Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 22.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Správy na 1. apríl
Peter, 01.04.2017 (2276 prečítané)

Dnes je ten slávny deň. Áno, dnes je 1. apríl, a to je prvý deň v prvom týždni a prvom mesiaci po prvom jarnom dni. Aj preto tomuto dňu ľudia venovali odjakživa svoju mimoriadnu pozornosť. Unavení z dlhej zimy, sa naučili v tento deň uťahovať si z iných a robiť si žarty na úkor iných. Ale nie, my nie sme takí, a preto aj v tento deň Vám prinášame zaručene objektívne a seriózne správy. Seriózne správy aj na 1. apríl sú len u nás!

ZSSK chcela zmeniť svoj obchodný názov
 
Z dobre informovaného zdroja, ktorý si pochopiteľne neželá byť menovaný, sme sa dozvedeli o aktivite štátneho železničného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., národný dopravca, ktorej výsledkom mala byť zmena jeho obchodného mena. Ako nás ďalej informoval náš dobre informovaný zdroj, ktorý si pochopiteľne neželá byť menovaný, vieme aj nový názov, ktorý mal nahradiť súčasný názov štátneho železničného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., národný dopravca, a my dokonca vieme, aj prečo sa názov Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., národný dopravca, nezmenil.
 
Záhadou však zostáva, prečo Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., národný dopravca, chcela zmeniť svoj obchodný názov. Tu môžeme iba dedukovať dôvody, ktoré Kompetentných viedli k tomuto kroku. Pokúsme sa spoločne odhaliť pravdepodobné dôvody.
 
Zjednodušme si naše ďalšie uvažovanie a vypusťme z názvu právnu formu, teda to a. s., a rovnako prívlastok národný dopravca, ku ktorému Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., prišla nedávno nevedno ako, teda ako inak, politicky, čo inak samozrejme znamená, že Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., národný dopravca, sa nedávno stala štátnym železničným dopravcom a národným dopravcom v jednej osobe.
 
Článok pokračuje pod reklamou
 
R E K L A M A
 
Ak sa zamyslíme nad súčasným názvom „Železničná spoločnosť Slovensko“, musí každému napadnúť, že s týmto obchodným názvom štátneho železničného dopravcu a národného dopravcu v jednej osobe nie je všetko v poriadku, a to z hľadiska gramatiky, sémantiky a dokonca ani logiky. Z gramatického hľadiska by bol vhodnejší obchodný názov napr. „Slovenská železničná spoločnosť“, čo by bol názov prijateľný aj z logického hľadiska. Možno by aj názov „Lepšie ísť vlakom“ bol vhodnejší, aj keď nie vždy logický.
 
Vyslovte nahlas slovné spojenie „Železničná spoločnosť Slovensko“ a zamyslite sa, čo vám pri tomto slovnom spojení napadne ako prvé. Nie je tento názov „Železničná spoločnosť Slovensko“ len nevydareným, alebo teda skôr vydareným produktom nejakého generátora náhodných slov?
 
Predsa každý vie, že Slovensko je názov krajiny, Slovensko je teda krajina Slovensko, ale z obchodného názvu „Železničná spoločnosť Slovensko“ vyplýva, že Slovensko je železničná spoločnosť. Slovensko je Slovenská republika, takže obchodný názov „Železničná spoločnosť Slovensko“ by v podstate mohol znieť aj ako „Železničná spoločnosť Slovenská republika“. V oboch prípadoch, snáď uzná každý, ide o nezmyselný názov, pretože veď predsa ani Slovensko, ani Slovenská republika nie je železničná spoločnosť.
 
Ak by sme pripustili, že Slovenská republika je železničná spoločnosť, potom by sme boli všetci železničiari. Toľko železničiarov na jedného obyvateľa nemá žiadna krajina na svete, to by sme mali aj svetový rekord a možno by nás zapísali aj do Guinessovej knihy hlúpostí. No, a keby sme boli všetci železničiari, tak to by sme si mohli všetci vybaviť režijné preukazy a cestovali by sme všetci zadarmo a na ícečku len za doplatok. Nakoniec by sa mohlo stať, že prezident republiky by bol súčasne aj generálny riaditeľ štátnej železničnej spoločnosti a taký predseda parlamentu by mohol byť trebárs aj výpravcom na bratislavskej hlavnej stanici. Takto veselo by sme si tu všetci svorne nažívali, ako jedna veľká železničiarska rodinka.
 
