Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Keď motorka naposledy zatrúbi
Peter, 17.04.2011 (11299 prečítané)

Železnice Slovenskej republiky zverejnili „revitalizačný“ grafikon vlakovej dopravy platný od 1. mája 2011. Od tohto dňa bude zastavená osobná doprava na viacerých tratiach a na ostatných bude počet vlakových spojení zredukovaný. V súvislosti so schváleným materiálom Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy usporiada odbornú prednášku na tému „Revitalizácia železníc na Slovensku“, ktorú povedie generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Na úvod
 
Na odbornej prednáške má byť „vládny program revitalizácie železníc na Slovensku“ predstavený a potom k nemu prebehne diskusia. Takúto snahu by sa za iných okolností dalo hodnotiť pozitívne, lenže o čom chce niekto dnes diskutovať, keď materiál vláda už schválila. Vládny program bol zverejnený už dávnejšie, prebehlo pripomienkové konanie, následne bol predložený na rokovanie vlády, takže každý mal možnosť sa s ním oboznámiť. Teda diskutovať o ňom malo zmysel ešte pred jeho schválením a s tými, ktorých sa materiál dotkne.
 
Musím popravde poznamenať, že čo sa týka osobnej dopravy, aj sa „diskutovalo“. Ako táto „diskusia“ prebehla, dokazujú zverejnené vyjadrenia niektorých predstaviteľov miest a obcí.
 
Hospodárske noviny: Figeľov plán berie Slovákom vlaky
 
=> Úplný stop dostane päť trás v blízkosti štátnych hraníc. Šiestym zrušeným úsekom je trasa Plešivec – Muráň. „S týmto návrhom železníc sme už vopred nesúhlasili, vedeli sme, že to bude mať dopad na našich občanov, negatívne stanovisko sa však nestretlo s odozvou. Práve naopak, železnice už prišli s konkrétnymi náhradnými alternatívami, vôbec neuvažovali o inej možnosti,“ vraví primátorka Revúcej Eva Cireňová.
 
S týmto rozhodnutím nesúhlasí ani starosta obce Muráň Roman Goldschmidt. Obaja tvrdia, že zastavenie dopravy na tejto trase bude znamenať značný odlev turistov, ktorí navštevujú napríklad Národný park Muránska planina.
 
Okrem turistov sa to podľa nich dotkne aj študentov, ktorí z tohto regiónu dochádzajú do Bratislavy či Košíc. Tí si budú musieť nájsť náhradné spojenie do Revúcej, zrejme autobusové.  <=

Korzár:
Z Muráňa do Plešivca už motoráčik nepôjde
 
 
=> Primátor Jelšavy Milan Kolesár (SDKÚ-DS) rokoval pred niekoľkými týždňami s generálnym riaditeľom ZSSK a zvolal k tomu aj starostov dotknutých obcí. "Nič sme nevyrokovali," povedal M. Kolesár. "Zo strany železničnej spoločnosti išlo skôr o prezentáciu neefektívnosti trate a o oznámenie hotovej veci. Zrušenie trate negatívny dopad na zamestnanosť v regióne mať nebude, pretože ľudia už využívajú viac autobusy a osobné autá. My vieme, že prepravovanosť je nízka, ale tento vlak využívali práve tí, ktorí inú alternatívu nemajú. Ide o študentov vysokých škôl, ktorí sa s prestupom prepravujú do Košíc alebo do Bratislavy." <=
 
Korunu všetkému nasadil novinár, ktorý v tejto tlačovej správe uviedol:

=> “Niektoré obce na Kysuciach či Horehroní organizovali protestné zhromaždenia obyvateľov, petície, predkladali množstvo argumentov a napokon im ZSSK vyhovela a väčšinu spojov nezrušila. Ak by podobne postupovali aj obyvatelia revúckej doliny, je podľa našich informácií veľká pravdepodobnosť, že by im vlakové spojenia ostali.“. <=
 
Absurdné! Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK), ktorá je štátnym prevádzkovateľom osobnej železničnej dopravy, redukciu vlakových spojov navrhla v rámci vládou schválenej „revitalizácie železníc“. V zozname, ktorý sa dostal na verejnosť, bolo uvedených viacero tratí, na ktorých mala byť doprava úplne zastavená, resp. mala na nich zostať len diaľková doprava (označené *).
 
