eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila
Peter, 26.10.2014 (65228 pretan)

O pripravovanej rekonštrukcii prijímacej budovy v Košiciach sme vás informovali zaiatkom roku 2012. V tomto období je ukonená prvá etapa rekonštrukcie, ktorá sa týkala úpravy vnútorných priestorov haly prijímacej budovy. Taktie bolo odstránené vonkajšie prieelie. Po kolaudácii doteraz zhotovených stavebných úprav, bude rekonštrukcia pokraova druhou etapou, rámci ktorej bude vybudovaná prístavba a nadstavba prijímacej haly smerom do predstaniného priestoru.

Rekonštrukcia, resp. tzv. revitalizácia, prebieha za plnej prevádzky, o si vyaduje urité obmedzenia pre cestujúcu verejnos. Jeden východ je uzavretý, take prichádzajúci aj odchádzajúci cestujúci majú k dispozícii u len jeden vchod/východ. Okrem iných stavebných úprav, boli v hale medzi prízemím a poschodiami vybudované viaceré eskalátory a jeden výah. Interiér poschodia je kvôli rekonštrukcii takmer celý obohnaný sadrokartónom. Viac o aktuálnom stave napovedia fotografie.  
 
Stanica Košice
elezniná stanica Košice
 
Aktuálny stav - exteriér
elezniná stanica Košice
 
Dtto
elezniná stanica Košice
 
Vchod a východ do prijímacej budovy
elezniná stanica Košice
 
Druhý východ do predstaniného priestoru je uzavretý
elezniná stanica Košice
 
Všetci cestujúci musia prejs tadeto
elezniná stanica Košice
 
Interiér prijímacej haly
elezniná stanica Košice
 
Nové eskalátory
elezniná stanica Košice
 
Pohad z opanej strany
elezniná stanica Košice
 
Interiér
elezniná stanica Košice
 
Nový výah
elezniná stanica Košice
 
Presklená stena na poschodí je prekrytá sádrokartónom
elezniná stanica Košice
 
Eskalátor z prízemia na poschodie
elezniná stanica Košice
 
Zákaznícke centrum ZSSK
elezniná stanica Košice
 
O tieto priestory má záujem aj spolonos RegioJet
elezniná stanica Košice
 
Viac fotografií je vo fotoalbume, v ktorom sú tie fotografie pôvodného stavu prijímacej haly. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home