Možnože, práve podobné úvahy viedli Kompetentných k tomu, že navrhli zmenu obchodného názvu „Železničná spoločnosť Slovensko“.
 
Ako bolo už spomenuté, štátny železničný dopravca „Železničná spoločnosť Slovensko“ celkom oprávnenie dostal politický prívlastok „národný dopravca“. Napriek tomu, že väčšina cestujúcich využíva buď individuálnu automobilovú dopravu, alebo verejnú autobusovú dopravu, na prevádzku štátneho železničného dopravcu a národného dopravcu v jednej osobe sa skladá celý cestujúci aj necestujúci národ.
 
Záverom to teda zhrňme a zopakujme, že úplný názov Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., národný dopravca, sa mohol stať minulosťou. A my vieme prečo sa tak nestalo! Nestalo sa tak kvôli ráznemu a zásadnému nesúhlasu mnohých štátnych železničných dopravcov a národných dopravcov členských štátov Európskej únie s novým názvom.
 
Údajný nový názov, ktorý navrhli Kompetentní, sa čitatelia dozvedia na konci zaručene serióznych správ na 1. apríl. Vydržte a nikam neskáčte!
 

Motorové jednotky Dunihlav zamoria trate aj v okolí Očovej
 
Známe motorové jednotky od slovenskej firmy Vrtká Skrutka Bad Company zamorujú naše trate od Záhoria až po Stakčín, aj keď teda niekde sa vyskytujú stále len občasne. Práve tento nedostatok má odstrániť nákup nových motorových jednotiek známych pod zlomyseľníckym názvom Dunihlav. Motorové jednotky Dunihlav sú všeobecne obľúbené, pretože sa dobre kazia, žerú olej a sú nízkopodlažné.  
 
Železničný park štátneho železničného dopravcu a národného dopravcu v jednej osobe je stále zastaraný a preto je dobré, že sa nakupujú nové motorové jednotky. Problémom je, prečo sa nakupujú nové motorové jednotky práve od firmy Vrtká Skrutka Bad Company, keď do verejnej súťaže sa prihlásilo viac firiem, ktoré ale boli z nej z menej známych dôvodov vyradené. O vyjadrenie sme požiadali Kompetentných.
 
Článok pokračuje pod reklamou
 
R E K L A M A
 
Žiaľ, odpovede z Kompetentných liezli ako z chlpatej deky, tak sme tú chlpatú deku poriadne vyprášili, až z nej vypadli tieto odpovede:
Tak to boli odpovede od Kompetentných na otázku, prečo práve motorové jednotky Dunihlav od slovenskej firmy Vrtká Skrutka Bad Company zamoria trate aj v okolí Očovej...
 
Na záver, pochopiteľne, nesmie chýbať vyjadrenie očovského baču na nové motorové jednotky: Ej bisťu! Mor ho! Dunihlava jedného...
 

Bezpečnosť vo vlakoch nadovšetko
 
Štátny železničný dopravca a národný dopravca v jednej osobe má záujem zvýšiť „pocit bezpečia cestujúcich vo vlakoch“. Z tohto dôvodu Kompetentní vyhútali šibalstvo na páchateľov nekalostí vo vlakoch. Vlakový personál prešiel kvalitným odborným školením, a tak teda už zamestnanci prvého a posledného kontaktu s cestujúcim vedia, ako majú profesionálne postupovať.
 
Podstata tejto šibalskej a novátorskej metódy je jednoduchá a najmä lacná.
 
Článok pokračuje pod reklamou
 
R E K L A M A
 
Každý vyškolený sprievodca a vlakvedúci už pri nastupovaní cestujúcich dokáže odhaliť takého cestujúceho, ktorý je neistý a má obavu z cestovania vlakom. Práve takíto neistí a obavy z cestovania majúci cestujúci sa stávajú obeťou iných cestujúcich - páchateľov, ktorí majú nekalé úmysly. Ale tomuto je už konečne koniec.
 
Šibalská metóda pomôže sprievodcovi spoľahlivo identifikovať neistého a obavy z cestovania majúceho cestujúceho a odchytiť ho ešte pri nastupovaní do vlaku. Takýto neistý a obavy z cestovania majúci cestujúci, ktorého zamestnanci prvého a posledného kontaktu odchytia už pri nástupe do vlaku, bude pozitívne označený.
 