Návrh zoznamu tratí, na ktorých sa uvažovalo
s úplným zastavením osobnej dopravy
Myjava - Vrbovce št. hr.
Makov - Turzovka
Čadca - Skalité št. hr.
Trenčianska Teplá - Horné Sŕnie št. hr.
Studený Potok - Tatranská Lomnica
Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
Stará Ľubovňa - Plaveč
Lipany - Plaveč - Čirč
Fiľakovo - Fiľakovo št. hr.
Medzilaborce mesto - Medzilaborce št. hr.
Plešivec - Muráň
Chynorany - Trenčín
Prievidza - Nitrianske Pravno
Hnilec – Červená Skala*
Plešivec - Jesenské*
Košice - Čaňa št. hr. *
Plešivec - Turňa nad Bodvou*
Šaľa - Neded
Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany
Prievidza - Horná Štubňa
Čata - Šahy
Brezno - Červená Skala *
Tisovec - Brezno
 
ZSSK tento zoznam označila len za pracovnú verziu. Aj napriek tomu, sa pravdepodobne s týmto variantom uvažuje v budúcnosti. Súčasný postup je trochu zvláštny, keď niekde ZSSK ustúpila a niekde nie. Možno ZSSK nemá pre redukciu a zastavenie osobných vlakov relevantné argumenty. Realizovaním pôvodného návrhu (označeného ako pracovný) reálne hrozilo, že množstvo ľudí by sa od 1. mája nevedelo dostať do práce, škôl, na lekárske ošetrenie apod. Aj preto ZSSK pravdepodobne ustúpila (aspoň dočasne) od svojho pôvodného zámeru tam, kde sa zdvihol proti zastaveniu dopravy redukcii odpor. Celá táto redukcia osobnej dopravy je totiž pripravená izolovane, len na základe jej vlastných ekonomických ukazovateľov, bez vyriešenia toho, akým spôsobom sa ľudia budú prepravovať po zrušení osobných vlakov. To je zásadný nedostatok materiálu, ktorý vláda schválila. Vláda v uznesení č. 188/2011 uložila ministrovi dopravy predložiť na rokovanie vlády legislatívny zámer zákona o verejnej doprave. Zarážajúce je poradie, keďže najprv sa verejná železničná doprava niekde zruší a potom sa ide zákonom verejná doprava riešiť. Tento postup pôsobí neprofesionálne a chaoticky.
 
Spomienka na nedávne časy
 
Riadenie železníc mi niekedy pripadá zaspaté a nepružné. V mnohých prípadoch bola a stále je činnosť skutočne ekonomicky neefektívna.
 
Napríklad na trati 160 chodia vlaky z Košíc do Plešivca a opačne. Teda z viac ako 250 tisícovej metropoly chodia vlaky do obce, ktorej počet obyvateľov je asi 2500. Plešivec je prípojnou stanicou pre trate zo Slavošoviec a Muráňa. Z Košíc chodilo v minulosti viacero osobných vlakov, od ktorých boli prípoje na uvedené trate. Predtým cestovalo viac ľudí, a na vlakoch medzi Plešivcom a Košicami chodili veľké súpravy, teda rušeň a niekoľko vozňov. No už niekoľko rokov vzhľadom na počet cestujúcich chodia na vlakoch tzv. motorky, prípadne aj s prívesným vozňom. V súčasnosti tam na vlakoch chodia aj motorové jednotky radu 813. Prípojné vlaky však boli medzičasom zrušené. Teraz sa ZSSK snaží aj po zastavenie dopravy v úseku Turňa nad Bodvou – Plešivec. Prípojné a hlavné trate sú spojené nádoby, ak neexistujú prípojné vlaky, prejaví sa to v znížení počtu cestujúcich na hlavných tratiach. Kým chodili prípojné vlaky, doprava vyzerala nasledovne. Z Košíc prišla motorka do Plešivca, ľudia prestúpili na druhú motorku z Plešivca do Muráňa. Zatiaľ čo motorka a vlaková čata z Košíc čakali asi tri hodiny v Plešivci. Za ten čas sa do Plešivca vrátila motorka z Muráňa. Cestujúci prestúpili do motorky do Košíc, ktorá mohla odísť. Netreba mať ekonomickú univerzitu, aby bola každému zrejmá neefektívnosť takejto prevádzky. Namiesto toho, aby motorka z Košíc pokračovala do Revúcej a Muráňa, stála na stanici v Plešivci, a do Muráňa išla iná motorka a vlaková čata. Železnice však túto situáciu vyriešili, zrušili motorku z Plešivca do Muráňa. V mestách Revúca a Jelšava spolu s obcami muránskej doliny žije okolo 20 tisíc obyvateľov, čo je potenciál cestujúcich, o ktorý železnice zrušením prípojných vlakov prišla. Na hlavných tratiach dopravnú obsluhu takýchto sídiel zabezpečujú rýchliky. Niet divu, že dnes ZSSK navrhuje zastavenie dopravy aj na úseku od Turne nad Bodvou do Plešivca. Dnes ZSSK ruší aj prípoje k rýchlikom, zajtra možno navrhne zrušiť aj tie.
 
