eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica
Peter, 05.04.2015 (64340 pretan)

Stanica v Drienovci bola vybudovaná na miestnej eleznici Košice – Tura nad Bodvou, ktorá stavebne zaínala v odboke Barca. Koncesia na výstavbu bola udelená ministerstvom obchodu . 68051/89.XII.26 dr. Aurelovi Münnichovi a spoloníkom. Prevádzka na eleznici bola zahájená da 12. októbra 1890. Do ivota stanice v Drienovci výrazným spôsobom zasiahla rekonštrukcia trate z Košíc do Zvolena v súvislosti s výstavbou tzv. juného ahu.

Mono niektorí vedia, ale mono mnohí ani netušia, e v Drienovci sa dodnes zachovala pôvodná stanica postavená pred 125. rokmi aj s koajiskom. Názov Drienovec (ma. Somodi) je odvodený od drienok, ktoré v okolí bohato rastú.
 
V roku 1970 vláda rozhodla o budovaní „juného ahu“, ktorý mali tvori existujúce traové úseky v trase Košice – Plešivec – Zvolen – Kozárovce – Leopoldov – Kúty – Znojmo – Jihlava. Výstavba bola rozdelená na etapy a na Slovensku bol juný ah rozdelený na tri úseky. V období rokov 1973 a 1980 prebiehala rekonštrukcia prvého úseku z Košíc do Zvolena. V rámci rekonštrukcie prvého úseku boli vybudované viaceré výhybne a druhá koaj v niektorých úsekoch. Vtedy došlo aj k vybudovaniu dvojkoajného úseku trate medzi Drienovcom a Turou nad Bodvou, a tie výhyba a nová zastávka Drienovec. Nová dvojkoajná tra mala pozmenenú trasu, preto nová zastávka Drienovec leí junejšie, ako pôvodná stanica.
 
Koajisko pôvodnej stanice bolo napojené jednostranne do výhybne, leiacej východnejšie. Zo stanice viedla jedna vleková koaj do miestneho podniku, ktorý leí v tesnej blízkosti.
 
Zastávka Drienovec má nástupištia dlhé 250 m (dka urená pre osobné vlaky). Pre prístup k nástupišu pri koaji . 1 bol vybudovaný podchod. Zastávka je administratívne pridelená k stanici Tura nad Bodvou.
 
Zastávka Drienovec - smer Tura nad Bodvou
Drienovec
 
Nástupištia a prístrešky na vchodmi do podchodu
Drienovec
 
Smer Moldava nad Bodvou
Drienovec
 
Návestidlá výhybne: S napravo a 2S naavo a trpaslíie Se3 napravo dolu
Drienovec
 
Duo 751 vchádza do výhybne - naavo návestidlo L od Moldavy nad Bodvou
Drienovec
 
Výhyba
Drienovec
 
Výhybka . 1 a zriaovacie návestidlo Se1
Drienovec
 
Sluobný objekt výhybne Drienovec
Drienovec
 
Štíhla výhybka pre rýchlos 100 km/h
Drienovec
 
Budova výhybne, staniný rozhlas a napájací transformátor
Drienovec
 
Smer Košice
Drienovec
 
Výhybka . 3
Drienovec
 
Smer Tura nad Bodvou - výhybkou . 2 je napojené koajisko stanice
Drienovec
 
Výhyba, zastávka a stanica
Drienovec
 
Vchod do pôvodnej stanice, alebo zarastené dobrodrustvo zaína...
Drienovec
 
Zriaovacie návestidlo Se2 - zrejme vypnuté
Drienovec
 
Koaje pôvodnej stanice sa strácajú v tráve a v kroví
(túto as odlesuje asi majite vedajšieho domu, aby mu stromy netienili)
Drienovec
 
Vysoká uahnutá tráva skrýva koaje...
Drienovec
 
Návestidlo výhybky
Drienovec
 
Pôvodné koajisko pred výpravnou budovou
Drienovec
 
Prístup k nástupištiam zastávky vedie cez koaje pôvodnej stanice
Drienovec
 
Chátrajúca výpravná budova
Drienovec
 
Koajisko stanice, naavo múry záchodov a výpravná budova
Drienovec
 
Nakladacia rampa bez budovy skladiska
Drienovec
 
Tri staniné koaje ukrývajúce sa v tráve
Drienovec
 
Pravdepodobne drevená budova skladiska sa nezachovala
Drienovec
 
Náletové dreviny devastujú udské dielo...
Drienovec 
 
Západné zhlavie - smer Tura nad Bodvou
Drienovec
 
Napravo vleková koaj ide a za plot...
Drienovec
 
Túto as stanice odlesujú miestni, ktorí si drevom kúria...
Drienovec
 
Blíime sa ku koncu pôvodnej trate a stanice
Drienovec
 
Koniec - naavo nová dvojkoajná tra
Drienovec
 
Staniná budova od príjazdovej komunikácie
Drienovec
 
o doda na záver? Radšej asi ni. Viac fotografií zastávky, výhybne a pôvodnej stanice v Drienovci je vo fotoalbume. Foto: © autor 

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home