Neistému a obavy z cestovania majúcemu cestujúcemu vlakový personál ne čelo nalepí šibalskú nálepku s nápisom „Vo vlaku sa cítim sa bezpečne!“. A akoby šibnutím zázračného prútika sa z neistého a z cestovania obavy majúceho cestujúceho stane istý a z cestovania obáv nemajúci cestujúci.   
 
Vzor šibalskej nálepky
Vo vlaku sa cítim bezpečne!
 
Ako si tak sedí vo vlaku predtým neistý a obavy z cestovania majúci cestujúci, teraz už istý a z cestovania obáv nemajúci cestujúci, plazí sa k nemu páchateľ nekalostí vo vlaku. Ale čo to sa stalo? Páchateľ nekalostí vo vlaku náhle zbledol. Ale čo by len zbledol. Z páchateľa nekalostí vo vlaku sa zrazu stal neistý a z cestovania obavy majúci cestujúci.
 
Páchateľ nekalostí vo vlaku je totiž zmätený, pretože jeho vyhliadnutá obeť jeho nekalostí sa vo vlaku cíti bezpečne, o čom sa páchateľ nekalostí vo vlaku dozvedel z tej šibalskej nálepky, ktorú má predtým neistý a obavy z cestovania majúci cestujúci, teraz už istý a z cestovania obáv nemajúci cestujúci, nalepenú na čele.
 
A to je opäť príležitosť pre odborne vyškolený vlakový personál. Predtým páchateľa nekalostí vo vlaku a teraz už len neistého a obavy z cestovania majúceho cestujúceho odborne vyškolený zamestnanci prvého a posledného kontaktu pozitívne označia šibalskou nálepkou na čelo „Vo vlaku sa cítim bezpečne!“. 
 
A tak všetci svorne, ako jedna železničiarska rodina, spokojne cestujú vlakom a cítia sa bezpečne, a pritom si na čelo navzájom lepia nálepky so šibalským nápisom „Vo vlaku sa cítim bezpečne!“.
 

Chvíľka pre poéziu na slávnostný deň
 
Sláva poézii! Pochopiteľne, ako inak, ako nie krásnou básňou sa dá osláviť dnešný slávnostný deň. Škoda, že iné médiá neprinášajú toľko poézie do nášho života, ako by sa snáď patrilo. A to je ten hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli tento nedostatok napraviť.
 
Naša báseň je krásna a hlavne krátka, takže sa ju naučia aj malí cestujúci vlakom, ktorí ju môžu spokojne recitovať od nastúpenia do vlaku, až po vystúpenie v cieľovej stanici, ale to za predpokladu, že to prežijú bez ujmy na zdraví a živote.
 
Autor básne je pre nás neznámy, ale názov básne je známy. Recituje známy slovenský recitátor. Pozor, začíname: TRI, DVA, JEDNA!   
 
Nekonečná
autor neznámy
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará, variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
 
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
 
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará, variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
 
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará, variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará, variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará, variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará, variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
 
Ráno vstanem, drgnem starú,
vstávaj stará, variť kávu.
Kávu pijem a vlak píska,
šup do vlaku a bez lístka.
 
Príde revízor...
lístok prosím...
...nemám prosím
prečo prosím...
...poviem prosím
...

Tak priatelia, a to je nadnes naozaj už všetko. Nič netrvá večne, ani láska k jednej lokomotíve. Dnes tu končíme, lebo nás čaká nový rušeň v depe, vraj nejaký vetroň, ktorý dokáže levitovať rýchlejšie ako zvuk, a ani sa nepotkne o koľaj...
 
Ak sa vám naše seriózne aprílové správy páčili, povedzte to svojim priateľom. Ak sa vám nepáčili, napíšte to nám, dvom klaunom s červenými nosmi, a aby ste nás spoznali, tak ja Nemoč nosím so sebou trochu krvavú motorovú pílu a kolega Negumuj nosí japonskú sekerku. Rozbor tekutiny, čo z tej japonskej sekerky stále tečie, nám zatiaľ z laboratória neposlali. My sa vám vzápätí ozveme a váš názor na našu ťažkú a namáhavú prácu vám poopravíme!
 

 

- Na záver sľúbený takmer nový  názov ZSSK -
 
„Železničná spoločnosť Európa, a.s., európsky dopravca“

Home