Ďalším problémom na trati 160 v úseku Košice – Plešivec je železničná stanica Rožňava. Táto síce leží vzdialená od mesta, ale kedysi tu chodila mestská doprava, tak ako aj iných mestách. Železničná stanica na trati 160 by sa v podstate mala volať Brzotín, pretože leží v katastrálnom území obce Brzotín. Obec Brzotín bola v rokoch 1976 – 1990 mestskou časťou Rožňavy. V tomto období sa v lokalite obce vybudovalo viacero priemyselných objektov. Po osamostatnení sa od mesta Rožňava začali výnosy z podielových daní prúdiť do obecnej pokladnice. Pravdepodobne aj toto prispelo k tomu, že mestská doprava z mesta Rožňava na rovnomennú železničnú stanicu bola zrušená, čo pochopiteľne prinútilo potenciálnych cestujúcich vlakmi prejsť na iný druh dopravy. Pritom mestská doprava chodí popri malej stanici Rožňava mesto na trati 167, len tu už nechodia osobné vlaky, ktoré boli prípojmi k rýchlikom a osobným vlakom z a do Košíc a Bratislavy.
 
Pripravuje sa privatizácia ZSSK?
 
Keď uvažujem nad návrhmi ZSSK na rušenie vlakov a zastavenie osobnej železničnej dopravy na viacerých tratiach mám, pocit, akoby táto činnosť nebola účelná, ale účelová. Je pravdou, že niektoré trate a vlaky vykazujú stratu, týchto sa ZSSK chce zbaviť. Ponechať v prevádzke má záujem hlavne vlaky na hlavných a menej stratových tratiach. Železničná doprava tak jednoznačne postupne stratí svoj „verejný charakter“ a stane sa zaujímavá z hľadiska podnikania. Po takomto očistení od stratových vlakov a tratí nemožno vylúčiť, že štát ZSSK predá. Zdá sa, že štát bude mať problém s predajom Cargo, pretože pravdepodobne nie je taký záujem o túto spoločnosť, a ak sa nejaký záujemca nájde, zrejme cena za odpredaj nebude uspokojivá. Na druhej strane podnikanie v osobnej doprave, kde štát bude ročne objednávať výkony vo výške 205 mil. eur, môže byť zaujímavé pre privátnu spoločnosť. Nakoniec, súkromná spoločnosť by na slovenských železniciach mala začať svoju prevádzku od marca 2012 na trati Bratislava – Komárno (131). Štát nakoniec namiesto spoločnosti Cargo predá ZSSK, aby vykryl straty z uplynulých rokov.
 
Neexistujú iné varianty?
 
Ekonomické hľadisko je vážne, a situácia v železničných spoločnostiach nie je dobrá. Čo sa týka osobnej dopravy, je naozaj jediná cesta zrušiť osobné vlaky v takom rozsahu, dokonca zrušiť ju na niektorých tratiach úplne? Či už teraz, alebo od decembra. Ako bude vyzerať verejná doprava? Štát pripravuje dokončenie privatizácie podnikov SAD. Kde je záruka, že po sprivatizovaní sa nezačnú rušiť aj autobusy. Napr. dnes chodia diaľkové autobusy, neexistuje však záruka, že budú chodiť aj o dva-tri roky. Platí to samozrejme aj pre prímestskú dopravu, nemožno vylúčiť, že do niektorých malých obcí bude chodiť autobus raz-dva krát za deň, alebo vôbec nebude chodiť. Ako štát, resp. VÚC donúti súkromné spoločnosti prevádzkovať nehospodárne linky?
 
