Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Silvestrovský fejtón
Peter, 31.12.2011 (7811 prečítané)

Naša spoločnosť vznikla delením samej seba na seba a ešte niečo iné. Naša spoločnosť je mladšia, ale naše vedenie je staršie. Naša spoločnosť je ambiciózna. Naša mladšia spoločnosť úspešne nadväzuje na staršiu zbojnícku tradíciu.
 

Zbíjanie má na Slovensku historické korene a zbíjanie je rozšírené v rôznych oblastiach. Naša ambiciózna spoločnosť zbíja v železničnej doprave a do zbojstva zapojila všetky zbojnícke družiny, ktoré cestujúci poznajú pod názvom vlaky. Našou najmladšou zbojníckou družinou je trio Jánošík, Mária a Michal. Naša spoločnosť sa spolieha, že táto perspektívna zbojnícka družina nám nazbíja množstvo eurodukátov. Naša najmladšia zbojnícka družina je však ešte veľmi, veľmi mladá a Jánošík, Mária a Michal pri zbíjaní občas dostanú detskú chorobu. Naša spoločnosť však verí, že tieto detské choroby sa neprejavia na množstve nazbíjaných eurodukátov. Naša spoločnosť tiež dúfa, že tieto detské choroby neprejdú do chronických ochorení, pre ktoré by Jánošík, Mária a Michal museli odísť do predčasného dôchodku. V takom prípade by predčasný dôchodok mohol ohroziť aj vedenie našej ambicióznej spoločnosti.
 
Naša ambiciózna spoločnosť žiaľ nie je jedinou, ktorá sa venuje zbíjaniu v železničnej doprave. Naši zamestnanci posledného kontaktu preto dostanú nové uniformy. Naša spoločnosť však nie je vojenskou organizáciu, preto naše uniformy nebudú vojenské uniformy, ale budú to len také ľahké zbojnícke uniformy. Naše ľahké zbojnícke uniformy výrazne odlíšia našich zamestnancov posledného kontaktu od zamestnancov iných zbojníckych spoločností. Zo strategických dôvodov sme pre naše ľahké zbojnícke uniformy zvolili neštandardne tmavomodrú farbu s doplnkami červenej farby. Modrá farba symbolizuje našu zbojnícku minulosť a prítomnosť, červená farba pripomína blížiacu sa zbojnícku budúcnosť. Nové, ľahké zbojnícke uniformy pre našich zamestnancov posledného kontaktu zaplatíme z nazbíjaných eurodukátov, takže naše ľahké zbojnícke uniformy nám v podstate zaplatia naši ozbíjaní cestujúci.
 
Našej ambicióznej spoločnosti, ktorá úspešne nadviazala na zbojnícku tradíciu, záleží na zdravom srdiečku každého nášho cestujúceho. Zdravé srdiečko nášho ozbíjaného cestujúceho vytvára predpoklad, že ozbíjaný cestujúci vystúpi vo svojej cieľovej stanici živý, prípadne vystúpi živý v inej stanici. Do našich vlakov preto občas pošleme meračov krvného tlaku, tzv. hliadky zdravého srdca. Hliadky zdravého srdca pre našu spoločnosť zistia, ako sa zbíjanie odráža na zdraví našich ozbíjaných cestujúcich. Na krvný tlak našich ozbíjaných cestujúcich má však vplyv aj meškanie našich vlakov. Poniektorí ozbíjaní cestujúci nemajú pochopenie pre naše meškajúce vlaky. Pre niektorých našich ozbíjaných cestujúcich je meškajúci vlak problém, pretože sa obávajú, že nestihnú prípoj. Vtedy našim ozbíjaným cestujúcim zvykne stúpať krvný tlak. Našej ambicióznej spoločnosti však záleží na zdravom srdiečku našich ozbíjaných cestujúcich, preto prezieravo každý rok niektoré prípoje úspešne zrušíme.
 
Niektorí cestujúci majú ešte stále obavu cestovať vlakom a cestovanie vlakom je pre nich doslova adrenalínovým športom. Pre túto skupinu cestujúcich naša ambiciózna spoločnosť pripravila novú akciu pod názvom “Lepšie ísť vlakom“. Adrenalínovú súťaž vyhrá ten ozbíjaný cestujúci, ktorý najdlhšie vydrží v niekoľko hodín meškajúcom vlaku a hliadka zdravého srdca mu nameria tlak v normálnych hodnotách 120/80. Ostatným ozbíjaným cestujúcim, ktorí neprejavia o súťaž záujem, budú naši zamestnanci posledného kontaktu oblečení v nových, ľahkých zbojníckych uniformách pri vystupovaní z vlaku rozdávať „antistresové súpravy“. Antistresovú súpravu cestujúci použije pred ďalším cestovaním vlakom ešte v súkromí svojho príbytku. Návod na použitie antistresovej súpravy je jednoduchý. Tabuľka s kruhom sa upevní na pevný podklad, najlepšie na stenu, vo výške hlavy. Potom mierne rozkročený cestujúci udiera čelom do stredu kruhu, až kým sa neobjaví nápis v červenej farbe. Potom sa môže spokojne vybrať na najbližšiu železničnú stanicu a tam čakať na svoj vlak.
 
Nuž, čo dodať na záver? Športu zdar a zbíjaniu zvlášť!
 
Antistresová súprava
Antistresová súprava
 
 
 

Home