eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
eleznin stanica Komjatice
Peter, 11.03.2014 (26084 pretan)

elezniná stanica v Komjaticiach leí na jednokoajnej trati SR 140 z Nových Zámkov do Prievidze. Vybudovaná bola v rámci výstavby trate zo Šurian do Nitry, ktorá bola do prevádzky daná da 19. novembra 1876. Stanica je orientovaná v severojunom smere. Na vchode od Nových Zámkov a od Nitry sú dodnes v prevádzke mechanické návestidlá (dvojramenné), rovnako sú na oba smery funkné aj odchodové mechanické návestidlá.

Práve funkné mechanické návestidlá ma do stanice v Komjaticiach lákali, preto som tam u dávnejšie zašiel, aby som spravil pár záberov vlakov s mechanickými návestidlami. Pri tejto príleitosti som samozrejme vyfotil aj ostatné objekty. Okrem koajiska a výpravnej budovy to boli aj mechanické závory, ktoré sú na priecestiach. V ase mojej návštevy v roku 2006 mala stanica pä koají, dve dopravné a dve manipulané, tretia manipulaná bola pre zlý stav vo výluke.  
 
Dvojramenné vchodové návestidlo S od Nových Zámkov
st. Komjatice
  
St. I. a mechanické závory na priecestí v km 15,348
st. Komjatice
 
Juná as koajiska stanice s odchodovým návestidlom
st. Komjatice
 
Osobný vlak do Nových Zámkov odchádza
st. Komjatice
 
Rampa a skelet budovy skladu (u je zbúraný) pri manipulanej koaji
st. Komjatice
 
Motorový ruše 721.075 posunuje
st. Komjatice
 
Manipulaný vlak posunuje
Koaj . 5 vo výluke
st. Komjatice
 
Výpravná budova
st. Komjatice
 
elný pohad na VB
st. Komjatice
 
Severné zhlavie s odchodovým návestidlom
st. Komjatice
 
Osobný vlak do Prievidze po vykriovaní s protiidúcim vlakom odchádza zo stanice
st. Komjatice
 
Runé závory na priecestí v km 16,293
st. Komjatice
 
Osobný vlak do Nových Zámkov mía vchodové návestidlo
st. Komjatice
  
Viac fotografií zo stanice v Komjaticiach je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Elektrifikcia a optimalizcia trate Leopoldov Nitra urany (07.01.2015)
Hroz znik vpravnej budovy elezninej stanice v Nitre? (29.12.2011)
eleznin stanica Nitra (10.12.2011)
Tra 140: Nov Zmky - Nitra - Luianky - Topoany - Prievidza (27.09.2007)


Home