Železničná doprava existuje aj v iných krajinách a existujú aj iné možnosti než tá, ktorú ponúklo ministerstvo dopravy a ZSSK. Známa je diplomová práca Bc. Petra Kuníka, bývalého študenta Dopravnej fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Tento študent si ako tému diplomovej práce vybral „Návrh integrovaného taktového jízdniho řádu Slovenska pro rok 2012“. Pri vypracovaní svojej diplomovej práce vychádzal z údajov z roku 2008.
 
Diplomová práca je verejne dostupná a každý sa s ňou môže oboznámiť. V prípade záujmu je ju možné stiahnuť zo stránok univerzity na uvedených odkazoch.
 
http://hdl.handle.net/10195/36670
  
 
Táto diplomová práca „Návrh integrovaného taktového jízdního řádu Slovenska pro rok 2012“ ma presvedčila, že existujú aj iné a lepšie možnosti, než to, čo ponúka ZSSK. Pomôžem si tvrdeniami, ktoré sú v tejto práci uvedené.
 
Zvýšenie podielu verejnej hromadnej dopravy na prepravných výkonoch je možné jej organizáciou ponukovou formou pomocou pevne stanovených liniek usporiadaných do integrovaného taktového cestovného poriadku (ITCP). Tento spôsob je používaný vo viacerých krajinách západnej a strednej Európy, na Slovensku však zatiaľ nie.
 
Pochopiteľne, nemá význam tu opisovať celú prácu, položím však jednu zásadnú otázku. Je ekonomicky efektívnejšie za rovnakú sumu prevádzkovať menej vlakov, alebo je ekonomicky efektívnejšie prevádzkovať za rovnakú sumu podstatne viac vlakov. Riešenie – redukcia a zastavenie, ktoré ponúka ZSSK jednoznačne zhoršuje ekonomickú efektívnosť, to znamená že verejné prostriedky sa budú vynakladať neefektívnejším spôsobom a pre podstatne menší počet obyvateľstva.
 
Dovolím si z uvedenej diplomovej práce citovať:
 
„Je pravda, že při realizaci návrhu v celé jeho šíři bude potřeba vynaložit vyšší finanční prostředky. Je ale potřeba si uvědomit, že nebudou vynaloženy bezúčelně. Občanům Slovenska přinesou tyto prostředky kvalitnější cestování bez potřeby vlastnit osobní automobil. Pro většinu obyvatel přinesou více spojů, a to především těch rychlejších, tedy i atraktivnějších. Přinesou také širší spektrum cílů, kam bude možné denně dojíždět do práce, do školy nebo za kulturou a v konečném důsledku tak mohou přispět nejen k lepší životní úrovni obyvatel, ale také k poklesu nezaměstnanosti. Rovněž tím vyvstává reálný předpoklad budoucího vyššího využívání železniční dopravy, následovaného vyšším podílem finančních zdrojů ze samotného jízdného a zpětně tedy i snižování ztráty z provozu jednotlivých spojů. Pokud jsou tyto předpoklady správné, jde tedy především o počáteční investici v délce dvou až tří let než lidé nové možnosti začnou pravidelně využívat a poté se finanční náročnost navrženého provozu postupně o něco sníží.“.
 
Tomu ja hovorím REVITALIZÁCIA železničnej dopravy!!
 
Diplomová práca okrem iného obsahuje aj konkrétny návrh cestovného poriadku pre jednotlivé trate. Realizácia tohto návrhu je možná aj v súčasných podmienkach, čo sa týka rušňového a vozňového parku, bez potreby zvyšovať ich počet.
 
Opäť citácia z diplomovej práce:
 
„Důležitou podmínkou při tvorbě tohoto návrhu bylo respektování dostupného vozidlového parku u ZSSK. Splnění této podmínky přináší také další pohled na finanční náročnost tohoto návrhu. Zachováním počtu vozidel při vyšším rozsahu dopravy je totiž možné rozpustit fixní náklady jako třeba odpisy nebo režijní náklady do více vlkm a reálná cena jednoho ujetého vlkm a tedy i ztráty z něj plynoucí by měla při standardních ekonomických vztazích klesnout. Celková cena za vyšší rozsah dopravy tak nebude růst proporcionálně ale degresivně.“.
 
