov sa do ankety zapojilo 378 návštevníkov stránok magazínu Železničné.info, ktorým zároveň vyjadrujem svoje poďakovanie. V článku sa dozviete výsledok hlasovania i s komentárom.

Celkom sa do ankety zapojilo 378 respondentov. Celkom pochopiteľne najviac ľudí (351) sa vyjadrilo proti presunutiu finančných prostriedkov určených na modernizáciu železničných tratí v prospech výstavby diaľnic. Pochopiteľné je to z toho dôvodu, že stránky magazínu väčšinou navštevujú železničiari a priaznivci železníc.
 
Diaľnice, resp. ich výstavba sa stali frekventovanou politickou témou aj napriek tomu, že väčšina odborníkov si myslí, že na zvýšenie zamestnanosti by hotová diaľnica z Bratislavy do Košíc mala len minimálny vplyv. Dokonca sa objavili názory z Bruselu, že Slovensko takú drahú diaľnicu nepotrebuje. Nech už je to tak, alebo inak, poklepkávanie základných kameňov a prestrihávanie pások na otvorených úsekoch stále patrí k slovenskému politickému folklóru.
 
železničný koridor
 
Pozrime sa však na to, čo nám politici sľubovali pred voľbami v roku 2010 a na obsah programového vyhlásenia súčasnej vlády. O tom, či je návrh na využitie finančných prostriedkov určených pre modernizáciu železníc v prospech výstavby diaľnic v súlade s volebnými sľubmi a programovým vyhlásením vlády, alebo nie je, sa presvedčíme jednoduchou komparáciou.
 
Ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2010 som sa pozrel na volebné programy strán, ktoré kandidovali. Výňatky z volebných programov vo vzťahu k doprave nájdete sústredené v článku:
 
Aký vplyv budú mať parlamentné voľby 2010 na železnice?
 
Politická strana, ktorej zástupca dnes riadi rezort ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo svojom volebnom programe uviedla:
 
Kresťanskodemokratické hnutie
 
3. Silné mestá a regióny
 
Infraštruktúra pre Slovensko v 21.storočí
 
Budeme presadzovať modernizáciu kľúčových tranzitných úsekov cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry ako prostriedku dynamizovania rozvoja zaostávajúcich regiónov, severojužné prepojenia, južný cestný a železničný koridor Bratislava — Košice a Žilina — Košice výrazným posilnením financovania prostredníctvom fondov EÚ.
 
železničný koridor 
 
Sľuby o výstavbe a rozvoji nielen cestnej, ale i železničnej infraštruktúry boli obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády. To najdôležitejšie z tejto oblasti som uviedol v článku:
 
Programové vyhlásenie vlády SR vo vzťahu k železniciam
 
V programovom vyhlásení sa píše:
 
Vláda SR dôkladne zanalyzuje priority a prípravu výstavby infraštruktúry s hlavným dôrazom na finančné možnosti, dopravnoinžinierske požiadavky a na potreby jednotlivých regiónov. Vláda SR zmodernizuje kľúčové tranzitné úseky cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry ako prostriedku dynamiky rozvoja zaostávajúcich regiónov pri prednostnom využití zdrojov EÚ.
 
V oblasti železničnej infraštruktúry s cieľom zachovať podiel železničnej dopravy na prepravnom trhu vláda SR do roku 2014 odovzdá do užívania ďalšie úseky interoperabilných železničných tratí modernizovaných na rýchlosť 160 km/h.
 
Celé Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 je zverejnené na stránke úradu vlády.
 
železničný koridor
 
Nuž je pravdou, že táto vláda možno odovzdá do užívania ďalšie úseky interoperabilných železničných tratí modernizovaných na rýchlosť 160 km/h, ale budú to úseky, ktorých výstavbu pripravila a zahájila predchádzajúca vláda.
 
Ako teda vláda plní programové vyhlásenie?
 
Na záver ešte raz ďakujem všetkým, ktorých anketa oslovila a vyjadrili v nej svoj názor.

Home