Rozpustiť fixné náklady! Spomínate si na článok „Hrozí slovenským lokálkam zánik? (3.)“. Tam som uviedol informáciu:
 
„Dôležité informácie zverejnil vo svojej analýze Inštitút hospodárskej politiky, podľa ktorého problémom železničných spoločností je výrazný podiel fixných výdavkov na celkových výdavkoch spoločností. Napriek rušeniu niektorých železničných spojov a zníženiu ceny za prepravnú cestu či zníženiu počtu zamestnancov nebude možné očakávať vyriešenie finančného problému železníc. Podstatné bude napĺňať čo najviac existujúce kapacity osobných či nákladných vozňov na železničnú dopravu.“.
 
Prečo ministerstvo dopravy nerieši problém vysokých fixných nákladov ZSSK, naopak tieto sa realizovaním redukcie železničnej dopravy v plnom uvažovanom rozsahu ešte viac zvýšia!
 
Súbehy, súbehy, súbehy
Prečo sa ministerstvo dopravy a ZSSK vybrali opačným smerom? Prečo sa na Slovensku nerealizuje to, čo sa osvedčilo v iných krajinách, kde boli podobné problémy? ZSSK obzvlášť citlivo vníma existujúce súbehy autobusov a vlakov. Myslím si, že problém existujúcich súbehov sa účelovo zveličuje. Na jednej strane existujú určité súbehy, na strane druhej má cestujúci možnosť výberu, či bude čakať na mnohokrát neuprataný, nevykúrený a meškajúci vlak, alebo bude cestovať čistým, vykúreným a načas idúcim autobusom. Ak bude ZSSK ponúkať také podmienky pre cestovanie, že pre cestujúcich bude výhodnejšie cestovať vlakom, tak cestujúci si zvolia túto možnosť a tie s vlakmi súbežne idúce autobusy zaniknú. Nakoniec v materiáli „Program revitalizácie železničných spoločností“, ktorý schválila vláda sa medzi hlavnými príčinami nízkeho využitia železničnej dopravy uvádza ako jedna z príčin „absencia konkurenčného prostredia v prostredí železničnej dopravy“. Hypoteticky, ako bude potom reagovať ZSSK, keď tu budú svoju činnosť vykonávať konkurenčné železničné spoločnosti?
 
Ako ďalej?
 
Napriek tomu, že „Program revitalizácie železničných spoločností“ sa dotýka veľkého počtu obyvateľov, ktorí využívajú verejnú železničnú dopravu, v materiáli nie je ani zmienka o tom, že existujú iné možnosti. Je to zamlčané pravdepodobne z účelových dôvodov, pretože vláda sa snaží „odbremeniť štátny rozpočet“ a preniesť zodpovednosť za verejnú dopravu na samosprávne orgány. Odbremenenie štátneho rozpočtu je však v tomto prípade iluzórne. Napriek tomu, že orgány Európskej únie podporujú a prijímajú opatrenia pre rozvoj železničnej dopravy, vláda rozhodla o jej neprimerane rozsiahlom redukovaní a skôr, či neskôr bude železničná doprava zastavená na deviatich tratiach a počet vlakov na ostatných tratiach bude podstatne nižší.
 
Dnes obyvatelia a samosprávne orgány dotknutých miest a obcí proti zrušeniu vlakov protestujú. ZSSK zatiaľ v niektorých prípadoch i ustúpila. Tieto aktivity sú žiaľ odsúdené na neúspech a len odsúvajú konečný verdikt, ktorým bude úplné zastavenie. Konzervovanie súčasného stavu je najhoršie riešenie!
 
Slovensko nepotrebuje ani teatrálne vypravovanie mimoriadne zavedených nových vlakov. Mimochodom vlak R 1530 Žitava, ktorý bol prvý raz vypravený 6.3.2011 z Brezna do Bratislavy, má v úseku Brezno – Banská Bystrica dva vozne, a podľa ministerstva dopravy ide o nehospodárny vlak, pretože „Program revitalizácie železničných spoločností“ uvádza:
 
„Z čisto ekonomických porovnaní pri dnešnej podobe nastavenia nákladov vyplýva, že cestovanie vlakom je v porovnaní s obvyklým autobusom hospodárnejšie len v prípade osobného vlaku, skladajúceho sa z rušňa a prinajmenšom štyroch podvozkových vozňov. Z tohto porovnania môže prameniť uprednostňovanie autobusovej dopravy pred železničnou.“.        
 
Nakoniec, vlak R 1530 Žitava je viac konkurenciou vlaku Horehronec, ktorý ide necelé dve hodiny po ňom, a nie autobusom. Verím však tomu, že sa dostatočne naplnil, pretože pravidelní cestujúci majú aj zlé skúsenosti s cestovaním vlakmi. Napr., konkrétne rýchlik R 810 Horehronec týždeň pred prvým vypravením R 1530 Žitava z Brezna v nedeľu 27.2.2011 prišiel do Bratislavy s meškaním 141 minút, teda až na druhý deň v pondelok o 00.52 h.
 
Slovensko potrebuje koncepčné a systémové riešenie, ktoré železničnú dopravu zásadne pozitívne zmenia. Prijať a realizovať treba také opatrenia, ktoré dajú obyvateľstvu k dispozícii kvalitu a kvantitu vlakových spojov a to pre štát za výhodnejších ekonomických podmienok. Ak je potrebné podpisovať petíciu, tak podľa mňa za to, aby sa na Slovensku použili osvedčené postupy a riešenia, ktoré sa využívajú aj v iných krajinách. Treba zásadne odmietnuť laborovanie a tendenčné účelové riešenia, ktoré zvyšujú ekonomickú neefektívnosť, ktoré predražujú prevádzku osobnej železničnej dopravy a zhoršujú jej ekonomické ukazovatele, ktoré ohrozujú zamestnanosť obyvateľstva a znižujú jeho mobilitu, pričom majú negatívny dopad na veľký počet obyvateľstva, tým že v niektorých regiónoch železničnú dopravu likvidujú.
 
Ak má prebiehať verejná diskusia k budúcnosti osobnej železničnej dopravy, tak potom je potrebné brať do úvahy aj také riešenie železničnej dopravy, aké ponúkol bývalý študent Bc. Petr Kuník, keď vypracoval diplomovú prácu na tému Návrh integrovaného taktového jízdniho řádu Slovenska pro rok 2012“.
 
Ministerstvo dopravy by malo zabezpečiť vypracovanie relevantného cestovného integrovaného taktového cestovného poriadku pre podmienky Slovenskej republiky s prihliadnutím na celú železničnú sieť, teda aj na trate, kde je v súčasnosti pozastavená osobná železničná doprava. Možností určite existuje viacero, v závislosti od vstupných parametrov a disponibilných finančných prostriedkov. Som presvedčený o tom, že za 205 mil. eur ročne je možné prevádzkovať na tratiach slovenských železníc podstatne viac vlakov, ako to ponúka ZSSK od roku 2012.
 
Možno to bude znieť pre niekoho zvláštne, ale niektoré indície naznačujú, že ZSSK pravdepodobne využíva poznatky tejto diplomovej práce. Šikovný čitateľ určite na tie indície príde aj sám, keď si diplomovú prácu preštuduje a vykoná komparáciu s niektorými návrhmi ZSSK. Lenže ako sa hovorí, keď dvaja robia to isté, výsledok môže byť v každom prípade diametrálne odlišný.
 
Železničná doprava musí tvoriť nosnú kostru verejnej dopravy nášho štátu, a to nielen vo vybraných regiónoch. Podporiť a realizovať treba také riešenie, ktoré neohrozia dopravnú obslužnosť regiónov, naopak, ekonomicky výhodnejšie zvýšia kvantitatívne a kvalitatívne jej úroveň, podporiť treba také riešenia, ktoré neohrozia zamestnanosť obyvateľstva, ale naopak ju podporia, zároveň poskytnú podporu pre rozvoj turistického ruchu, o ktorom sa na Slovensku dlhé roky len hovorí.
 
Mrzí ma, že pracovné povinnosti mi neumožňujú zúčastňovať sa diskusií, ktoré usporadúva SVTS, ale svoj názor som prezentoval v tomto článku. Názor na problematiku môžete vyjadriť v ankete na túto tému.
 
Pramene: 
  • KUNÍK Petr, Bc.: Návrh integrovaného taktového jízdniho řádu Slovenska pro rok 2012, diplomová práca, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 
 

Home